Pim Fortuyn en Geert Wilders: paniekzaaien, angstzaaien, en huilen over demonisering

Er is een herkenbaar psychologisch patroon in de manier van handelen van politieke paniekzaaiers: ze zijn stuk voor stuk populisten. Of we het nu hebben over Pim Fortuyn zaliger, Opa Frits Bolkestein, of aandachtshoer Geert Wilders, men parasiteert op de onderbuikgevoelens van de bevolking.

In een eerder artikel, Wilders, het monster van Bolkestein, verwijs ik naar het essay, De Leidse Denktank van Geert Wilders, van Maria Trepp waarin zij het strategische populisme van Bolkestein en Wilders beschrijft, met verwijzing naar een boek van Ian Buruma:.

Ten onrechte reduceert Bolkestein het burgerschapsdenken in dit artikel tot een simpel pleidooi voor directe democratie, en tot een pleidooi voor het onkritische overnemen van de vox populi in de politiek. De vox populi, die heeft juist bij Bolkesteins leerling Wilders uitdrukking gevonden, en Bolkestein zelf is ook groot geworden door het luisteren naar juist deze vox populi. Ian Buruma citeert in zijn nieuwe boek Dood van een gezonde roker ( Engelse titel: Murder in Amsterdam) Frits Bolkestein, die als eerste het migrantenprobleem op de politieke agenda plaatste. [Bolkestein:] “Je moet nooit onderschatten hoe diep de haat onder Nederlanders zit tegen Marokkaanse en Turkse immigranten. Mijn politieke succes berust op het feit dat ik naar die gevoelens heb geluisterd.” Buruma noemt dit een “opmerkelijke uitspraak.”(p. 58) Met deze uitspraak bevestigt Bolkestein dat hij de onderbuikgevoelens bewust heeft geëxploiteerd. Hij is in dit opzicht een populist. Bolkestein ontkent dat hij dit zou hebben gezegd, maar Buruma houdt voet bij stuk: “Het is absoluut wat hij gezegd heeft. Geen twijfel over mogelijk. Ik heb het meteen opgeschreven.

Dat Bolkestein op de xenofobische neigingen (zelfs moslimhaat) van de Nederlandse bevolking parasiteerde is geen algemeen bekend feit. Daarentegen is het wel bekend van Pim Fortuyn en Geert Wilders. Deze twee populisten zijn zo openlijk over hun discriminerende uitingen dat ze alvast een voorschot hebben genomen op de afschaffing van Artikel 1 van de Grondwet, een politiek voorstel dat zij deden.

Artikel 1 van de Grondwet luidt:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

De wijze waarop Wilders en wijlen Fortuyn een voorschot namen op het schrappen van dit artikel was van een formaat waar wijlen Hans Janmaat een dwerg bij lijkt en van het soort vuilheid waar zelfs Janmaat van zou kotsen. Wat zij deden was groepen tegen elkaar opzetten. In zoveel woorden zei Ad Melkert dat ook tegen Fortuyn in hun debat van 5 mei 2002, een dag voor de moord op Fortuyn. De vuilheid en de jankerigheid van Pim Fortuyn had een hoogtepunt bereikt, en was hij niet vermoord de dag erna, dan had Fortuyn wellicht de teloorgang van zijn korte glansrijke politieke opkomst kunnen meemaken. Maar nee, de extremistische dierenvriend Volkert van der Graaf (iemand die perfect zou passen bij de dierenliefhebberij-afdeling van de PVV) verhief bontdrager Fortuyn op 6 mei 2002 tot een martelaar. Nu zitten we opgescheept met miljoenen mensen die de megalomane Fortuyn zien als een godheid en in hun blinde adoratie een soort mythevorming hebben gebracht die zijn weerga niet kent. Geheel onterecht.

