PvdA dwingt jongeren tot gratis werk bij de politie

Kanjewel
“Jij komt later gratis voor mij werken, jochie”

Als het aan de PvdA ligt, dan moeten werklozen nu ook bij de politie gaan werken in de vorm van dwangarbeid. Een proefproject daartoe van de PvdA-raadsfractie in Assen heeft geleid tot een aangenomen motie van het PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch. Overal in het land blijken sociaal-democraten er als de kippen bij te zijn om werkloze jongeren gratis het werk te laten doen dat is blijven liggen nadat bij de politie landelijk duizenden mensen zijn ontslagen. Twee vliegen in één klap: meer controle en beheersing zonder dat het geld voor extra banen kost, en werkloze jongeren krijgen de normen en waarden van de neo-liberale strafstaat ingepeperd. Zo zijn de manieren van de sociaal-democratie.

In 2011 diende Hilly Vrieling namens de Pvda-fractie in Assen een initiatief-raadsvoorstel in om werkloze jongeren “ondersteunende taken” te laten doen bij de Regiopolitie Drenthe. Dat resulteerde in “een fantastische pilot van twee jaar”, aldus Vrieling, die tot nu toe “met groot succes en grote tevredenheid” verloopt. De politie toont “haar maatschappelijke betrokkenheid” door met de gemeente Assen en Werkplein Baanzicht tot “een geweldige samenwerking” te komen. Ondanks dit hemeltergende juichverhaal moet Vrieling wel toegeven dat er “geen enkele garantie op een baan bij de politie is”. Maar dat is peanuts, want “het is wel een garantie voor dergelijke jongeren om werkervaring op te doen”.

Zo is het maar net: het scheppen van werkgelegenheid moet simpelweg worden beschouwd als een achterhaalde gedachte, nu door het scheppen van werkervaring de gaten kunnen worden opgevuld die door de bezuinigingswoede op steeds meer werkplekken ontstaan. “Over het algemeen staat deze categorie jongeren niet altijd te trappelen om bij de politie aan de slag te gaan”, weet Vrieling, die de bestuurlijke traditie van haar partij hooghoudt om de maatschappelijke onderklasse te disciplineren en in het gareel te krijgen. “Mijn fractie is er trots op dat we dit in Assen voor elkaar gekregen hebben”, roept ze uit met het stadschauvinisme dat dit soort politici eigen is. “Jongeren die geen middelvinger opsteken, maar hun duim omhoog steken als het om werken bij de politie gaat. Daar doen we het voor!”

Processen-verbaal

Een spekkie voor het bekkie van Marcouch, die er al jaren een elitesport van maakt om “hangjongeren”, het liefst van Marokkaanse en Antilliaanse herkomst, achter de broek te zitten, te stigmatiseren en te criminaliseren. Hij zag zijn kans schoon om het proefproject uit te breiden naar de politie in het hele land. Helaas met succes, want alleen de SP stemde in februari tegen zijn motie. SP-Kamerlid Nine Kooiman gaf via Kamervragen aan het “vreemd” te vinden dat de Regiopolitie Drenthe werklozen inhuurt, terwijl er tegelijk 2.500 mensen bij de politie worden ontslagen. Volgens haar kan het niet de bedoeling zijn dat de politie “normale banen” opvult met jongeren uit een werklozenproject. Maar dat is nu juist wel de bedoeling, dus het heeft geen zin om naar de bekende weg te vragen.

Lokaal hebben allerlei PvdA-ers het signaal enthousiast opgepikt en is de partij zich inmiddels aan het profileren met gratis politiewerk voor werkloze jongeren. Zoals in Leiden, waar raadslid Anna van den Boogaard aandringt op werkervaringsplaatsen voor jongeren bij de politie. Uit het pilotproject in Assen zou zijn gebleken dat de politie aangeeft “dat de jongeren hen met name ontlasten bij het opstellen van processen-verbaal, het uitwerken van rapportages van voorvallen op straat, het ondersteunen van evenementen en veel andere zaken. Ook zijn de jongeren inzetbaar bij werk dat anders mogelijk zou blijven liggen. De politie kan zich hierdoor bezighouden met het echte politiewerk (meer blauw op straat).” Pardon? Sinds wanneer zou “het opstellen van processen-verbaal” en “het uitwerken van rapportages van voorvallen op straat” geen “echt politiewerk” meer zijn? Stelt het blauw op straat soms zelf geen processen-verbaal meer op? Moeten voortaan werkloze jongeren op kantoor rapporteren over voorvallen op straat die ze nooit met eigen ogen hebben kunnen waarnemen?

