Sharia als angstbeeld nader bekeken

In het eerste deel Na Communisme nu Sharia als Angstbeeld. heb ik een beeld geschetst van het instituut  achter: SHARIAH: THE THREAT TO AMERICA, an exercise in competitive analysis report of team ‘B’ II Het verwijt dat ik onder deze bijdrage kreeg van degene die in de inhoud van dit rapport een bevestiging van hun theorieën zien, was dat ik de boodschapper in plaats van de boodschap aanviel.

Maar dit was geenszins het geval. Om het rapport op zijn juiste waarde te kunnen schatten is het van belang om te weten vanuit welke bias het geschreven is.  De bijdrage gaf een beeld van die bias. De inhoud van het rapport was niet het onderwerp. Dat is het in deze bijdrage wel.

Inmiddels heb ik mij door het rapport heen geworsteld en kan ik niet anders concluderen dat de bias niet alleen de inhoud heeft gekleurd, maar als vooraf vaststaande conclusie als leidraad heeft gediend. Normaal gesproken ga je bij een onderzoek uit van een theorie die je probeert te falsificeren.

Mijn, tot nu toe onuitgesproken, hypothese bij het beoordelen van het rapport was dat de statische neoconservatieve en militaristische motieven de uitkomsten van het onderzoek in hoge mate hebben beïnvloeden.

Ik heb het rapport doorzocht op voorbeelden die deze hypothese ondergraven of in ieder geval tot enige twijfel zouden kunnen leiden.

Helaas, is dat niet gelukt. Integendeel.

De openingszin van het voorwoord , zet al direct de toon en weerlegt de uitspraak in Nederlandse media dat Een Amerikaanse denktank concludeert dat de Sharia de grootste bedreiging voor de Verenigde Staten vormt.”

This study is the result of months of analysis, discussion and drafting by a group of top security policy experts concerned with the pre-eminent totalitarian threat of our time: the legal-political-military doctrine known within Islam as “shariah.” It is designed to provide a comprehensive and articulate “second opinion” on the official characterizations and assessments of this threat as put forth by the United States government. [1]

Het predikaat  –de grootste hedendaagse bedreiging : de juridische-politieke-militaire doctrine binnen  de Islam bekend staand als  “sharia.”- is geen uitkomst van het onderzoek, maar een uitgangspunt.

Bovendien heeft het -de intentie om een veelomvattend en uitgesproken ‘second opinion’-naast het officiële Amerikaanse standpunt te plaatsen. Waarmee wordt aangegeven dat aan dit officiële standpunt niet juist is.

Alles wat de vaststelling dat de sharia de grootste bedreiging voor de Verenigde Staten vormt in twijfel kunnen trekken wordt niet in het onderzoek betrokkenen/of afgedaan als niet relevant en/of  als valse gematigdheid afgedaan.  Ook worden degene die in de ogen van Team B II hand en span diensten verlenen weggezet in het verdachtenbankje geplaatst.

“While many, many millions of Muslims around the world do not practice their faith in a manner consistent with shariah, as this Chapter makes clear, those that do have grounds for arguing that their version of Islam is the authoritative one. And those who claim that there is no single shariah – a narrative that has recently emerged from representatives of Muslim- and Arab-American groups72 and their apologists73 – are either ignorant of the facts about shariah discussed below, or deliberately dissembling “

 

Noten:

72 See, for example, Congressional Muslim Staff Association briefing on Capitol Hill, September 1, 2010.

73 See, for example, Lee Smith, accessed September 5th, 2010, [2]

De focus op de sharia en niet de gehele Islam, zoals wij hier in Nederland gewend zijn, is een strategisch en methodologisch. Strategisch omdat daarmee het koren van het kaf kan worden onderscheiden en daarmee de ‘goedwillende bevriende moslims’ niet voor hun hoofd te stoten.

“Shariah is the crucial fault line of Islam’s internecine struggle. On one side of the divide are Muslim reformers and authentic moderates – figures like Abdurrahman Wahid, the late president of Indonesia and leader of the world’s largest libertarian Muslim organization, Nahdlatul Ulama – whose members embrace the Enlightenment’s veneration of reason and, in particular, its separation of the spiritual and secular realms.

On this side of the divide, shariah is a reference point for a Muslim’s personal conduct, not a corpus to be imposed on the life of a pluralistic society.

By contrast, the other side of the divide is dominated by Muslim supremacists, often called Islamists. Like erstwhile proponents of Communism and Nazism, these supremacists – some terrorists, others employing stealthier means – seek to impose a totalitarian regime: a global totalitarian system cloaked as an Islamic state and called a caliphate. On that side of the divide, which is the focus of the present study, shariah is an immutable, compulsory system that Muslims are obliged to install and the world required to adopt, the failure to do so being deemed a damnable offence against Allah. For these ideologues, shariah is not a private matter. Adherents see the West as an obstacle to be overcome, not a culture and civilization to be embraced, or at least tolerated. It is impossible, they maintain, for alternative legal systems and forms of governments peacefully to coexist with the end-state they seek.” [3]

 

Methodologisch is het noodzakelijk om de vooraf vaststaande conclusies te kunnen bevestigen. De focus op de sharia is daarbij een horizonsvernauwing.   De volgende stap is het isoleren en criminaliseren.