Psychoanalytisch bekeken was Pim Fortuyn behoorlijk narcistisch en leed hij aan een soort Godscomplex. Het bijzondere hiervan is dat na zijn dood een vergelijkbare narcist opkwam: Geert Wilders, een ware lijkenpikker. Mijn uitgebreide psychoanalyse van Wilders kunt u elders vinden.

In maart 2003 verscheen een AD artikel : Ad Melkert en Pim Fortuyn: Het was een botsing tussen twee planeten. In het artikel wordt verslag gemaakt van het debat tussen Melkert en Fortuyn. Leest u zelf:

De vlam slaat in de pan als het asielbeleid ter sprake komt. Na wat gekissebis over het terugsturen van vreemdelingen, zegt Melkert: “Wat de heer Fortuyn doet, is echt het laatste wat je moet doen: groepen tegen mekaar opzetten.”

De aderen in Fortuyns nek zwellen op, zijn hoofd wordt rood. Een fractie van een seconde is het stil. Dan ontploft hij. Fortuyn komt half overeind uit zijn stoel en buigt zich voorover in de richting van Melkert. Zijn wijsvinger zwiept ondertussen alle kanten uit.

Schreeuwend: “Jullie hebben half Rotterdam tegen mij opgezet! Kom op, ik kan niet eens meer veilig over straat! En dat komt door de PvdA, door mijnheer Kok die u zo respecteert.” Melkert kijkt hem geschrokken aan en lijkt weg te willen kruipen in zijn stoel.

Fortuyn gaat door: “Weet u dat ik drie internationale persconferenties heb moeten geven om het beeld dat jullie van mij hebben neergezet recht te zetten? Wat doet u na de eerste uitslag van de verkiezingen in Frankrijk? Suggereren dat hier Le Pen komt, het is een bloody shame, mijnheer Melkert!”

Er valt een ongemakkelijke stilte. Dan vraagt Melkert ijzig: “Bent u klaar?”

Fortuyn: “Absoluut.”

Melkert: “Een schande. Echt zeer ongepast wat hij allemaal zegt en beweert.”

Fortuyn: “Wat een arrogantie, geef eens argumenten. Geef eens aan waarin ik lijk op Le Pen. Zeg het eens, wees nu eens eerlijk.”

Melkert: “U vist in dezelfde troebele vijver. Dat is wat u doet.”

Fortuyn explodeert opnieuw wanneer de PvdA’er even later Fortuyns debatstijl aan de kaak stelt. Melkert: “Door de manier waarop Fortuyn hier zijn punten maakt, begin ik steeds scherper te zien waar het allemaal naar terugvoert: de hang, het verlangen naar de sterke man, die orde op zaken stelt.” Fortuyn lacht voluit. “En dat op 5 mei, meneer Melkert! Dit pik ik niet. Dit pik ik niet. Dit pik ik echt niet. Ik pik dit niet. Ben ik een dictator?”

Eigenlijk zijn de twee mannen het tijdens het gesprek maar over één ding echt eens: dat ze het nooit eens zullen worden. Melkert: “Er zit echt een gapend gat tussen de samenleving die Fortuyn voor ogen heeft en de samenleving zoals wij die zien. En dat is…” Fortuyn vult aan: “Onoverbrugbaar.”

Melkert: “Ik zie geen aanknopingspunten.”

Fortuyn: “Alleen al de lichaamstaal, Ad. Ho, ho, ho.”

De brave Melkert was totaal van slag door de aggresieveling. Maar Fortuyn klaagde al vaker op een huilerige manier over demonisering van zijn persoon, zelfs in het TV-debat van november 1997 met Marcel van Dam waar hij zijn tegenstander overschreeuwde. Fortuyn riep populistische dingen als “ook Islamitische vrouwen hebben recht op emancipatie… die zouden u steun verdienen”, alsof geen ander weldenkend politicus dat in het hoofd haalt. Van Dam antwoordde, “absoluut, zeker hebben moslimvrouwen recht op emancipatie”. Maar de omringende beschuldigingen van Fortuyn richting de moslimman en Islamitische cultuur vond Van Dam (terecht) kwalijk.

