Plasterk kan er maar beter mee stoppen

Fotofukje by Ina
Fotofukje by Ina

Gemeentelijke fusies leveren geen geld op
, valt te lezen in het NRC van vandaag en daarmee kan het volgende door Plasterk uit te voeren kabinetsplan van de bruine brigade naar de prullenbak verwezen worden.

Het wordt een beetje eentonig maar Plasterk begint zo langzamerhand de meest overbodige minister te worden. We hebben hier bij Krapuul niet voor niets geconstateerd dat hij beter uit zijn lijden verlost kan worden.

Nu is er dus het volgende onderzoek dat duidelijk maakt dat de kabinetsplannen heilloos zijn.

De kabinetsbezuiniging van één miljard op gemeentelijke fusies is op drijfzand gebaseerd. Dat schrijft onderzoekscentrum Coelo van de Rijksuniversiteit Groningen vandaag in vakblad ESB

Onderzoek wijst namelijk uit dat fusie die een onderdeel van deze bezuinigingen vormen helemaal geen geld opleveren. Dus dan is het inderdaad onzin om die toch te willen doorzetten. Het levert alleen maar onrust, zet kwaad bloed en brengt de laagste bestuurlijke laag verder van de burger af.

Minister Plasterk zegt in een reactie dat de financiële paragraaf uit het regeerakkoord “leidend” is. En dat er ook onderzoeken zijn waaruit blijkt dat fusies wél lonen – niet zozeer financieel als wel bestuurlijk.

Eerst willens en wetens de superprovincie willen doorzetten en dan nu weer tegen beter weten in door willen gaan met die heilloze fusies. Fusies brengen ellende. Overal waar gefuseerd wordt en logge grote onoverzichtelijke organisaties ontstaan breekt de pleuris uit. Fraude, graaien, vreemde investeringen en vooral slechte producten. In het onderwijs, de zorg, de woningbouw echt overal is het een puinhoop geworden.
Een puinhoop waar de burger de dupe van is en uiteindelijk de rekening betaalt.

Hoe komt het toch dat die man die ooit toch wel pienter oogde zo dom is?

3 gedachten over “Plasterk kan er maar beter mee stoppen”

  1. Ook bruine kneus Plasterk is net als heks Eucalypta Klijnsma met haar moestuintje een buitengewoon interessant geval voor de psychiatrische wetenschap lijkt me zo.

  2. Als je ergens heel goed in bent, trap je makkelijk in de valkuil om te denken dat je overal verstand van hebt. Hij had beter celbioloog kunnen blijven, maar hij is zo verschrikkelijk ijdel dat hij de verleiding niet kon weerstaan. Nog 2 jaar, dan zijn we van hem af, maar ik vrees dat er dan een nog rechtser kabinet komt, omdat de PvdA als zondebok zal worden aangewezen.

  3. Vooral de gemeentelijke fusies in combinatie met de door de overheid aan de gemeenten overgedragen taken (jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen) lijkt me (letterlijk!) dodelijk.

Reacties zijn gesloten.