Volgens Team B II streeft  de Sharia om het de soevereiniteit en nationaal beleid  te vernietigen en te vervangen door een islamitische staat. Het uiteindelijke doel is een wereldwijd kalifaat.
Daarbij zullen zowel gewelddadige als niet-gewelddadige middelen worden ingezet om het publiek klaar te stomen voor de op handen zijnde veranderingen.

Kortom , de Sharia kan dus worden gezien als een vreemde vijandige rechtsorde die in strijd is met de Amerikaanse grondwet. Het is daarom niet meer dan logisch om degene die hetzij door geweld of propaganda de Sharia willen invoeren in Amerika, bezig zijn met criminele opruiing en dus geen aanspraak kunnen maken op de beschermende status van religie.

De volgende stap is het inboezemen van angst door het reeds zeer verengde begrip te koppelen aan de jihad.

“…shariah places great importance on its adherents’ exercise of information dominance. Accordingly, its campaign of civilization jihad against the United States prominently features political and psychological warfare, influence operations and other techniques for neutralizing and, ultimately, subverting our American foundational institutions – political, military, law enforcement, educational, religious, financial and media – as integral parts of the campaign to secure this country’s destruction and the triumph of shariah.” [4]

 

Stap voor stap wordt toegewerkt naar het uiteindelijke doel van dit onderzoek. Namelijk de door het team B II noodzakelijk geachte verandering in het beleid en het programma van de Verenigde staten.

“These include:

 

• U.S. policy-makers, financiers, businessmen, judges, journalists, community leaders and the public at large must be equipped with an accurate understanding of the nature of shariah and the necessity of keeping America shariah-free. At a minimum, this will entail resisting – rather than acquiescing to – the concerted efforts now being made to allow that alien and barbaric legal code to become established in this country as an alternate, parallel system to the Constitution and the laws enacted pursuant to it. Arguably, this is already in effect for those who have taken an oath to “support and defend” the Constitution, because the requirement is subsumed in that oath.

 

• U.S. government agencies and organizations should cease their outreach to Muslim communities through Muslim Brotherhood fronts whose mission is to destroy our country from within as such practices are both reckless and counterproductive.

Indeed, these activities serve to legitimate, protect and expand the influence of our enemies. They conduce to no successful legal outcome that cannot be better advanced via aggressive prosecution of terrorists, terrorfunders and other lawbreakers. It also discourages patriotic Muslims from providing actual assistance to the U.S. government lest they be marked for ostracism or worse by the Brothers and other shariah-adherent members of their communities.

 

• In keeping with Article VI of the Constitution, extend bans currently in effect that bar members of hate groups such as the Ku Klux Klan from holding positions of trust in federal, state, or local governments or the armed forces of the United States to those who espouse or support shariah. Instead, every effort should be made to identify and empower Muslims who are willing publicly to denounce shariah.

 

• Practices that promote shariah – notably, shariah-compliant finance and the establishment or promotion in public spaces or with public funds of facilities and activities that give preferential treatment to shariah’s adherents – are incompatible with the Constitution and the freedoms it enshrines and must be proscribed.

 

• Sedition is prohibited by law in the United States. To the extent that imams and mosques are being used to advocate shariah in America, they are promoting seditious activity and should be warned that they will not be immune from prosecution.

 

• Textbooks used in both secular educational systems and Islamic schools must

not promote shariah, its tenets, or the notion that America must submit to its

dictates.

 

• Compounds and communities that seek to segregate themselves on the basis of shariah law, apply it alongside or in lieu of the law of the land or otherwise establish themselves as “no-go” zones for law enforcement and other authorities must be thwarted in such efforts. In this connection, assertion of claims to territory around mosques should be proscribed.

 

• Immigration of those who adhere to shariah must be precluded, as was previously done with adherents to the seditious ideology of communism.

 

Such measures will, of course, be controversial in some quarters. They will certainly be contested by shariah-adherent Muslims committed to jihad and others who, in the name of exercising or protecting civil liberties, are enabling the destruction of those liberties in furtherance of shariah.

Far from being dispositive, their opposition should be seen as an opportunity – a chance, at a minimum, for a long-overdue debate about the sorts of policies that have brought the West in general and the United States in particular to the present, parlous state of affairs. If this study catalyzes and usefully informs that debate, it will have succeeded.” [5]

Wordt vervolgd…..