Fortuyn zag overal spoken, al vanaf het begin. Hij zei racistische dingen en was dan woedend als hij voor racist werd uitgemaakt. Omdat de Islam het meest opzienbarende en controversiële aspect van zijn populisme was, zal Fortuyn wel gedacht hebben dat een of andere gekke moslim zou worden opgehitst om een aanslag op hem te plegen en/of hem te vermoorden. Met zijn herhaalde moordvisioenen kan ik mij niet aan de indruk onttrekken dat hij “de goden verzocht”. Doch, uiteindelijk bleek het een dierenliefhebber die de flamboyante Fortuyn afrekende op zijn voorliefde voor bont. De correlatie, de verbindende factor tussen demonisering van zijn persoon en het uiteindelijke moordmotief bestaat gewoonweg niet. Geert Wilders praat ook over demonisering van zijn persoon. Maar wat is demonisering en wat is keiharde kritiek? Een onaangename doch op werkelijkheid berustende, historische vergelijking? Zowel Fortuyn als Wilders zijn uitgemaakt voor fascisten die als ze niet worden beteugeld het land naar de verdoemenis zouden helpen. Niemand die door deze twee politici van demonisering werd verdacht heeft ook maar gevraagd of de heren even afgeschoten konden worden. Nee, het was een soort waarschuwing, een uiting van afgunst van de demoniserende personen. Ik ben het praktisch eens met iedereen die deze politici “demoniseerden”; het moest gezegd worden. Deze twee mannen hebben een verschrikkelijke visie op de wereld gegeven die heeft geleid tot angst en haat.

Heden ten dage word ik bedreigd of doodgewenst door PVV’ers. Zo zou ik in de ovens moeten worden gestopt om te kijken of de temperatuur goed is alvorens moslims erin worden gestopt. Een andere PVV’er wenst dat de PVV wel degelijk een NSB-partij zou zijn, dan was ik allang afgeschoten. Ja, hartstikke beangstigend. Als ik word vermoord komt de kogel dus (hoogstwaarschijnlijk) van rechts. Maar ik kan Wilders niet de schuld geven dat zijn aanbidders namens hem gaan schieten en moorden. Het zou makkelijk zijn om te zeggen dat Wilders verantwoordelijk is voor een klimaat waardoor mensen die kritiek op hem hebben gevaar lopen, en het zou nog makkelijker zijn de link te leggen tussen de geweldsneigingen van PVV’ers en het feit dat zij geweld verheerlijken (bijv. het feit dat 1/3 een wapen wilt hebben). Maar zo moeten we niet met elkaar omgaan. Als ik word omgelegd door een rechtse gek, dan is het mijn grote pech dat een of andere gek zich zo woedend maakte om mijn woorden. Ook is het wachten geblazen op de eerste gek die Gretta Duisenberg mishandelt of erger. Deze dame wordt nu door allerlei media gedemoniseerd en zelfs van antisemitisme beticht. Moeten de media en de Israël-liefhebbende politieke partijen en advocaten dan op het strafmatje verschijnen vanwege vergaande demonisering? Wat denkt u?

Het populistische parasitisme van Fortuyn en Wilders heb ik beschreven in een analyse van zijn achterban.

In het hoofdstuk Populisme: vertoog en praktijk van zijn boek ontleedt Elchardus het wezen van het populistische beest. “Populisme gaat doorgaans gepaard met het verwerpen van de waarden die door de elites of het ‘establishment’ worden voorgehouden.” Dit is uiteraard wat de Nederlandse geïndividualiseerde mens graag ziet. Elchardus formuleert verder:

Het populisme beroept zich daarom vaak op ‘boerenverstand’ of ‘gezond verstand’, het spreekt vanuit de buik’ om een meer wetenschappelijk onderbouwde of intellectualistisch ingeklede opinie te trivialiseren. In het algemeen stelt populisme vertrouwen in de opinie van de ‘gewone man’. Die gewone man of vrouw is de maat der dingen. Die houding geeft blijk van een zeer groot vertrouwen in het autonome individu. Dat vertrouwen wordt dan, in variabele mate, verbonden met een anti-establishmenthouding.