Verdringing

Bij de overheid en in het bedrijfsleven komt het steeds meer voor dat het bestaande werk wordt opgesplitst in aan de ene kant “core business”-taken voor de happy few die nog een “normale” baan hebben en aan de andere kant “ondersteunende” arbeid voor werklozen en anderen in een precaire en flexibele positie. Dat zien we ook heel duidelijk in de zorgsector. De neo-liberale strafstaat stelt steeds meer belang in de politie en de beveiligingsindustrie, maar die sectoren mogen wegens het bezuinigingsbeleid het liefst geen extra geld kosten. Werkenden vervangen door werklozen is voor de beleidsmakers een uitkomst, want daarmee worden de loonkosten gedrukt en uitkeringsgerechtigden tot onbetaald werk gedwongen.

Zoals zo vaak, wordt ook nu de gratis arbeid van werklozen, zonder contract, zonder cao en zonder garantie op betaald werk, door bestuurders en politici verkocht met een flink aantal smoezen. Zo zou het vooral gaan om het aspect van “leren”, om werklozen “werkervaring” op te laten doen. En het onbetaalde werk waartoe de werklozen worden verplicht, zou niet ten koste mogen gaan van “normale” banen. In feite echter gaat het niet om “leren”, maar om het verrichten van werk dat bij de politie eerder werd gedaan door mensen die inmiddels zijn ontslagen. Nu ook bij de politie moet worden bezuinigd, blijft een deel van het – vooral administratieve – werk liggen en huurt men daarom maar werklozen in. Met “leren” heeft dat helemaal niets te maken. En uit de aard der zaak gaat deze onbetaalde arbeid altijd ten koste van de bestaande werkgelegenheid. Immers, hoe meer werklozen met behoud van uitkering het werk van anderen overnemen, hoe meer banen er zullen verdwijnen. Want elke onbetaalde werkende werkloze had in principe ook gewoon betaald kunnen werken. Verdringing van “normale” banen vloeit per definitie voort uit het massaal oprukkende systeem van dwangarbeid voor uitkeringsgerechtigden.

Geschreven door Harry Westerink en eerder verschenen op doorbraak.eu

17 gedachten over “PvdA dwingt jongeren tot gratis werk bij de politie”

 1. “ontlasten bij het opstellen van processen-verbaal, het uitwerken van rapportages van voorvallen op straat ”
  Als het niet zo triest was, kon je erom lachen: ongeinteresseerde snotapen die het Nederlands amper machtig zijn moeten een aangifte opstellen inzake tasjesroof of vernieling?
  Ik zei het al eerder: brulaap en token nigger van fascistisch Nederland Ahmed Marcoouch heeft weer wat bedacht.
  PvdA: een partij van dwangarbeid en kapo’s.
  Gatverdamme wat een kutland is dit aan het worden.

 2. Het doet me denken aan een scène uit een Michael Moore film, waar iemand vaststelt dat de ene helft van de werkelozen in Flint bij de politie kwam om de andere helft in de gevangenis te kunnen stoppen.

 3. Ze hebben het toch slechts werkelozen die een uitkering genieten? Dat is dan toch vrij redelijk?

 4. Deze foto bovenop is de slechtste mogelijke reclame voor de Politiemacht.

  Een politieman die op deze manier met minderjarigen omgaat is geen burger beschermer, maar eerder een beul.

  Welkom in de Dictatuur.

 5. Ohja, sorry bij mijn reactie @4 ben ik ff vergeten dat buitenlanders/allochtonen geen gelijke rechten in Nederland genieten.

  Stel je voor dat dit jongetje de zoontje van een vette VVD-er was, werd meteen die Wout ontslagen.

 6. @2, Bingo! Dat kwam zo straks ineens ook bij mij op, alleen wist ik niet meer wie die scene gefilmd had. Moore dus.
  Ik wou dat we hier dergelijke filmmakers hadden: die de absurditeit en de vunzigheid van de Nederlandse maatschappij eens bloot zouden leggen….

 7. @6 Ik weet alleen niet meer of het in ‘Roger and Me’ of ‘Capitalism, a Love Story’ was.

 8. Another piece of imagery Michael Moore uses in Roger & Me are interviews with the police. The police officers explain how crime has risen due to individuals desperate to support their families , even if it means breaking the law. The town even had to spend money to build a brand new jail large enough to hold the people being arrested. The night before the grand opening of the new jail, the jail held an event for the rich to pay to stay one night in jail and dress up as inmates. This allowed for revenue to come in to “pay” partially for the cost it was to build the jail in the first place.

