PvdA, GroenLinks en D66, hulptroepen van Wilders

Volgens de site van de Eerste Kamer is pas sinds gisteren de PVV-fractie voltallig: Mr. C.J. Kok en M.J. van Beek MBA staan geboekt als hebbende zitting sinds 2 oktober 2012.
Je zult maar op die club gestemd hebben. De openstaande plaatsen werden tot het ogenblik van schrijven nog als vacature aangegeven.

De consequenties voor Bruin I, zoals het nog steeds voortbestaat? Dit is na te gaan aan de hand van het volgende.

Huisbezoek voor rechtmatigheid uitkering

Dit wetsvoorstel maakt het mogelijk dat uitkerende instanties (gemeente, UWV, SVB) meer mogelijkheden krijgen om de informatie die een uitkeringsgerechtigde geeft over zijn leefsituatie te checken. Dit kan onder meer via een huisbezoek, hierdoor is het mogelijk voor uitvoeringsorganen om de leefsituatie ‘achter de voordeur’ vast te stellen. Wat betreft de leefvorm gaat het er om dat het uitvoeringsorgaan de cliënt kan verzoeken aan te tonen dat hij alleenstaande (ouder) is en hem aanbieden dat het in dat kader een huisbezoek aflegt. Wat betreft de woonsituatie gaat het er om dat het uitvoeringsorgaan de cliënt kan verzoeken aan te tonen waar en hoe hij woont (al dan niet zelfstandig) en hem aanbieden in dat kader een huisbezoek af te leggen. Met het rapport dat het uitvoeringsorgaan opstelt naar aanleiding van het huisbezoek is de leefsituatie dan aangetoond. De gegevens die de cliënt verstrekt, kunnen zo eenvoudig geverifieerd worden.

Als een uitkeringsgerechtigde niet meewerkt aan een huisbezoek heeft dit gevolgen voor de uitkering. Ook wanneer er geen concreet vermoeden van fraude is, mogen controles worden uitgevoerd om de leefsituatie na te gaan, bijvoorbeeld of iemand wel echt alleenstaand is. Deze extra controlemogelijkheid geldt voor alle sociale uitkeringen waarbij de uitkering is gerelateerd aan de samenstelling van het huishouden (bijvoorbeeld AOW, bijstand en kinderbijslag).

Het wetsvoorstel verduidelijkt ook wat de rechtsgevolgen zijn als de cliënt niet aantoont dat de door hem voorgestelde leefsituatie correct is: geen uitkering, een lagere uitkering of een beëindiging van de uitkering.

Titel: Een regeling in de sociale zekerheid van de rechtsgevolgen van het niet aantonen van de leefsituatie na het aanbod van een huisbezoek

Rondsnuffelen tussen je spullen heet hier een “aanbod”.
PVV, VVD, PvdA, CDA, SGP, GroenLinks en D66 stemden voor. In de Tweede Kamer waren alleen VVD, SGP, CDA en de PVV voor.
Dus vooruitlopend op Bruin II komen PvdA, GroenLinks en D66 de PVV en de rest te hulp.
U hoeft nergens meer van op te kijken.
Woordvoerder voor de VVD was functiestapelaar Frank de Grave, hoofd van bijvoorbeeld de zogenaamde woonstichting De Key, gespecialiseerd in insluipingen – laat ik het even niet over mijzelf hebben, maar over Karin Spaink.

18 gedachten over “PvdA, GroenLinks en D66, hulptroepen van Wilders”

 1. Gestapo, ik kan het niet anders noemen.
  Met dank aan de smerige partijen , en de mensen dus, van de partijen die je noemde.

  Ubent schuldig!
  Bewijst U maar dat het niet zo is!
  Wij hebben het recht om uw huis binnen te dringen!

 2. Niemand verplicht mensen om een uitkering aan te vragen. Dat doen zij vrijwillig, zij het misschien onder druk van hun omstandigheden. Er zijn wel voorwaarden voor het verkrijgen van die uitkering en er zijn variabelen die de hoogte ervan bepalen. Door de aanvrager dient te allen tijde de mogelijkheid te worden geboden om de validiteit van de aanvraag en te variabelen te controleren. Als die mensen echt geen bezoek thuis willen krijgen van een controlerende instantie dan kunnen zij besluiten hun recht op een uitkering weg te wuiven. Nogmaals, niemand verplicht ze de uitkering aan te vragen en te aanvaarden. Sommige mensen denken dat ze alleen maar rechten hebben zonder bijbehorende plichten. Welnu, die lieden vergissen zich.

