Over een Gedoogpartner die etnische schoonmaak (dus genocide) gaat bepleiten: Is het kabinet gek geworden?

Denken Rutte en Verhagen nu echt, dat hun bondgenoten VS, UK, Egypte en Saoedi-Arabië er zo veel aan gelegen is dat Job Cohen niet aan de macht komt, dat ze lijdelijk zullen toezien als een leider van een Nederlandse regeringspartij in Israël komt betogen, dat de bewoners van Palestina (en de Israëlische Arabieren) maar spoorslags naar (bondgenoot) Jordanië moeten worden gedeporteerd?

Stel je eens even voor: Met veel moeite, kunst en vliegwerk dwingen ze de Netanyahu-regering, tegen diens zin, om aan de twee-staten-oplossing vast te houden. Komt daar een regeringspartner van bondgenoot Nederland de boel even versjteren. “Ja maar”, laten R&V door Rosenthal zeggen, “we moeten die gek wel gedogen, anders verliezen we onze meerderheid en komt GroenLinks aan de macht!”

In Washington, Londen en elders zullen ze zeggen: “Hebben we altijd al gedacht. Het zijn daar in Den Haag wereldvreemde navelstaarders. Laten die brokkenmakers uit het Midden-Oosten wegblijven.”

“Maar anders komt Wilders weer in zijn slachtofferrol,” piept Rutte.

Welnu, het “slachtoffer”, de man die “zijn vrijheid opofferde voor de vrijheid van het Nederlandse volk” (Wilders in Der Spiegel, 8 november), maakt weer eens een buitenlands snoepreisje. Op Sinterklaasavond gaat Geert in Tel Aviv aan Israël en de wereld uitleggen, waarom de Palestijnen allemaal naar Jordanië verdreven zouden moeten worden.

Eldad, Wilders en Daniel Pipes in Israel (2008)

Ook deze keer heet de sponsor Eldad. Arieh Eldad is een vroegere Likud-politicus. Maar Likud ging hem niet ver genoeg. Nu is hij vertegenwoordiger van de ultra-nationalistische (Jisrael Beteinu is er niets bij) Nationale Unie in de Knesset. Nee, Wilders gaat niet het congres van de Nationale Unie bijwonen. Hij komt er alleen maar toevallig langs.

Gefundenes Fressen voor de oppositie, zou je zo zeggen. Krapuul helpt opnieuw, om ze de splijtende vragen voor te kauwen:

Vragen van de leden x, y en z aan de Minister van Buitenlandse Zaken

1. Is het de minister bekend, dat diens gedoogpartner Wilders op 5 december aanstaande in Israël gaat betogen, dat de twee-staten-oplossing Israël-Palestina zou inhouden, dat alle Palestijnen naar Jordanië verdreven moeten worden?

2. Hoe verhoudt de gedoog-verklaring van VVD en CDA met betrekking tot Wilders’ standpunt over de Islam van 30 juli 2010 (Bijlage I bij het zgn. Gedoog-accoord) zich met het feit, dat 20% van de Palestijnen christen is?
– 2a. Is de minister niet met ons van mening, dat, nu de heer Wilders blijkbaar waar het Palestijnen betreft geen onderscheid maakt tussen moslims en anderen, diens gedachtegoed wellicht niet zozeer op godsdienstkritiek, maar eerder op etnische discriminatie is gegrondvest?
– 2b. Indien de minister evenwel met de heer Wilders meent, dat alle Palestijnen moeten boeten voor het feit dat zij geboren zijn waar zij geboren zijn, zou hij dan misschien een uitzondering kunnen maken voor het Palestijnse vee en de Palestijnse huisdieren, die bij een toekomstige etnische zuivering immers tot de eerste slachtoffers zullen behoren? (Denk aan de dierentuin van Gaza!) Is het denkbaar om de geachte afgevaardigde, de heer Dion Graus, hierbij een bemiddelende rol toe te kennen?

3. In het Regeeraccoord van uw kabinet wordt betoogd (blz. 8):

“Nederland blijft […] voorstander van een alomvattend vredesakkoord tussen Israël en de Palestijnen. Een tweestaten-oplossing, met als uitgangspunt de grenzen van 1967, vormt hierbij het uitgangspunt.”

Hoe denkt het kabinet de publieke opinie in het Midden-Oosten, en de regeringen van NAVO- en Europese bondgenoten ervan te overtuigen, dat het hier slechts de particuliere opvatting van een doorgeslagen politieke randfiguur betreft en niet die van de regering, noch zelfs van de kiezers die onlangs op de heer Wilders hebben gestemd?

4. Indien daarvoor, zoals bij het verschijnen van het filmisch pamflet Fitna, de diplomatieke dienst weer wordt ingezet, hoe hoog zullen daarvan de extra lasten voor de Nederlandse belastingbetaler oplopen?

5. Acht de minister de inhoud van het voorgenomen optreden van gedoogpartner Wilders

  • in het belang van Nederland?
  • in het belang van vrede in het Midden-Oosten?
  • in het belang van de goede relaties met onze bondgenoten?
  • in het belang van de staat Israël?

Zo ja, waarom dan wel? Zo neen, waarom niet?

————————————

Vooruit. Zo kan-i wel weer…

Zie ook: wltr bij VK.nl!!!

Klim eens in de pen, beste oppositie!!

1 gedachte over “Over een Gedoogpartner die etnische schoonmaak (dus genocide) gaat bepleiten: Is het kabinet gek geworden?”

Reacties zijn gesloten.