 1. Shariah: The Threat to America (An Exercise in Competitive Analysis—Report of Team ‘B’ II) blz 1
 2. Shariah: The Threat to America (An Exercise in Competitive Analysis—Report of Team ‘B’ II) blz 37
 3. Shariah: The Threat to America (An Exercise in Competitive Analysis—Report of Team ‘B’ II) blz 6
 4. Shariah: The Threat to America (An Exercise in Competitive Analysis—Report of Team ‘B’ II) blz 65
 5. Shariah: The Threat to America (An Exercise in Competitive Analysis—Report of Team ‘B’ II) blz 142-144

Ook verschenen op het VK-blog

Artikel werd overgenomen met toesteming van de auteur, Ina Dijstelberge, en verscheen eerder op haar eigen site.

14 gedachten over “Sharia als angstbeeld nader bekeken”

 1. sorry maar :
  ” Normaal gesproken ga je bij een onderzoek uit van een hypothese die je probeert te falsificeren.” ,

  moet in die zin het laatste woord niet vertiviceren zijn ??

 2. Een hypothese toets en verificeer je.
  Een theorie moet je kunnen falsifiëren, zegt Popper.
  Maar laten we niet aan wetenschapstheorie gaan doen hier.

 3. @ jvdheuvel:
  Verbeter maar, de zin :
  Normaal gesproken ga je bij een onderzoek uit van een hypothese die je probeert te falsificeren.
  wordt :
  Normaal gesproken ga je bij een onderzoek uit van een theorie welke je probeert te falsificeren. en de spatie daaraan voorafgaand mag weg.

 4. Als een theorie niet falsificeerbaar is, volgens Karl Popper, dan is het een dogma!

  Ik moest daar ook aan wennen, toen ik ging studeren. Helaas houden veel wetenschappers zich hier niet aan. Dat past dan niet in hun straatje.

 5. Het valt me echt op dat niemand de sharia kent en de Koran wat dat betreft.

  Ik snap dat iedereen aan de slechte voorbeelden ervan moet denken, maar de doodstraf en martelingen van de Amerikanen zijn ook geen schoolvoorbeeld van Westerse/Aristotelische rechtsspraak.

  Ten eerste komen stokslagen niet voor in de Koran, gewoon helemaal niet zelfs. Wel in de bijbel toevallig. En als de Koran over stenigen praat dan gaat over de tegenpartij, die iets tegen de gelovigen hebben, die stenigen. Deze site laat dat mooi zien:
  Zoekterm ‘stokslagen’: http://www.bijbelenkoran.nl/search.php?search=stokslagen&page=1&page2=0
  (de enige stok die voor komt in de Koran is de wandelstok van Mozes)
  zoekterm ‘ stenigen’: http://www.bijbelenkoran.nl/search.php?search=stenigen&page=1&page2=1

  Daarnaast MOET de sharia gebaseerd zijn op de volgende principes, is hij dat niet dan is het geen rechtspraak volgens het geloof:

  Hfst 64: De zwendel
  14. O, jullie die geloven! Onder jullie vrouwen en jullie kinderen zijn er die jullie tot vijand zijn. Hoedt jullie dus voor hen, maar als jullie het niet aanrekenen, het kwijtschelden en vergeven, dan is God vergevend en barmhartig.

  Hfst 24: Het licht
  22. Zij onder jullie die het goed en ruim hebben mogen niet zweren dat zij de verwanten, de behoeftigen en de uitgewekenen op Gods weg niets zullen geven. Zij moeten juist vergiffenis schenken en kwijtschelden. Willen jullie ook niet graag dat God jullie vergeeft? God is vergevend en barmhartig. 23. Zij die eerbaar getrouwde, niets vermoedende en gelovige vrouwen beschuldigen worden vervloekt in het tegenwoordige leven en in het hiernamaals en voor hen is er een geweldige bestraffing.

  Over degenen die de sharia misbruiken en zeggen dat ze orde scheppen en dat ze Moslim zijn zegt de Koran in de eerst 15-20 verzen van het Boek het volgende:

  Hoofdstuk 2: De Koe
  8. En er zijn mensen die zeggen: “Wij geloven in God en in de laatste Dag”, hoewel zij geen gelovigen zijn. 9. Zij trachten God en de gelovigen te bedriegen, maar zij misleiden niemand behalve zichzelf, maar zij beseffen het niet. 10. In hun hart is er een ziekte (twijfel en schijnheiligheid) en God heeft hun ziekte verergerd. Er wacht hen een pijnlijke straf af, omdat zij proberen te liegen. 11. En als er tegen hen wordt gezegd: “Richt geen onheil op aarde aan”, dan zeggen zij: “Wij zijn slechts vredestichters”. 12. Werkelijk, het zijn zij die onheil stichten, maar zij beseffen het niet. 13. En wanneer tegen hen wordt gezegd: “Geloof, zoals mensen geloven”, zeggen zij: “Zullen wij geloven, zoals de dwazen hebben gelooft?”. Werkelijk, zij zijn de dwazen, maar zij beseffen het niet.

Reacties zijn gesloten.