Het peilen van het gezonde volksondervinden

Het Openbaar Ministerie roept sinds enige tijd “burgers” bijeen om deze zich te doen buigen over strafzaken.
Een verslag van een inktkoelie die het woordgeslacht van huisraad niet kent, maar dat soort onwetendheid is modern – hoort bij “de burger”.

Waartoe toch steeds dat woord “burger”? Men heeft het ook wel over burgerjournalistiek, alsof er ook massaal militaire journalisten zijn. Of wat moet dit burger anders beduiden? Is het Openbaar Ministerie niet bevolkt met burgers? Wat zijn die officieren dan? Geen militairen, ondanks de naam van hun functie.

Over het forum en de zaak die in het gelinkte artikel wordt besproken:

Het OM werkt bij het bepalen van de hoogte van de straf met richtlijnen. Die moeten ervoor zorgen dat in vergelijkbare misdrijven vergelijkbare straffen worden opgelegd, legt de Haagse hoofdofficier van justitie Henk Korvinus uit. “De inbreng van burgers op dit soort avonden wordt gebundeld en gebruikt bij het aanscherpen van die richtlijnen. Zodat we beter aansluiten bij de gevoelens in de samenleving.”

“Burger” is dus iemand die het gezonde volksondervinden ten gehore brengt tijdens zo’n OM-forum. Wie roepen ze daar eigenlijk voor op, waarom deze wel en gene niet?
Hier zit vast Teeven achter, wat ik je brom. Offeeeeeeee Ivo eeeeeeh Opstelten.

17 gedachten over “Het peilen van het gezonde volksondervinden”

 1. Het moet niet gekker worden, he?

  De enige vorm waar burgers mee kunnen doen heet lynchen.

  Daar tegenover heb je in een Democratie opgeleide Rechters binnen een Rechtsysteem die de straffen opleggen.
  Zo werkt de Democratie eenmaal, ook voor degen die helemaal niets van Democratie begrijpen.

  De rest is gewoon poging tot lynchen, aangemoedigd door staatsambtenaren c.q ultra-rechtse Ministers of Secretarissen.

  Blijkbaar willen de leidinggevenden binnen deze Ministerie duidelijk blijk geven dat ze nog geen afstand van de MIddel Eeuwen cultuur kunnen doen waar vandaan hun eigen cultuur en gedrag afstamt.

  Om specifieker te zijn, denk ik dat ze naar smoezen zoeken om steeds harder te straffen door selectief xenofobe, psychopathische burges te kiezen die onverbiddelijk “strengere” straffen eisen.

  Saat iemand ooit stil erbij dat deze “burgers” eerst gecheckt moeten worden voor Paranoia of een of andere Psychische afwijking voordat ze over iemand of iets een mening überhaupt kunnen afgeven?

  Zijn onze Staatssecretarissen of Ministers ooit op die basis gecheckt?

  Het zou heel interessante resultaten kunnen opleveren aan de rechter kant van Nederland!

 2. Het lijkt me helemaal niet zo gek om ‘ burgers ‘ mee te laten denken over de hoogte van een (maximale) straf.

  Op dit moment wordt er alleen in beide kamers nagedacht over strafhoogtes en durft zelfs het CDA omgekeerde bewijslast te willen invoeren bij uitkeringsfraude.

  Moeten we willen dat alleen onze volksvertegenwoordigers en kabinetsleden de rechterlijke macht richtlijnen oplegt?

 3. @2, Amstel,

  Wat hebben we aan het inmengen van “burgers” onder niet nader genoemde criteria bij de straf opleggen in een land waar 35 -50% op xenofobe politici stemmen?

  Wat hebben we als Nederlandse burgers aan het feit dat de 2Kamer goed vond dat de UltraRechtse Nederlandse Xenofoob Wilders aan een Ultra-Rechtse Regering deelnam?

  Moeten die mensen zonder psychische goedkeuring steeds de straffen bepalen?

  Moeten de Xenofoben en Racisten nu ook de straffen gaan opleggen?

 4. @3 nexus m. Je vragen zijn retorisch. Natuurlijk niet!

  Maar inmengen van ‘ burgers ‘ bij strafbepaling middels peilingen zoals het OM doet is meer democratisch dan het op eerste gezicht lijkt. En ja, ik zie ook de kwetsbaarheid van een systeem in waarin de ‘ burgers ‘ gaan bepalen wat de strafmaat voor welke overtreding dan ook, zou moeten zijn.

  Maar louter en alleen afwachten wat de Teevens en Opsteltens in de regeringen voorstellen lijkt me ook geen goede zaak.

  Nog erger als malloten zoals CDA-Tweede Kamerlid Pieter Heerma zich gaan bemoeien met omkeren van bewijslast.

  http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2824/Politiek/article/detail/3354917/2012/11/28/CDA-omkeren-bewijslast-bij-uitkeringsfraude.dhtml

 5. @2: Amstel:

  [ Het lijkt me helemaal niet zo gek om ‘ burgers ‘ mee te laten denken over de hoogte van een (maximale) straf. ]

  Ja, leuk, de hysterie van de dag.

 6. @4,@5, Amstel – je argumenten vallen meteen in het niets op het moment dat je in je berekening de Dagelijkse Nederlandse Racisme niet in overweging neemt.

  Dit is de bepalende factor voor “burgers meedenken in straffen” of welke gelul je dan ook haalt. Wan je ben overduidelijk uit op de lynchen toer nadat mensen hun straf hebben uitgezeten.
  Je ben super doorzichtig.

