Overheidsinkopen ontsnappen aan aandacht kabinet

In Uitgesproken Vara een reportage over hoe de overheid miljoenen verspilt

Door de Nederlandse publieke sector wordt jaarlijks volgens de OESO ruim € 120 miljard uitgegeven aan goederen en diensten. Dat is heel veel geld dat op twee manieren belangrijk is voor onze economie. In de eerste plaats hebben besparingen op dit bedrag rechtstreeks een positief effect op onze begroting. Elke euro die de overheid zelf op haar eigen inkopen kan besparen, kan daarmee de broodnodige verlichting bieden bij het ontwikkelen en uitvoeren van bezuinigingsplannen op terreinen als onderwijs, zorg, cultuur, defensie.

Maar misschien nog wel veel belangrijker is het effect dat deze enorme uitgavenpost kan hebben op onze economische ontwikkeling: denk aan het steunen van het MKB, het stimuleren van innovatie of het bevorderen van duurzaamheid. Het belang van de overheidsinkopen is evident. Des te opvallender is het ontbreken van enige centrale regie op dit dossier. Het kabinet onderkent deze enorme uitgavenpost niet als zodanig en mist daardoor vele kansen. Voorbeelden uit het buitenland laten zien dat het ook anders kan.

Tja, het is altijd al makkelijker geweest om je eigen tekortkomingen niet te zien en ze af te schuiven op anderen.

1 gedachte over “Overheidsinkopen ontsnappen aan aandacht kabinet”

Reacties zijn gesloten.