 3. aangekondigd nu?
  vroeger kwam men zo maar binnen.

  blauwe maandag bij de sociale dienst gewerkt. maar het was mijn baan niet.

  moet zeggen dat ik het moelijk vindt. mensen scheiden en vragen ieder een uitkering. wonen wel samen.

  mensen hebben een uitkering en huursubsidie en meer. later wordt aangetoond dat ze winkels en huizen bezitten in het buitenland.

  oudere mensen die voor elkaar zorgen. dus niet eens een lat relatie. zorg. maar dan wordt aangetoond dat ze wel een relatie hebben en gekort??? of uit de uitkering gezet.

  vroeger kreeg je ook vragen als van wie is die brommer buiten? er zit wel een kinderstoeltje op.

  30 jaar geleden kwam de sociale recherche? dat werd ook gezien als heel onbehoorlijk.

  hmm herinner mij dat ik in een verslagje schreef dat een vrouw die in een bejaardenhuis woonde soms naar haar dochter ging in Amerika. werd op het matje geroepen. waar haalde zij dat geld vandaan? wel de dochter betaalde.

  las laatst dat een vrouw? in de bijstand 2 ton goud onder haar matras had liggen.

  herinner mij een klant die lachend vertelde dat hij 13 kinderen had. dat de kinderbijslag geweldig was. en ja, ook in de bijstand.

  weet niet wat goed is en wat te doen. bijstand misbruiken daar ben ik ook tegen. daar is het niet voor bedoeld.

 4. wel, alleen gelijkgestemden hier maakt het wel rustig.

  ben dan ook een smeerlap want kan mij wel vinden in de reactie hier en daar.

 5. ja ik mop ze allemaal weg echt iedereen. Ik besteed er echt geen 3 seconden kostbare discussietijd aan.

 6. Nee ik ben hier de baas. Weliswaar heeft L dezelfde rechten hier als ik maar ik trek sneller dan wie dan ook’s schaduw.

 7. Ze gaan maar zeiken en zeuren bij de Telegraaf ofzo.
  Die Mary met haar getrut incluis.

 8. En dan krijg je dit soort taferelen http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3326026/2012/10/03/Man-probeert-sociaal-rechercheur-te-wurgen.dhtml en voor je het weet zijn alle mensen die een uitkering ontvangen gewelddadig en gevaarlijk.

  En die Rooie Kees heeft helemaal gelijk, als er rechten zijn, zijn er ook plichten. Alleen is het tegenwoordig zo dat de rechten een beetje aan het verdwijnen zijn. Er zijn dubbel zoveel plichten voor in de plaats gekomen. En de rechten zijn doorgespoeld door het bruine toilet.

 9. @Keira =

  quote
  . Alleen is het tegenwoordig zo dat de rechten een beetje aan het verdwijnen zijn. Er zijn dubbel zoveel plichten voor in de plaats gekomen. En de rechten zijn doorgespoeld door het bruine toilet.
  unquote

  helemaal mee eens.

  @10 Le Roi danse.

  wat moet ik met een trutte opmerking van jou? Keira geeft tenminste haar mening.

 10. weg geklikt.

  maar blijf bij mijn reactie. alleen mensen die passen in het plaatje? dat geeft rust.

 11. Voor wie het niet snapt: Mary was sowieso al tegen de regels (regel K) alleen een paar weken gedoogd. Rooie K whatever. Regel X.

 12. Ik ben iemand die zelf het dupe is van deze gestapo praktijken van de (a)SVB.
  Ik ben weduwnaar en ik heb sinds enkele jaren een LAT relatie met een weduwe die een ANW uitkering heeft omdat zij afgekeurd is.
  Ik heb gewoon een eigen woning met alle lasten vandien.
  Zolang ik werkte was er niets aan de hand; maar owee ik werd 65.
  Daar ik nog vrij vitaal ben en ik thuis enkel kan gaan zitten duimendraaien; en zij in een wijk woond waar veel oude mensen wonen en ik mijzelf daar nutiger kan maken dan thuis; ben ik dus relatief veel bij haar.
  Maar owee de gestapo van de SVB kwam op bezoek en nu dreigt zij haar uitkering kwijt te raken en ik mijn aleenstaanden toeslag.
  Dit toont maar weer eens aan hoe hypocriet de regeringspartijen zijn; want aan de ene kant willen ze het stimuleren dat ouderen elkaar meer ondersteunen zodat ze langer op zichzelf kunnen blijven wonen maar aan de andere kant loeren ze op een kans om je te kunnen korten op je AOW en ANW.
  Ik heb ruim 50 jaar gewerkt om nu een AOW van 50% van het minimum loon te krijgen.
  Want dit is hetgene waar je volgens de wet maar recht op hebt.
  De tijd is niet ver meer dat je ook op je werk op een morgen bij je baas op kantoor moet komen en dat je de mededeling krijg; meneer wij hebben geconstateerd dat u samen woond dus wij gaan u vanaf heden maar 50% van uw loon betalen.

Reacties zijn gesloten.