Wederom illustreert Elchardus als geen ander de visie van Wilders en de “gewone Nederlander”, die nu in de Nederlandse volksglorie wordt gepersonaliseerd door de bekende Henk en Ingrid van de Partij voor de Vrijheid. De Telegraaf van 23 april (2010) kopte met “PVV doet het voor Henk en Ingrid.” In een populistische sneer, zoals door Elchardus beschreven, stelt Wilders dat Henk en Ingrid mensen zijn die nu door iedereen worden gepakt, ze worden door de politieke elite genegeerd en op een zijspoor gezet. Bovendien pakt Wilders deze mediagelegenheid aan om een subliminale racistische opmerking te maken. Zo rapporteerde de Telegraaf:

Wilders meent dat Henk en Ingrid recht hebben op een veiliger land, een „Nederlands Nederland” en een zorgzaam Nederland.

De soort populisme dat Wilders tentoonstelt is een gevaar voor de samenleving. De Amerikaanse historicus, John A. Lukacs, beschreef het populisme het best:

Majority rule is tempered by the Legal Assurance of the rights of minorities, and of individual men and women. And when this temperance is weak, or unenforced, or unpopular, then democracy is nothing more (or else) than populism. More precisely: then it is national populisme.

Het gevaar dreigt dat de extreme vormen van Wilders’ populisme (en die van zijn achterban) radicaliseert tot een soort van nationalisme.

Het is van de gekke dat zowel Fortuyn en Wilders hele groepen mensen beledigden en demoniseerden vanuit de ene mondhoek en tegelijkertijd huilden vanuit de andere mondhoek over hoe zij werden beledigd en gedemoniseerd. De heren hebben geen boodschap gehad aan de oude wijsheid: wie wind zaait zal storm oogsten. Overigens hoor je de populistische haatzaaiers nimmer over al de positieve aandacht in honderden media. Ze zullen nooit klagen dat ze gratis reclame krijgen.

Nogmaals, dat Fortuyn is doodgeschoten is een ware schande. Maar niets en niemand heeft Van der Graaf ertoe aangezet behalve het feit dat Fortuyn bont droeg. Niemand wil Wilders dood hebben. Om collega Sofia van der Linde te parafraseren: wij bij Krapuul wensen hem een lang leven toe in goede gezondheid, maar zonder macht.

U kunt mij volgen op twitter: @nealx1

UPDATE 1: Ondertussen heb ik een nieuwe doodsbedreiging binnen van Friedrich Eckhardt, de psychopaat die eerder ook o.a. Femke Halsema bedreigde, en nu op twitter actief is onder de naam @Stop_Links. Zie hier de tweet.

34 gedachten over “Pim Fortuyn en Geert Wilders: paniekzaaien, angstzaaien, en huilen over demonisering”

 1. Nogmaals, dat Fortuyn is doodgeschoten is een ware schande.

  Negen jaar geleden op de minuut af als ik dit schrijf. De geest waart rond maar de man is in feite vergeten

 2. Een overeenkomst die ik bij de meeste racisten zie is het meten met 2 maten. Als ze zelf iemand met de dood bedreigen of de dood toewensen dan is dat A. “terecht” B. “een geintje” C. “haha zie je wel, watje” D. “eigen schuld waarschijnlijk”. Terwijl als iemand anders het doet of ook zelfs maar kritiek heeft op hun ideeen, dan is dat A. “Onterecht” B. “Demoniseren” en C. “het bewijs dat alle …. slecht zijn”. Bovendien geloven racisten dat er a priori vast te stellen is of iemand bij “de goeden” of bij “de slechten” hoort.

