Sommige kiezers zijn gelijker dan anderen

Kritiek op de PVV komt je vaak op de beschuldiging te staan, dat je de 1,5 miljoen mensen die op deze partij hebben gestemd niet respecteert. Dat argument hoor ik echter niet als het om andere kiezers gaat. De miljoenen mensen die niet op de PVV hebben gestemd zijn blijkbaar minder belangrijk.

Laat ik er een aantal groepen uitlichten

Vrouwen
Vrouwen maken 51% uit van onze bevolking. Dat is een kleine democratische meerderheid. De coalitie schoffeert miljoenen vrouwen die geen SGP hebben gestemd door de SGP ter wille te zijn. De SGP vindt dat vrouwen zich niet verkiesbaar mogen stellen en ook niet op hoge posten benoemd moeten worden. De SGP krijgt dankzij CDA en VVD nog altijd subsidie terwijl dit in gaat tegen het VN-vrouwenverdrag dat Nederland in 1991 dus 20 jaar geleden heeft ondertekend. Het CDA zat toen in de regering. Nederland had toen uitzonderingen kunnen maken voor organisaties op religieuze grondslag, maar heeft dit toen niet gedaan. De Raad van State en de Hoge raad hebben kort geleden wederom de regering er op gewezen dat zij het verdrag hoort na te leven. Minister Donner heeft dit naast zich neergelegd omdat hij de uitspraak van het Europees hof wil afwachten. Dit is een schokkend gebrek aan respect voor het hoogste Nederlandse Rechtscollege.

Joden & Moslims
Er wonen in dit land rond de één miljoen mensen met een moslimachtergrond. Het aantal Joden wordt geschat tussen de 41.000 en 45.000. Niet al deze mensen zijn even serieus met hun religieuze wortels bezig. Niettemin stelt het overgrote merendeel het wel op prijs om vlees te kunnen kopen en consumeren dat volgens de regels van hun religie geslacht is. De partijen die het verbod onverdoofd Kosjer en Halal slachten steunen, hebben geen respect voor de gevoelens van deze miljoen kiezers. Daarnaast voelen veel Moslims zich gekwetst door het feit dat CDA en VVD samenwerken met de PVV die vindt dat Moslims niet in Nederland en de EU horen.

Progressieve kiezers
PVV politici en hun aanhang schelden met enige regelmaat op progressieve politici en opiniemakers. Mensen die opkomen voor de gelijke rechten van iedere burger ongeacht religie of etnische afkomst worden beschuldigd van dhimmischap (onderworpenheid aan de Islam), landverraad, anti-semitisme en verraad aan de Westerse cultuur. Alsof mensenrechten geen onderdeel van de Westerse cultuur zijn. De miljoenen mensen die op PvdA, GroenLinks en SP hebben gestemd worden hier mee intens geschoffeerd.

Als ik deze drie groepen bij elkaar optel (en de overlap wegstreep) dan kom ik uit op meer dan twee derde meerderheid van de Nederlandse bevolking. Waarom zijn de gevoelens van een overweldigende meerderheid van de Nederlandse bevolking minder bijzonder dan die van 1,5 miljoen PVV-stemmers? Het is absurd om PVV-stemmers allerlei privileges te geven zeker aangezien ongeveer 800.0000 tot een miljoen van die kiezers gewoon zwevende kiezers zijn die in het verleden op partijen als de VVD, CDA, D66, PvdA en SP hebben gestemd. Toen ze wat anders stemden, mochten we die partijen ook gewoon bekritiseren.

De PVV-kiezer verdient niet meer respect dan andere kiezers. Deze kiezer en deze partij verdienen net zo goed kritiek als iedere andere kiezer en partij.

7 gedachten over “Sommige kiezers zijn gelijker dan anderen”

 1. Bij de tweede-kamer-verkiezingen op 02 november 2006 behaalde de SP vijfentwintig (25!) zetels maar werd de partij, zonder serieus gehoord te zijn, tot de kamer-bankjes veroordeeld door PvdA en CDA die de veel kleinere CU te als mede-regeringspartij kozen, daarmee ongeveer 1.562.500 SP-kiezers schofferend…!

  Over dat laatste heb ik destijds nooit een politicus noch iemand van de pers gehoord, sterker nog: de SP en haar stemmers werden volkomen doodgezwegen…!

  Nu de PVV vorig jaar een minder aantal zetels behaalde dan de SP destijds (PVV 24 t.o.v. SP 25) hoor je plotseling en veelvuldig het hier ook door Sonja opgemerkte verwijt dat je ‘de-1,5-miljoen-mensen-die-op-deze-partij-hebben-gestemd-niet-zou-respecteren’ wanneer je hen zou buitensluiten.

  Kennelijk is de politiek (en niet te vergeten de pers) de PVV stemmer meer respect verschuldigd dan dat men respect voor de SP stemmer kan of hoeft op te brengen en dat terwijl er in 2006 meer mensen (stemgerechtigden) werden geschoffeerd…!

  Ik heb nooit begrepen waarom de SP stemmer binnen politieke en journalistieke kringen minder respect verdient dan de PVV stemmer maar misschien is er hier iemand die mij dat uit zou kunnen leggen…?

 2. “Mensen die opkomen voor de gelijke rechten van iedere burger ongeacht religie of etnische afkomst worden beschuldigd van dhimmischap (onderworpenheid aan de Islam), landverraad, anti-semitisme en verraad aan de Westerse cultuur.”

  Klopt, maar ik heb gemerkt dat ik hier voor zo ongeveer voor fascist en in ieder geval als respectloos en discriminerend wordt uitgemaakt, omdat ik bepaalde groepen hun voorrechten niet langer gun.

  En ook hier lees ik dat weer:
  “De partijen die het verbod onverdoofd Kosjer en Halal slachten steunen, hebben geen respect voor de gevoelens…”

  …….

 3. @#4
  Nog wat anders te melden dan een jij/bak?

  Ik heb je niet uitgescholden. Dus nog wat te melden over het onderwerp zelf?

 4. Het feit dat culturele minderheden als de Joden, Moslims en Gereformeerden een dergelijke invloed hebben is misschien wel een teken van de succesvolle multi-culturele samenleving.

 5. Sofia van der Linde Schreef:

  @#4
  Nog wat anders te melden dan een jij/bak?
  Ik heb je niet uitgescholden. Dus nog wat te melden over het onderwerp zelf?

  Oef, wat vilein. Waarom?

  Je hoeft je niet te verweren tegen het schelden, want ik noemde het slechts, maar richtte me daarover zeker niet tot jou.

  Mijn reactie leek me trouwens niet geheel ongepast op een artikel met de titel “Sommige kiezers zijn gelijker dan anderen”.

  Het (on)verdoofd slachten kwam weer aan de orde en ik vond het verwarrend om te lezen dat jij hier toch voorrechten op godsdienstige gronden wilt verlenen. Je had aan mij gericht immers geschreven: “Ik ben ook tegen voorrechten voor gelovigen.”
  Welke kiezers zijn dan gelijker?

  Natuurlijk heb je gelijk als je schrijft over het regeringsbeleid rondom vrouwenrechten, want daar wordt ik ook vaak niet vrolijk van.

  De stemmingmakerij van Wilders c.s. jegens links kan me wat, al word ik soms wel een beetje moe van zijn gebruik van het woord links als een scheldwoord.

Reacties zijn gesloten.