Pleidooi voor Utopia en andere lichte gedichten

Over Peter Maurin heb ik elders op Krapuul geschreven. Hij is de geestelijke vader van de Catholic Worker en ter opwekking van en lering voor de werkende klasse schreef hij korte gedichten, Easy essays geheten. Ik heb die titel in het Nederlands vertaald als Lichte gedichten, om het binnenrijm van de oorspronkelijke titel te behouden. Maurins moedertaal was wellicht Occitaans, hij had in Canada gewoond en daar waarschijnlijk hoofdzakelijk Frans gesproken. Zijn toespraken in de VS hield hij tot het einde met een zwaar accent en misschien moesten de gedichtjes ook licht zijn omdat Engels zeker niet zijn eerste taal was. Naar mijn weten ben ik de eerste die zich er aan waagt een aantal of op den duur misschien alle te vertalen. Het in de titel genoemde is hier al eens langsgekomen maar is herhaling zeker waard. – AJvdK

Wat de Catholic Worker gelooft

De Catholic Worker gelooft
in het zachte personalisme
van het traditionele katholicisme.
De Catholic Worker gelooft
in de persoonlijke verplichting
van het voorzien
in de noden van onze broeders en zusters.
De Catholic Worker gelooft
in de dagelijkse praktijk
van de Goede Werken.
De Catholic Worker gelooft
in Gastvrijheidshuizen
voor de onmiddellijke hulp
voor mensen in nood.
De Catholic Worker gelooft
in het stichten van
communale boerderijen
waar elkeen werkt
naar vermogen
en ontvangt
naar behoefte.
De Catholic Worker gelooft
in het scheppen van een nieuwe samenleving
in de schoot van de oude
met de filosofie van de nieuwe,
die geen nieuwe filosofie is,
maar een zeer oude filosofie,
een filosofie zo oud
dat zij nieuw lijkt.

Terug naar de gastvrijheid

De katholieke werklozen
horen niet naar een stoelenproject gestuurd te worden.
De katholieke werklozen
zouden gastvrijheid moeten genieten
in katholieke Gastvrijheidshuizen.
Katholieke Gastvrijheidshuizen
zijn in Europa bekend
onder de naam hospitia,
Er zijn hospitia in Europa
sinds de dagen van Constantijn.
Hospitia zijn gratis gasthuizen;
hotels zijn betaalde gasthuizen.
En betaalde gasthuizen of hotels
zijn zo talrijk
als gratis gasthuizen of hospitia
schaars zijn.
Dus gastvrijheid is als al het andere
vermarkt.
Dus gastvrijheid moet als al het andere
een ideaal worden.

– Aantekening: in een tijd waarin ziekenhuizen niet meer zo heten en als medische centra winstgevend moeten zijn althans failliet kunnen gaan is het moeilijk te bedenken dat nog geen halve eeuw geleden de term gasthuis gangbaar was. En dat deze verwees naar de praktijk van opvang in kloosters, al dan niet voor zieken die verzorgd of behandeld moeten worden. Het gasthuis is door de overheid overgenomen en vervolgens “geprivatiseerd”, en niet aan de liefdadigheid.

Pleidooi voor Utopia

De wereld zou er beter aan toe zijn
als mensen probeerden beter te worden
en mensen zouden beter zijn
als zij ophielden met proberen er beter aan toe te zijn.
Want als iedereen probeert er beter aan toe te zijn
is niemand er beter aan toe.
Iedereen zou rijk zijn
als niemand probeerde rijker te worden
en niemand zou arm zijn
als iedereen probeerde de armste te zijn.
En iedereen zou zijn wat diegene zou moeten zijn
als iedereen probeerde te zijn
hoe men de ander zou wensen.

2 gedachten over “Pleidooi voor Utopia en andere lichte gedichten”

  1. Pingback: De plicht gastvrij te zijn en andere lichte gedichten | Krapuul

  2. Pingback: Barbaren en beschaafden | Krapuul

Reacties zijn gesloten.