  Typische voorbeelden van het meten met 2 maten zijn, behalve de mensen die @nwlibambitie bedreigd hebben, bijvoorbeeld de twitterdreiger die de dochter van halsema bedreigd heeft. Als motivatie voor zijn eigen daad noemt hij expliciet de doodsbedreigingen die aan het adres van Wilders zijn gedaan.

  Iemand publiek beschuldigen van een strafbaar feit dat hij niet gedaan heeft heet “laster”. Bij zowel Wilders en Fortuyn en hun beider aanhangers zie je veel laster. “Kritiek hebben op” is gelijk aan “demoniseren” is gelijk aan “doodsbedreiging”. Voor je het weet ben je gelasterd, en laster van “de goeden” is vaak aanleiding voor andere “goeden” om “met gelijke munt terug te betalen”.

  Als je iets zegt van hoe ze met 2 maten meten, dan ben je een “(cultuur)relativist” die evident “ongelijkwaardige” groepen aan elkaar gelijk stelt.

 3. Goed stuk Neal. We kunnen Wilders inderdaad niet kwalijk nemen dat er allerlei anonieme dreig-idioten achter hem aan hobbelen. We kunnen Wilders natuurlijk wel allerlei andere dingen kwalijk nemen. Sterker nog: dat is onze plicht.

 4. Ik vind dat een vraag die je niet zomaar beantwoorden kan: kúnnen wij het W inderdaad niet kwalijk nemen? Ik denk dat W .er in elk geval geen enkel probleem mee heeft dat er allerlei dreig-idioten achter hem aanlopen. Ergo: die zijn erg nuttig en nodig om de druk op de ketel te houden. Wat als de provocaties van W geen echo hebben? Dan is ie een roepende in de woesternij.

  Je profileert je met ferme taal, gewauwel, slogans, beledigingen. Je kiest zo je volk. Je kent hun miezerige, kneedbare mentaliteit, weinige slimheid, weet hoe ze zijn, doen, denken. En daar haak je op aan. Zo krijg je blindvolgers. Dus het is helemaal niet zo gezegd dat W vrij gepleit kan worden.

  Echt waar, “een lang leven in gezondheid”…? Krapuul is werkelijk te goed voor het krapuul.

 5. Ja dat is onze politici achter oud moslimhaat geleerd zijn natuurlijk geheim de politiek.Dit is veiliger nederlands nederland uit 1989 van de opdracht gegeven.Maar dat mohamed(minister van staat) eist schade-politieke eigenaren vergoeden over 1989 tot nu totale schade-claimen op de kabinet verhaalt door de cda en vvd beschuldigen.

 6. Volgens mohamed(minister van de politiek) noemt politici verdenken over wijs op de politieke eigenaren gestolen,toch waarschuwing gezegd.De wet: Mohamed(minister van staat) eist schade-politieke eigenaren vergoeden.Daarbij de wet overweegt tot schade-claimen op pvv verhaald.

 7. @7
  Heu? Gabba gabba hey – kijk, daar kan ik nog een touw aan vastknopen…

 8. Pim Fortuyn zeikte minder over Demoniseren dan Geert Wilders. Hij was ook niet helemaal lekker, maar hij stond tenminste voor wat hij zei. Dat is iets wat je Geertje niet aan kan meten.

 9. “..“Je moet nooit onderschatten hoe diep de haat onder Nederlanders zit tegen Marokkaanse en Turkse immigranten. Mijn politieke succes berust op het feit dat ik naar die gevoelens heb geluisterd.” Buruma noemt dit een “opmerkelijke uitspraak.”(p. 58)”

  Dank je Neal. Uiterst kwalitatief artikel en dank voor o.a. de openbaring dat Rechts steeds ontkent dat hun politiek op dit moment rust enkel en alleen op haatgevoelens jegens buitenlanders. Diepgewortelde haat die eigenlijk niet meer verborgen kan gehouden worden.

