Schofterige actie Universiteit Leiden: “Gelieve op te flikkeren uit uw woning want wij willen een Campus…”

De bewoners van het wooncomplex bij de Witte Singel aan de Doelensteeg-Cleveringaplaats, waaronder ook een aantal zeer kwetsbare mensen met een psychische beperking zijn deze week geterroriseerd door de Universiteit Leiden middels een brief. Wat is er aan de hand ?

Welnu, de Universiteit Leiden heeft verbouwingsplannen en in hun megalomane visie hoort het bewonerscomplex dat door woningbouwvereniging De Sleutels wordt verhuurd, bij de Universiteit. Dit is natuurlijk niet zo. Maar de Universiteit wenst er een soort grote campus van te maken dus of de bewoners maar even willen opflikkeren.

Er zijn inmiddels twee brieven in omloop. Beide vindt u onder dit artikel. Eentje is geschreven namens de Universiteit, en één namens Woningbouwvereniging De Sleutels. De eerste stelt bot dat de mensen die er wonen moeten opzouten, de ander dat de woningbouwvereniging niets weet van dit alles.

Echter, dat weten ze dus wel, inclusief de Gemeente Leiden. In de brief van de Universiteit staat namelijk dat de Gemeente komende week met een beleidsnota komt over de bouwplannen van de Universiteit die ten koste zullen gaan van de bewoners (zonder inspraak overigens). Er zijn dus drie partijen een hostile takeover aan het plannen van een wooncomplex waarin ook mensen wonen die psychische zorg behoeven. Als dit doorgaat zal dat, voor zover dat al niet is gebeurd, tot zeer grote stress en groot psychisch leed leiden bij een aantal bewoners van dat complex. Stress waar noch de Universiteit Leiden noch de Gemeente van wakker ligt.

Waar de protestbeweging Nieuwe Universiteit in Amsterdam tegen vecht, namelijk de asociale houding van het Universiteitsbestuur dat marktwerking en vastgoedspeculatie liefdevol omarmt, leek in Leiden in eerste instantie minder aan de orde te zijn.  Niets is minder waar blijkt nu. Het zou dan ook goed zijn als de Leidse Studenten protestbeweging Nieuwe Universiteit Leiden hier aandacht aan zou gaan besteden, eventueel in samenwerking met de diverse Linkse bewegingen in Leiden maar ook met bijvoorbeeld de gemeenteraadsfractie van de SP Leiden. Men dient in actie te komen tegen deze plannen die voor zover bekend al in een vergevorderd stadium zijn.

Waar haalt de Universiteit Leiden de arrogantie vandaan te denken dat het gehele terrein rond het Witte Singel-Doelencomplex van hen is ? Waar halen zij het gore lef vandaan te menen dat zij bewoners van een complex tegenover het Lipsiusgebouw zomaar even kunnen verwijderen? Is het Neoliberalisme al zo vergevorderd dat nu ook een moloch als de U.L. zich bezig gaat houden met de meest geniepige vorm van vastgoedspeculatie en terreur tegen bewoners waarvan een groep psychisch beperkte mensen het al zwaar genoeg heeft?

17 november is er een inloopmiddag. De presentaties op powerpoints staan al klaar. Daar hebben de bewoners veel aan die hun huis uitgezet dreigen te worden. Vervangende woonruimte en een tegemoetkoming in de verhuiskosten wordt hen in het vooruitzicht gesteld. Een schijntje voor het verliezen van woongenot, je veilige haven en je locatie op loopafstand van de binnenstad. De mensen met een uitkering die daar wonen hebben niet eens geld om alle verhuiskosten te kunnen betalen. Wat nou tegemoetkoming !

Laten we hopen dat deze plannen afketsen en de bewoners van dat terrein niet gedwongen hun huizen moeten verlaten want wanneer de eerste zelfmoord plaatsvindt zal dat geheel en al op het conto van de Universiteit Leiden komen. En dat is toch niet echt fraaie publiciteit voor een Universiteit die “Vrijheid” hoog in het vaandel heeft staan…

De gewraakte correspondentie :

Univ 1  WP_20151113_17_53_53_Pro

Doelen 1  Doelen 2

1 gedachte over “Schofterige actie Universiteit Leiden: “Gelieve op te flikkeren uit uw woning want wij willen een Campus…””

  1. Pingback: Universiteit Leiden wil 60 huurwoningen slopen om nieuwe campus neer te zetten - Huurwoning Leiden

Reacties zijn gesloten.