Reactie op “Wat Mario Draghi niet vertelde”

Beste Harry Dillema,

Het verhaal dat je vertelt klopt uiteindelijk voor geen meter.

De overheid en de banken brengen niet zomaar geld in omloop. Het is een modieuze mening om dat zo te stellen, maar het klopt gewoonweg niet. Wanneer een bank krediet verleent is er nog geen geld in omloop gebracht. Zodra het krediet wordt opgenomen, moet daar wel degelijk liquiditeit tegenover staan. Dat is dan spaargeld of kasgeld of een lening van de Europese bank.

Het getuigt van weinig inzicht in de economie, wanneer je bij je redenering alleen naar het geld kijkt. In feite wordt in de econome aan de ene kant waarde geschapen en aan de andere kant waarde geconsumeerd. Geld geeft alleen als een soort thermometer aan hoeveel waarde het betreft, maar heeft zelf eigenlijk geen waarde. Dus die extra waarde van € 50,- in jouw voorbeeld kan daarvandaan komen dat de betrokkene actief is in economisch opzicht en waarde schept. De economie gaat over waardeschepping en waardeconsumptie. Het geld is daar slechts een afgeleide van. Wanneer papiergeld bij de bank terugkomt en het is versleten, dan wordt het uit de circulatie genomen en gewoon verbrand.

Zo gaat het eigenlijk  bij de bank. Als ik € 1000,- naar de bank breng, schrijft de bank dat op. Die € 1000,- wordt direct doorgegeven aan een andere klant, die dat geld op komt halen. Als ik € 1000,- kom lenen, dan komt die € 1000,- ergens vandaan en noteert de bank dat ik dat geleend heb. Dat is nu net het verschil tussen koopgeld en leengeld. Koopgeld geeft in een transactie de waarde aan, terwijl leengeld de waarde laat zien tussen schuldeiser en schuldenaar. Het gaat er dus om hoe het met de waarde gaat en niet om hoe het met het geld gaat.

Een ander voorbeeld: Wanneer ik jou € 1000,- leen om een fiets te kopen, dan gaat het geld verder naar de fietsenwinkel en blijft tussen ons een lening bestaan van € 1000,-. Dan is het geld echt niet verdubbeld, maar er ontstaat wel een  relatie ter hoogte van € 1000,-.

De basis van je denken klopt gewoon niet, omdat je geen onderscheid maakt tussen krediet, een lening krijgen en iets kopen in een kooptransactie. Dan kunnen ook de gevolgtrekkingen niet meer kloppen.

Ook over rente valt ook nog veel meer te zeggen. Het is jammer dat je met zoveel overtuiging niet kloppende denkbeelden aanhangt. Daarmee breng je niet alleen jezelf in verwarring, maar ook alle mensen die dit stuk tot zich nemen.

1 gedachte over “Reactie op “Wat Mario Draghi niet vertelde””

  1. Pingback: Reactie op reactie op wat Draghi niet vertelde | Krapuul

Reacties zijn gesloten.