  Bron.

 9. Volgens de gemeente ben je ook nog eens uitgestroomd uit de uitkering als je werkt voor je uitkering.. dat is ook weer zoiets. Maar WWB gerechtigden worden massaal landelijk uitgebuit als ik de fnv zwartboek mag geloven.

 10. Misschien is het zinvol om een flyer te maken hoe deze jongeren het proces-verbaal kunnen saboteren, om te zorgen dat het niet meer aan de wettelijke vereisten voldoet.
  Dat zullen ze vast met veel plezier doen

  “Er worden in praktijk drie eisen gesteld aan het proces-verbaal: deze moet alleen eigen waarnemingen en ondervindingen van de ambtenaren bevatten, deze moet gemaakt zijn naar de wettelijke vorm en deze moet gemaakt zijn door een daartoe bevoegd persoon. De eisen aan een proces-verbaal worden in art. 152 jo. 153 Sv nader uitgewerkt, zo moet het verbaal worden opgemaakt onder ambtseed.”
  http://wetenschap.infonu.nl/recht-en-wet/63077-bewijs-in-het-strafrecht.html

  Ik kan me een geval herinneren dat ze op het formulier het werkwoord hadden vergeten in te vullen, waarop de rechter zei:

  “Een mooi verhaal, er staat alleen niet dat mijnheer Harm het gedaan heeft.”

  Ik was trouwens wel pissig op mijn advokaat, want die had het ook niet gezien. En zo iemand betaal je natuurlijk niet om een mooi verhaal te houden over je moeilijke jeugd.

 11. Als burger die met de politie te maken krijgt, ben ik er niet blij mee. Je kan van die dwangarbeiders niet verwachten dat ze met de nodige zorgvuldigheid met gegevens omgaan.

  Als ik crimineel was, zou ik meteen voor een zakcentje een paar van die gastjes inhuren om in allerlei vertrouwelijke dossiers te snuffelen.

 12. @11 Als burger ben je nooit blij als je met de politie te maken krijgt.
  Dacht je dat de politie zelf wel zorgvuldig met de gegevens omgaat?

  Zegt je werkgever tegen je (alhoewel je nooit daarvoor veroordeeld bent):
  “Is het waar dat je wel eens LSD gebruikt?

  O je zit bij een buurtvergadering en zegt: “Iedereen weet toch waar je hier in de straat je ????? kunt krijgen?” Twee dagen later komt er daar een inval en de recherche “laat zich ontvallen”:

  “Met de groeten van Sjaax.”

  Had je je maar niet zo kritisch over hen moeten uitlaten.

 13. Op dit moment vraagt de buurthulpdienst in Amstelveen ervaren verpleegsters, maatschappelijk werkers, fysiotherapeuten enz. om als vrijwilliger bij hun te komen, terwijl de gemeente 20 miljoen bezuinigd op de zorg. Twee weken geleden kregen we vol trots van de VVDwethouder te horen dat de onroerend goedbelasting de laatste 3 jaar nauwelijks omhoog is gegaan terwijl dat wel mocht met 8 miljoen. In de zorg moet je dus ook al niet meer werken en dan praten we nog niet eens over de clienten van de zorg.

 14. O ja nog vergeten te melden, onze nationale hoerenloper Rob Oudkerk van de PvdA mag deze operatie, natuurlijk met behoud van uitkering en om werkervaring op te doen gaan uitvoeren.
  Toevalligerwijze heeft onze VVDwethouder gewerkt voor onze Robbie, toen hij zijn gerief zocht achter CS Amsterdam.

 15. @11, Sjaax, “Als ik crimineel was, zou ik meteen voor een zakcentje een paar van die gastjes inhuren om in allerlei vertrouwelijke dossiers te snuffelen.”

  Indien je crimineel zou zijn (wat ik niet geloof), zou je dit tegenwoordig makkelijk kunnen bereiken met de huidige vorm van EPD.

  Makkelijk zat.

  Daarom moet het anders.

 16. @3 Nee. Dit is gewoon dwangarbeid. Er is niets vrijwilligs aan. Alles behalve redelijk.

 17. #5 als de jongen op de fotot een kind was van een PVDA bobo zou de agent van politie ontslagen worden.

  Al honderd jaar wyzen socialisten erop dat de PvdA niet echt een eind aan het kapitalisme wil hebben.

  De PvdA is een baantjesfabriek voor academici en leeglopers,

  Een einde aan de crisis is eerder te verwachten met de SP als regeringspartner, maar niet samen met de beroepspapagaaien van de PvdA.

Reacties zijn gesloten.