Return to sender: een mensenredder en verzetsheld opnieuw in verzet

Als iemand de onderscheiding heeft van het Yad Vashem ‘Righteous among Nations’, ga er dan maar vanuit dat zo iemand enorme persoonlijke risico’s heeft gelopen en offers heeft gebracht bij datgene wat voor die mensen meestal gewoon vanzelfsprekend was: het redden van medemensen uit handen van de nazi’s.
Ga er dan ook maar van uit dat zo iemand met groot moreel gezag weet waar hij of zij over spreekt.
De 91-jarige Henk Zanoli is zo iemand. Als jongeman tijdens de nazi-bezetting hielp hij met zijn moeder het leven te redden van de joodse jongen Elchanan Pinto. Verzet tegen de nazi’s was vanzelfsprekend voor de familie van Henk Zanoli. Vader Henk was reeds wegens zijn verzet tegen de nazi’s opgepakt en zou uiteindelijk in Mauthausen het leven laten. Een zwager die in het verzet actief was werd geëxecuteerd door de nazi’s en ook de joodse verloofde van één van zijn broers zou de oorlog niet overleven.
Drie jaar geleden eerde het Israëlische herdenkingsinstituut voor de Holocaust Yad Vashem Henk Zanoli en zijn moeder (zij werd postuum de onderscheiding waardig gekeurd) met de onderscheiding ‘Righteous among Nations.’

Angelique Eijpe is de achternicht van de heer Zanoli en is Nederlands diplomaat in Oman. Ze is getrouwd met een econoom genaamd Ismail Ziadah die geboren is in een vluchtelingenkamp in Gaza.
Op 20 juli j.l. werd het huis van de familie Ziadah door de Israëlische luchtmacht gebombardeerd. Zes mensen waaronder een aantal kinderen kwamen om het leven.
Na zijn vader, zijn zwager en aanstaand schoonzusje in de oorlog verloren te zijn door de misdaden van de nazi’s, raakte Henk Zanoli opnieuw zes familieleden kwijt door oorlog…
Reden waarom de heer Zanoli op 11 augustus de onderscheiding van het Yad Vashem en dat van zijn moeder terug heeft gestuurd aan de staat Israël.
De begeleidende brief van de heer Zanoli, gericht aan de Ambassadeur van Israël in Nederland Haïm Davon is even indrukwekkend als hartverscheurend maar komt er kort gezegd op neer dat in deze omstandigheden na de dood van zes familieleden als gevolg van de Israëlische militaire acties tegen de bevolking van Gaza – de heer Zanoli spreekt over ‘moord’ – de onderscheiding houden een belediging is aan zijn familie en de nagedachtenis van de zes omgekomen leden ervan.

Maar ook biedt de brief een sprankje hoop.
De heer Zanoli was tijdens zijn werkzame leven advocaat en dit is wat hij te zeggen heeft over de verantwoordelijken voor de dood van zijn zes familieleden nadat hij eerst heeft opgemerkt dat het geloof dat de heer Zanoli aanvankelijk had in het Zionisme langzaam maar zeker vervaagde toen hij zich steeds meer het racistische aspect en de consequenties daarvan realiseerde:

“The actions of your state in Gaza these days have already resulted in serious accusations of war crimes and crimes against humanity. As a retired lawyer it would be no surprise to me that these accusations could lead to possible convictions if true and unpoliticized justice is able to have its course. What happened to our kin in Gaza will no doubt be brought to the table as well.”

(‘De daden van uw land in Gaza deze dagen hebben al geleid tot ernstige beschuldigingen inzake oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid. Als gepensioneerd advocaat kan ik u zeggen dat het mij niet zou verrassen wanneer dergelijke beschuldigingen zouden leiden tot mogelijke veroordelingen als ze waar zijn en het recht vrij van politiek zijn beloop kan nemen. Wat er gebeurde met onze familieleden in Gaza zal dan ook ongetwijfeld ter sprake komen.’)

En daar kunnen de veroorzakers en verantwoordelijken van al deze ten hemel schreiende misdaden alsook hun schreeuwende en krijsende poster-in-elkaar-flansende apologeten hier ten lande het mee doen.

4 gedachten over “Return to sender: een mensenredder en verzetsheld opnieuw in verzet”

  1. Het is al jaren zo dat in Israël geen regering meer mogelijk is zonder de orthodoxen en de extremisten, buitengewoon weerzinwekkende lieden, zij gijzelen het hele land en dat wordt steeds erger want juist deze racistische ellendelingen planten zich voort als konijnen en bouwen steeds nieuwe nederzettingen waar die niet horen.
    Ook Gaza wordt gegijzeld door de extremisten van Hamas, dus wie denkt dat het daar ooit goedkomt gelooft aan sinterklaas.

  2. Ik beschouw de reactie van Valstar als de bekende Hasbara taktiek, opeens is Irgun gegijzeld door fanatiekelingen want het is toch zo’n mooie democratie en dan gauw de zaak omdraaien met hullie ook in de Gaza strook. Watch out for hasbari’s.

    Wat betreft de heer Antoni, gelijk heeft ie, maar het besef komt wel wat laat en alleen als het hemzelf raakt, hoe erg ook. Toen hij 3 jaar terug de onderscheiding aannam had Irgun al duizenden moorden en andere misdaden op het geweten. Ik ga het rijtje hier niet opnoemen, maar het is begonnen met de terreuracties van Irgun, Stein en Haganah in de jaren ’20 van de vorige eeuw en het is nooit meer opgehouden. Zulke onderscheidingen uitdelen 6 jaar nadat je Lebanon hebt aangevallen (gelukkig met bloedende neus), en 3 jaar nadat je met Lood en Fosfor in Gaza hebt lopen strooien is op zich al een toonbeeld van huichelachtigheid en niks anders dan een poging tot verhulling van de eigen midsdaden.

    Niettemin een goede en pijnlijke daad van Antoni, die hopelijk gevolgd wordt andere ontvangers van deze eerloze onderscheiding.

  3. Pingback: Detail, actie en het verschil in mentaliteit | Krapuul

Reacties zijn gesloten.