Pestkoppen stevig aanpakken

Dit is een gastbijdrage van: Lieke

Na de oproep van de Krapuulredactie om meer kopij te plaatsen op het Open Podium, wil ik wel zo hulpvaardig zijn om dat te doen. Onderstaand twitterbericht van Harry van Bommel van de SP vond ik wel de moeite van een beschouwing waard.

¨Kortenoeven (PVV) wil “dhimmie 66 de zee in drijven”. Hij bedoelt Pechtold. Openlijke bedreiging in de 2e Kamer wordt gewoon gedoogd.¨

Wat Kortenoeven nu precies gezegd heeft kan ik niet achterhalen. Het is duidelijk dat hier weer sprake is van een persoonlijke belediging, het op de man spelen in een debat. Hoewel de opvatting is dat er gedebatteerd dient te worden op inhoud weet de PVV toch iedere keer dat aan de laars te lappen en daarmee weg te komen.

Dus eigenllijk ben ik al meteen weer met stomheid geslagen. Wat valt hier verder nog over te zeggen? Waar haal je woorden voor repliek vandaan ?

Dat is dan ook precies het beoogde effect. De tactiek van PVV-ers bestaat uit de verrassingsaanval. Door de regels voor fatsoenlijke omgang in het debat te overtreden raakt iedereen uit zijn evenwicht.
Is dit wat PVV-ers leren in het klasje van Geert? Het negeer je de regels in het politieke debat? Hoe kun je je politieke opponent bestoken met denigrerende en intimiderende opmerkingen en als dat tot protest leidt hoe kom je daar vervolgens mee weg?
Het lijkt erop dat men er al aan gewend is, een beetje murw, een beetje vermoeid.

Het PVV-gedrag is te typeren als dat van een pestkop. Door voortdurende aanvallen op enkelen in de groep wordt een sfeer van angst gecreëerd die een basis levert voor het uitoefenen van macht. Zo trekt de pestkop de aandacht naar zich toe en kan hij de baas spelen. De sfeer wordt verziekt. Er heerst voortdurende spanning en angst voor de volgende aanval of snijdende opmerking. Wat opvalt is het voortdurend gelach in de debatten. Dit is geen vrolijk uitgelaten gelach over iets wat echt grappig is, maar het is een zenuwachtige uitlaatklep voor de opgebouwde spanning.
Bij de presentatie van het gedoogakkoord stonden Verhagen en Rutte uitermate jolig te doen. Zo maskeerden ze hun spanning.

Deze week sprak Verhagen in het programma van P&W. Uiterlijk leek hij op het eerste gezicht ontspannen en in een opgewekte bui, voortdurend lachend. Maar op bepaalde momenten hoorde ik daaronder steeds een traan in de stem. Even dacht ik dat het een soortgelijke traan was, als waarmee Verhagen scoorde op het CDA congres. Dat werd opgevat als oprechte ontroering. De politicus zou misschien gedacht kunnen hebben dat een dergelijke blijk van ontroering voor herhaling vatbaar was en goed voor nog een zetel extra. Maar ik geloof dat niet. Volgens mij staat Maxime het huilen inderdaad nader dan het lachen. Hij heeft een Pyrrus overwinning behaald. Wilders is de baas en er is geen weg terug.

Wilders zei het al tijdens de politieke beschouwingen bij het aantreden van het nieuwe kabinet:
¨om de sfeer een beetje goed te houden moet je Maxime af en toe een beetje pesten

De Methode Wilders is effectief. Het levert hem zelfs het predikaat ¨politicus van het jaar¨ op. In deze methode staat het rondstrooien van persoonlijke beledigingen voorop.
Ella is gek; Ad Koppejan is knettergek; CDA staat voor ‘Christenen Dienen Allah’; meisje Halsema met haar natte oogjes, en haar kroeldoek; kereltje Pechtold met een pruillipje; Job Cohen (Sint Job) wordt bestempeld als iemand zonder ruggengraat. De voorzitter van de Tweede Kamer in haar rol als discussieleider wordt genegeerd en krijgt te horen dat ze zich er totaal niet mee moet bemoeien hoe Wilders antwoordt in de kamer. En sowieso is de hele Tweede Kamer gevuld met lafaards.
Zelfs het ‘lekker puh’ ontbreekt niet: de oppositie staat buiten (de Trèveszaal) en kan wat Wilders betreft daar blijven tot ze een ons weegt. (‘lekker puh’).
De lijst kleineringen en beschimpingen is eindeloos.

Op youtube staat een filmpje onder de titel: ¨Geert Wilders: zijn beste en grappigste uitspraken.¨ dit is een verzameling aanvallen en beledigingen uit eerdere debatten.

Door dergelijke aanvallen, slaan Wilders´ PVV-ers andere kamerleden uit het lood. De reactie in de kamer is voortdurend wat lacherig. Als al verontwaardigd wordt gereageerd blaft Wilders nog wat harder terug.
¨ik ga het niet terugnemen ik ga het nog herhalen.¨

De PVV gedraagt zich als een stereotype pestkop die niet in staat is (of wil zijn) zijn gedrag aan te passen aan een normale manier van omgang met elkaar en die daardoor de sfeer in de klas verziekt. Door een aantal slachtoffers te kiezen en die voortdurend te pikken kan hij de baas spelen.

Het doet me denken aan dit bericht in de Telegraaf 1 december waarin werd gemeld dat hooligans het bestuur van Ajax in hun greep houden.
Bestuurders van Ajax worden bedreigd en geïntimideerd door een kleine groep fanatieke supporters die het gewoon leuk vindt dat de club van hen is. Als antwoord denkt het Ajax bestuur dat ze met deze lastpakken moet onderhandelen om op die manier enigszins grip te krijgen op hun gedrag.
¨Als je de F-side negeert, wordt het alleen maar erger”, zegt oud-directeur Frank Kales.
Dit argument wordt ook naar voren gebracht in regeringsland. Door de PVV toe te laten tot de macht worden ze vanzelf salonfähig. Laat ze meepraten en dan houden we ze wel in toom.

Zo werkt het dus niet. Net zoals bij Ajax blijkt het omgekeerde het geval. ¨de eisen van de supporters werden onder druk vrijwel altijd ingewilligd¨ meldt de krant.

De enige manier om pestkoppen aan te pakken is ze aan te spreken op hun gedrag.

In plaats van respect in de omgang in razend tempo te laten verdwijnen, horen deelnemers aan het debat die over de schreef gaan op de vingers te woorden getikt (figuurlijk gesproken.) De voorzitter moet de rol van supernanny spelen. Iedere beledigende of onfatsoenlijke uitspraak wordt gevolgd door een time-out. De overtreder moet even op de strafstoel gaan zitten om zijn daden te overdenken en pas als hij bereid is weer op een acceptabele manier deel te nemen aan het debat mag hij weer meedoen.

Een cordon sanitaire werd niet wenselijk geacht omdat uitsluiting op basis van politieke opvattingen niet democratisch is. Een cordon sanitaire op basis van lelijk gedrag lijkt me echter slechts een kwestie van fatsoen. Ook PVV-ers mogen gehouden worden aan de sociale conventies.

4 gedachten over “Pestkoppen stevig aanpakken”

  1. “Pestkoppen stevig aanpakken”.

    Betekent dit dat PVV uiteindelijk uit de Tweede kamer wordt gegooid?

Reacties zijn gesloten.