  Politiek die opgebouwd op een fundament van Haat kan alleen op den duur destructief uitpakken.

 10. Zoals er een woord van het jaar is dat in de Van Dale komt, mag er van mij ook een woord gekozen worden dat geschrapt wordt.
  Echt, ik kan het woord ‘demoniseren’ niet meer horen…

 11. Farah Schreef:

  Echt, ik kan het woord ‘demoniseren’ niet meer horen…

  Dat heb ik al 8 jaar. Modewoorden zouden moeten weten wanneer ze uit de mode zijn. 😛

 12. DarkSkywise Schreef:

  Farah Schreef:
  Echt, ik kan het woord ‘demoniseren’ niet meer horen…
  Dat heb ik al 8 jaar. Modewoorden zouden moeten weten wanneer ze uit de mode zijn.

  Ik heb geen probleem met het woord maar wel dat het zo vaak verkeerd wordt gebruikt.

  Goed onderbouwde kritiek is geen demonisering.

  “Je demoniseert me!” is tegenwoordig rechtse code voor “Ik ben uitgeluld”

 13. Nou ja Fortuyn was hier uitermate hypocriet. Hij fulmineerde wel tegen tegen de Islam en Turken en Marrokanen, maar was er niet vies van om dezelfde mannen te gebruiken voor een one night stand. Om het maar netjes uit te drukken. Wel gehoord van mijn vader, die het weer van een taxichauffeur te Rotjeknor, dat Pim uiterst chantabel bleek te zijn. Had iets te maken met a white mans drug en wat schandknaapjes.

 14. meharis Schreef:

  Nou ja Fortuyn was hier uitermate hypocriet. Hij fulmineerde wel tegen tegen de Islam en Turken en Marrokanen, maar was er niet vies van om dezelfde mannen te gebruiken voor een one night stand.

  Dit is en uitdrukking van de hypocriete slavendrijvers mentaliteit.

 15. @ meharis:
  meharis Schreef:

  Nou ja Fortuyn was hier uitermate hypocriet. Hij fulmineerde wel tegen tegen de Islam en Turken en Marrokanen, maar was er niet vies van om dezelfde mannen te gebruiken voor een one night stand. Om het maar netjes uit te drukken. Wel gehoord van mijn vader, die het weer van een taxichauffeur te Rotjeknor, dat Pim uiterst chantabel bleek te zijn. Had iets te maken met a white mans drug en wat schandknaapjes.

  Laat ik hier het frame breken.

  Waar heeft Fortuijn expliciet de Islam als geheel en Turken en Marokkanen als groep veroordeeld? Bij mijn weten was Fortuijn veel gematigder dan Wilders. Hij heeft zich bijvoorbeeld expliciet uitgesproken tegen het uitzetten van probleem jongeren van Marokkaanse afkomst naar Marokko.

  ————
  nexus m. Schreef:

  meharis Schreef:

  Nou ja Fortuyn was hier uitermate hypocriet. Hij fulmineerde wel tegen tegen de Islam en Turken en Marrokanen, maar was er niet vies van om dezelfde mannen te gebruiken voor een one night stand.
  Dit is en uitdrukking van de hypocriete slavendrijvers mentaliteit.

  Dat is exact dezelfde instelling die veel heteromannen tegen over vrouwen vertonen nog extra als ze tot een andere etnische groep behoren. Mannen die tot etnische minderheden behoren maken zich daar even hard schuldig aan soms harder.

  Was Fortuyn in dit opzicht een eikel? Ja. Zeker omdat hij het ook met 15-jarigen heeft gedaan terwijl hij zelf meer dan 2-3x zo oud was. Was hij uitzonderlijk eikelig? Was het maar waar!

  Hij was helaas geen uitzondering. Hij behandelde mannen en jongens gewoon zoals hij vrouwen en meisjes had behandeld als hij hetero was geweest. Het verschil tussen hetero- en homomannen is niet zo groot als veel mensen graag willen geloven.

