Reageren bij Krapuul kan soms weer

Zoals iedereen inmiddels weet, heeft de toenmalige redactie van Krapuul in oktober 2014 besloten om te stoppen met de mogelijkheid om onder berichten direct te reageren. Daar waren en zijn nog steeds goede redenen voor.
Het aantal inzendingen steeg na dit besluit en dat willen we graag zo houden. Immers inzendingen worden beter gelezen dan reacties en zijn bovendien terug te vinden bij zoekresultaten.

Inmiddels zijn we negen maanden verder en is er een wisseling van de wacht geweest. Jeroen heeft afscheid genomen en een nieuwe redactie is aangetreden.

In de eerste redactievergadering van het nieuwe kollectief hebben we een aantal kleine veranderingen besproken. De eerste verandering is dat het weer mogelijk wordt om onder sommige artikelen te reageren. Artikelen die uitnodigen tot een interessant debat.
Bovenaan deze artikelen zal aangegeven worden dat er gereageerd kan worden. Voor het reageren blijven natuurlijk de befaamde Krapuul-huisregels van kracht.

Wil je een lange tegenreactie op het artikel schrijven of op een ander artikel van Krapuul of een stuk schrijven over een onderwerp dat de aandacht verdient dan blijven we aandringen dat je in de virtuele pen klimt om dit als een inzending aan ons te presenteren.