PVV: Soros belaagt Sinterklaas!

Nee, dit is niet afkomstig uit De Speld. PVV-Kamerlid Martin Bosma heeft daadwerkelijk een motie ingediend die de regering opdraagt te onderzoeken of de joodse financier en filantroop George Soros bezig is op vileine wijze het Sinterklaasfeest te ondergraven. We kid you not. Hoe Bosma – die natuurlijk echt wel beter weet – daarbij de ogen droog heeft weten te houden is ons een raadsel. 

Steun kreeg Bosma overigens uitsluitend van die andere fascistische fractie in de Tweede Kamer. Zelfs bij Wybren van Haga gingen de tenen blijkbaar krom in de schoenen staan.