  De reden dat homofobe mannen door het lint gaan als een homoman avances maakt of zich opdringt komt omdat zij zelf niet als object behandeld willen worden. Als hij in de positie van seksobject komt dan beschouwt hij dit als de ultieme minachting. Dat is namelijk het evenbeeld van de houding die hij tegen vrouwen heeft. Mensen objectiveren betekent hen ontmenselijken. Homofobie is vaak een uiting van intense misogynie.

  Als jij niet met een verkeerde instelling naar anderen kijkt en ze niet tot object maakt en geen hekel hebt aan vrouwen dan hoef jij je niet bedreigd te voelen door mannelijke attentie tenzij die aantoonbaar agressief of denigrerend is. Dan zeg je “Nee, bedankt” en als dat gerespecteerd wordt dan is de kous af.

 16. Het is goed dat wij Geert Wilders in ons midden hebben die onze ogen opent voor de levensgevaarlijke nazistische islam. Hamas heeft zelfs hun handvesten uit Mein Kampf gehaald en overgenomen in hun handvest om de joden te vernietigen. Wij hebben pas echte vrede als de islam is opgehouden te bestaan. Dan pas gaat de zon echt schijnen.

 17. 3 20 Heil voor jou & je Meester. Ik vrees dat je dat echter niet cadeau krijgt.

 18. Sofia van der Linde Schreef:…Waar heeft Fortuijn expliciet de Islam als geheel en Turken en Marokkanen als groep veroordeeld? Bij mijn weten was Fortuijn veel gematigder dan Wilders.Vergeetachtig? Ik heb ‘m meermalen de term “achterlijk” horen bezigen. fortuyn was misschien nog wel gevaarlijker dan wilders.

 19. @ groene leeuw: kan ik die handvesten dan eens van je krijgen? En welke passages zijn overgenomen uit mein kampf? Of zit je gewoon uit je nek te kletsen?
  Bovendien gaat dit hele topic niet over de hamas en israel, je zit maar wat in het wilde weg te blaten.

 20. Dit is gewoon weer je reinste lulkoek die Groene Leeuw. Met dit soort argumentatie kan je net zo goed het Christendom willen uitroeien.

 21. Op allerlei anit-Hamas (of pro-Israel) sites wordt het handvest omschreven als een moderne Mein Kampf. Er wordt in het handvest verwezen naar de Protocollen van de wijzen van Sion. Dit stukje anti-semitische propaganda is al in het begin van de 20e eeuw als een vervalsing ontmaskerd maar wordt in rechtse en religeuze kringen nog steeds gebruikt als excus voor jodenhaat. Dit geldt ook voor het Midden-Oosten waar het zelfs als een soap voor televisie is verfilmd. Verder is het Handvest met name geïnspireerd door de Koran. Hieronder is een link geplaats naar een engelse vertaling van het Handvest.

  http://www.mideastweb.org/hamas.htm

  Als ik het snel door lees een vergelijk met de engelse editie van Mein Kampf zie ik uitsluitend een globale overeenkomst qua onderwerp: anti-semitisme. De hoofddoelstelling, de vernietiging van de staat Israel, komt in Mein Kampf niet voor dus hier houd ook de vergelijking op.

  Het handvest van Hamas is met het oogpunt op de geweldadige omverwerping van Israel en de uitroeiing van de Joden, zonder meer verwerpelijk te noemen. Hebben de opstellers zich laten inspireren door Mein Kampf?: wellicht. Door de Koran?: Zeker. Maar betekend dit dat de hele religie en al haar volgers hetzelfde zijn?: Nee.

 22. Juist. Dus de bewering van groene draak dat dat handvest “uit mein kampf is gehaald” is gelogen of blinde napraterij.
  In het eerste geval zou ik benieuwd zijn naar de motieven van groene draak, in het tweede geval is het dommigheid en kan ik dus beter geen energie meer in groene draak steken.

