Protestsong du jour: The Clash – Know Your Rights

De openingstrack van Combat Rock, het laatste “echte”album van The Clash, voordat de band ten onder ging aan opgeblazen ego’s. De tekst wordt uitgesproken door een ambtenaar, volgens wie de inwoners van Engeland drie rechten hebben:

  • Het recht om niet vermoord te worden, tenzij het wordt gedaan door de politie of een aristocraat
  • Het recht op een uitkering, mits je bereid bent je dagelijks te laten vernederen
  • Het recht op vrijheid van meningsuiting, tenzij je daar daadwerkelijk gebruik van wilt maken

Om de suggestie dat dit toch eigenlijk niet voldoende is, moet de ambtenaar smakelijk lachen. Een prima samenvatting van de realiteit van de “rechtsstaat”, wanneer je de links-liberale bril even afzet. 220px-Knowyourrights

This is a public service announcement
With guitar
Know your rights all three of them

Number 1
You have the right not to be killed
Murder is a CRIME!
Unless it was done by a
Policeman or aristocrat
Know your rights

And Number 2
You have the right to food money
Providing of course you
Don’t mind a little
Investigation, humiliation
And if you cross your fingers
Rehabilitation

Know your rights
These are your rights
Wang

Know these rights

Number 3
You have the right to free
Speech as long as you’re not
Dumb enough to actually try it.

Know your rights
These are your rights
All three of ‘em
It has been suggested
In some quarters that this is not enough!
Well…………………………

Get off the streets
Get off the streets