  Voor welke functie dan ook moet eerst en toets op aanwezige, al dan niet verborgen racistische gevoelens, plaatsvinden. In het tegen geval loop je het gevaar dat dit allemaal een typisch racistische lynchpartij wordt.

  Heb je een antwoord hierop?

 7. @7 nexus m. doe niet zo mal. Ik geef onder 4 al antwoord dat je gelijk hebt wat betreft Xenofoben en Racisten en psychisch goedkeuring.

 8. @6 LRd Ik schrijf onder 4 over de kwetsbaarheid van een systeem waarin ‘ burgers ‘ meedenken.
  o.a. de hysterie van de dag zo als jij dat noemt zou van grote invloed kunnen zijn. Natuurlijk moeten we dat niet willen.

  Maar wat is het anders dat de hysterie van de dag door burgers / volkvertegenwoordigers in de Kamers?

  Of ga jij er van uit dat die 150 en 75 duiven dusdanig weldenkende mensen zijn dat die niet gegrepen worden door de hysterie van de dag.

  Als ik me niet vergis bepalen kabinet en Kamers met nieuwe wetten de strafmaat en bepaalt de rechter of hij de maximale strafmaat toepast.

  Vaak is de burgerij niet tevreden over de uitgesproken straf. En dan komt er weer een voorstel om de wet aan te passen.

  Personen als Teeven zijn er als de kippen bij om Hoger Hoger te roepen. Is dat gewenst?

 9. Buiten de aangehaalde methode van het OM wordt in opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
  een onderzoek gedaan door Vrije Universteit VU afd. Communicatiewetenschap om de publieke opinie in kaart te brengen.

  Samenvatting:
  In het kader van ‘de duurzame rechtsstaat’ is het van belang om indicaties te verzamelen over veranderende opvattingen over de rechtsstaat teneinde eventuele spanning tussen maatschappelijke opvattingen en (vooronderstellingen in) het rechtsstatelijk denken op het spoor te komen. Dergelijke veranderingen in opvattingen zijn lastig vast te stellen. Wel zijn er in vele bronnen indicaties voor te vinden, waaronder in kranten en weekbladen. Deze bronnen zijn veelal digitaal te bevragen. Daarmee lenen zij zich goed voor textmining. Het onderzoek moet uitwijzen of textmining een geschikt instrument is om in relatie tot bovengenoemde projecten toe te passen.

  Wanneer dit onderzoek zich richt op populaire sites zoals nu.nl en Telegraaf.nl alleen dan zou ik dat zeer beangstigend vinden want dat brengt het ‘volksondervinden ‘ bij strafmaat bepaling naar binnen.

  Maar moet je dan zulke onderzoeken niet doen?

 10. @12 LRd
  een psychologisch onderzoek lijkt me een voorwaarde
  Daarna krijg je onvermijdelijk dat er gekeken moet worden naar kennis, algemene ontwikkeling, levensovertuiging etc

  hoe gevaarlijk ook al die criteria kunnen zijn en gemanipuleerd kunnen worden.
  Ik zou niet meteen een antwoord op je vraag kunnen geven

 11. @13: Amstel:

  Wat zou je dan willen onderzoeken in een psychologisch onderzoek? Of er harses in het hoofd zitten?

  Kennis? Waarover?
  Algemene onbtwikkeling? Wasda? ; )
  Levensovertuiging?

  Zou je als Anarchist mee mogen doen in de “zaak” Lensink denk je?

  In iedere rechtbank hangt een portret van de majesteit, dat is ook niet voor niets natuurlijk, maar rechtsspraak onafhankelijk ( kan natuurlijk nooit) maken door middel van inspraak aan het volk te geven, nee, laat maar.

 12. @11, Amstel, helemaal niets tegen onderzoeken, wel de voorzichtigheid mbt de verkregen resultaten meteen overboord gooien is zeer verdacht.

  Binnen de degelijke en betrouwbare wetenschap worden verkregen resultaten in de jaren daarna meerdere malen opnieuw uitvoerig getoetst ter bevestiging van de verkregen resultaten voordat ze in de dagelijkse praktijk worden geïmplementeerd. Heet duurt dus lange jaren.

  Daar hoor ik je niets over zeggen.

  Kortom: wat jij hier roep neigt verdacht veel naar populisme c.q. lynchen. Verschijnsel die zeer verspreid is onder Rechts-Populistisch Nederland die wil overal en iedereen harde straffen opleggen om eigen gelijk te verkrijgen.

  Hoe krijg je zoiets in je hoofd in het land die zonder morren de joodse mensen op de treinen naar de concentratie kampen hebben gezet en zeer recentelijk onder Rutte, Verhagen, Opstelten, Kamp, Teeven de Polenmeldpunt in het leven hebben opgeroepen.

  Moeten nou deze mensen anderen straffen gaan opleggen?

  Ben je mal, horen ze eerder psychisch onderzocht te worden.

 13. Ik zij al dat van opstelten en teeven een goed figuur hadden geslagen in de jaren 40 /45 . Ook toendertijd heeft de rechtse repressie vele slachtoffers gemaakt .Derechterlijke macht zou wel gek zijn indien ze hiermee genoegen zouden nemen ,rechters moeten onafhankelijk blijven .En wat de omgekeerde bewijsvoering bij bijstandsfraude betrefd die is er al .Ook daar heeft men al in voorzien.

 14. @15: Nexus

  [ Kortom: wat jij hier roep neigt verdacht veel naar populisme c.q. lynchen ]

  Amstel is verre van een populist(e) , wou ik toch even kwijt.
  Of de vox populi hier en nu meer te zeggen zou moeten krijgen is een ander verhaal.

Reacties zijn gesloten.