Protestsong du jour: Jerusalem (William Blake)

We sloten de dag gisteren af met The Red Flag van Billy Bragg, we openen nu met het beginvers van Milton – a poem van William Blake, ook in de versie van de bard van links Engeland. Het wordt gezongen alsof het een nationalistisch lied is maar dat is het in het geheel niet. Mijn geestverwant Peter Marshall heeft Blake als visionair anarchist beschreven. Daar valt niet op af te dingen.
De titel Jerusalem is gemunt door de toonzetting door Hubert Parry die hier zeer bescheiden wordt gevolgd. Het gedicht had oorspronkelijk geen aparte titel.

And did those feet in ancient time.
Walk upon England’s mountains green:
And was the holy Lamb of God,
On England’s pleasant pastures seen!

And did the Countenance Divine,
Shine forth upon our clouded hills?
And was Jerusalem builded here,
Among these dark Satanic Mills?

Bring me my Bow of burning gold;
Bring me my Arrows of desire:
Bring me my Spear: O clouds unfold!
Bring me my Chariot of fire!

I will not cease from Mental Fight,
Nor shall my Sword sleep in my hand:
Till we have built Jerusalem,
In England’s green & pleasant Land

1 gedachte over “Protestsong du jour: Jerusalem (William Blake)”

  1. Pingback: Een lied voor de Last night of the Proms: Jerusalem revisited | Krapuul

Reacties zijn gesloten.