Pro-Israël en de betekenis daarvan voor nazi’s en fascisten

Ik schijf dit bericht naar aanleiding van mensen die Breivik helemaal toppie vinden. Nieluller en Holman en zo. (Bron)

Joost heeft door de NCRV dan wel een schop onder z’n hol gekregen vanwege een ‘omstreden publicatie’ op z’n weblog, maar z’n woorddiarree is er niet minder door geworden. Enfin, dat kan iedereen opzoeken, dat blog, daar hoef ik niet naar te verwijzen. Van dit soort ‘dingetjes’ kraamt Joostje uit (de Wiki schrijft niet meer dan dat hij journalist en schrijver is):

Is er ook maar één wetenschapper die beweert dat zwarten crimineler zijn omdat ze zwart zijn? ‘Nee. Criminelen zijn crimineel omdat ze een laag IQ hebben. En zwarten hebben gemiddeld een laag IQ. Ze hebben trouwens wel meer testosteron dan blanken, en zéker meer dan Aziaten. Vandaar dat verkrachtingen onder zwarten ook vaker voorkomen.’ (Bron)

Daar zat de NCRV mooi mee. Nieluller eruit en glas, plas, was bij de omroep. Dat ’n berichtgeving intellectueel en constructief kan zijn en wat de Nederlandse msm nalaten te doen, bewijst ’t volgende: koop ’n stuk braakliggend terrein, nodig collega’s van wereldberoemde universiteiten uit en misschien komt de volgende Einstein wel uit Afrika.

Stellen Sie sich ein brachliegendes Viertel an einem Traumstrand in Kapstadt vor. Finden Sie dort ein leerstehendes Hotel. Kaufen Sie es für 100 000 Dollar und verwandeln Sie es in einen Campus. Sprechen Sie über ihr verrücktes Projekt mit Kollegen aus Princeton, Cambridge und Paris. Bieten Sie ihnen an, drei Wochen im Jahr zum Unterrichten der besten Schüler des Kontinents zu kommen. Dafür übernehmen Sie die Kosten für Reise, Verpflegung und Unterkunft. Sie erwarten Exzellenz – von den Lehrenden wie von den Studenten. Vielleicht fördern Sie so den nächsten Einstein. Wird dieser Plan von Neil Turok aufgehen? Kommt der nächste Einstein aus Afrika? (Embedded ’n Duitstalige video)

Is het ernstig als fascisten en nazi’s ongebreideld hun gang kunnen gaan op internet en er geen tegenoffensief wordt ingezet? Hoewel ’t letters, woorden en zinnen zijn, is het antwoord hierop eenduidig ja! Breivik en zijn adepten vinden Hitler een verschrikkelijk man: wanneer het één figuur is, die ik haat, dan is het Hitler, schreef hij. En natuurlijk wil Breivik ook geen antisemiet zijn, integendeel. Hij is zelfs pleitbezorger voor patriottische Joden. Maar Breivik is een fel tegenstander van de Islam en tegen de islamisering van het westen, het ‘Abendland’, zoals dat op z’n Duits heet. Een paar doden was hem dat wel waard. Dat zijn dan die waarden, die Holman c.s. ook onderstrepen, gezien zijn uitspraak, dat de ideeën van Breivik wél goed zijn. De ideeën van Breivik passen precies in het blog “Politically Incorrect (PI)”, een van de meest gelezen blogs van Duitsland. Dat staat te lezen op het blog. In de vitrine omschrijft het blog zichzelf als “NEWS GEGEN DEN MAINSTREAM · PROAMERIKANISCH · PROISRAELISCH · GEGEN DIE ISLAMISIERUNG EUROPAS · FÜR GRUNDGESETZ UND MENSCHENRECHTE”. Overal in Duitsland worden PI-centra opgezet, met wereldwijde vertakkingen. Vanuit ’t blog is een nieuwe partij ontstaan, ‘Die Freiheit’. Dat wekt toch associaties op met een Nederlandse partij met het woord vrijheid.

Dat het niet bij woorden alleen blijft, getuige het feit van aanslagen à la NSU, of het volgende ‘dingetje’.

Zwei Polizisten wurden verurteilt, weil sie betrunken Schwarze durch einen Park gejagt haben. (Bron)

Het ‘Bundesamt für Verfassungsschutz‘ is de mening toegedaan, dat het blog PI niet rechts-extremistisch is, vanwege het feit, dat ze Pro-Israël zijn. Het Bundeskriminalamt weet niet, of er de laatste jaren in Duitsland een toename van rechts-extremistisch, fascistisch geweld is (in brand steken van moskeeën, oproepen tot verkrachting of anderszins gerelateerd geweld tegen moslims), omdat dat niet uitgesplitst wordt.

Men kan dus zijn gang gaan. Mits pro-Israël en pro-Amerika.

Goed, het blog PI kan iedereen opzoeken (ook in het Engels) en het zal dan hopelijk met andere ogen gelezen worden. En als men naar foto’s van Pegida-demonstraties kijkt, zoals hier in Wenen (zie daar die Hollandse vlag eens fier wapperen – een kunstig gevalletje oranje, blanje, bleu), kijk eens met andere ogen. Rechts-extremisten zien er lang niet allemaal uit als ‘Hooligans’, maar kunnen eruit zien als Breivik of Zschäpe, tijdens haar proces.

1 gedachte over “Pro-Israël en de betekenis daarvan voor nazi’s en fascisten”

  1. Pingback: Mits pro-Israël en pro-Amerika | oogenhand

Reacties zijn gesloten.