  Wat is het draak?

 23. @20
  Ach, tot ver in de twintigste eeuw was het koloniale praatje dat boeddhisme luie mensen kweekte.
  En zo konden Japan, Korea en China ongemerkt de industriële reuzen worden die ze zijn. Maar dat er van alles mis zal blijken te zijn aan het boeddhisme als naar de zin van Groene Leeuw de Endlösung der Moslimfrage is gevonden, daar twijfel ik niet aan.

 24. @ 20:

  De islam is 1,5 miljard mensen. Die moeten ophouden met bestaan zeg je ? En dan nog over nazisme lullen. Rot op zeg.

 25. Jan uit Helmond Schreef:

  Hebben de opstellers zich laten inspireren door Mein Kampf?: wellicht. Door de Koran?: Zeker. Maar betekend dit dat de hele religie en al haar volgers hetzelfde zijn?: Nee.

  Sura noemen als je claim dat iets uit de Quran komt !!!!

 26. Ik blijf me ergeren aan het feit dat leiders van de Linkse partijen niet gewoon openlijk zeggen dat Fortuijn, Van Gogh en Wilders gewoon onzin beweren over artikel 1. De argumenten om artikel 1 af te schaffen omdat dit een bedreiging zou zijn voor de vrijheid van meningsuiting kloppen gewoon niet. Dat kan iedere student rechten je vertellen.

  Van Gogh was een filmmaker en columnist maar Fortuijn en Wilders zijn als professionele politici volledig verwijtbaar. Als je in het parlement zit of wil zitten dan hoor je grondwet te kennen en te begrijpen. Als dan toch onzin beweerd over een grondwetsartikel dan zijn er twee mogelijkheden:

  1) Je weet niet waar je het over hebt > dus je bent dom
  2) Je verdraait de zaken moedwillig > dus je bent een leugenaar

  Ander smaken zijn er niet.

  Wilders is dom of een leugenaar. In beide gevallen verdient hij geen steun.

  Ja, zo simpel is het gewoon.

 27. Interessant om te weten dat een Fortuynist/Wildersiaan het Midden Oosten erbij haalt terwijl ze niet eens weten waar het plaatsje Sexbierum ligt in Nederland.

  Overigens, wanneer hebben wij voor het laatst last gehad van Hamas?

 28. @31
  Sexbierum, was dat niet die plaats die van de islam nodig een andere naam moest krijgen? 😆

 29. Al Bakrastani Schreef:

  Jan uit Helmond Schreef:

  Hebben de opstellers zich laten inspireren door Mein Kampf?: wellicht. Door de Koran?: Zeker. Maar betekend dit dat de hele religie en al haar volgers hetzelfde zijn?: Nee.

  Sura noemen als je claim dat iets uit de Quran komt !!!!

  Beste mede reageerder,

  Ik proef een bepaald ongenoegen in je reactie naar aanleiding van mijn laatste reactie die ik niet geheel kan plaatsen, te meer daar ik volgens mij niet zeg dat het Handvest van Hamas afkomstig is uit de Qoer’ān maar er door is geïnspireerd. Hetgeen ik niet zelf heb verzonnnen maar in diverse artikelen ben tegengekomen tijdens mijn zoektocht naar het Handvest zelf. En voordat je zegt dat ik anderen nablaat: na het lezen van het handvest ben ik zelf deze mening toebedaan omdat de het Handvest opent met:

  Soera 3 “Al-Imran” aya 109 t/m 112

  Volgens het bijschrift op de website met het Handvest waar ik naar heb gelinkt zou het gaan om aya 109 t/m 111 maar ik ga er van uit dat dit een fout is op de site aangezien uit de engelse en nederlandse vertaling van de Qoer’ān blijkt dat aya 112 ook in de opening is openomen.

  Ik hoop dat de toelichting voldoende is, zo niet dan hoor ik dat graag.

Reacties zijn gesloten.