Opvang voor ernstig zieke vreemdelingen in Amsterdam gesloten

Amsterdam wordt geregeerd door VVD, D66 en SP, partijen die altijd klaarstaan om te brullen “Weet wel wat dit kost!” als het gaat om mogelijke zorg voor zieken en zwakken. Dokters van de Wereld stuurde een open brief naar Het Parool over de sluiting va nde opvang per 1 juli jongstleden.

De gemeente Amsterdam heeft op 1 juli 2016 de 24-uurs opvang voor ernstig zieke vreemdelingen beëindigd. Dokters van de Wereld spreekt haar verontwaardiging uit over deze politieke beslissing, die de meest kwetsbaren treft en hun gezondheid verder in gevaar brengt.

De gemeente is tot deze beslissing gekomen omdat deze speciale opvang een looptijd had van één jaar en dit jaar is nu om. Daarnaast wil de gemeente dat de landelijke overheid deze mensen gaat helpen en discussieert men over het budget. Deze politieke overwegingen gaan voorbij aan de alledaagse werkelijkheid. De ernstig zieke personen die in deze opvang verblijven zijn gescreend en geïndiceerd door de GGD. Alleen zeer complexe zorggevallen krijgen een plek toegewezen. Anderen, waaronder psychisch verwarde personen, worden zonder meer naar de nachtopvang (‘Bed-Bad-Brood’) verwezen.

Door het sluiten van de 24-uurs opvang dreigen ernstig zieke mensen op straat te belanden. Het betreft onder andere een patiënt met epilepsie en psychiatrische problematiek, een patiënt met nierfalen die wekelijks meerdere keren dialyse nodig heeft en iemand met een posttraumatische stressstoornis in combinatie met zwakbegaafdheid. De noodzakelijke behandelingen kunnen niet effectief zijn als er geen plek is om te verblijven en te rusten, geen regelmatig en gezond eten en vooral geen toegang tot een arts en stabiele inname van medicatie.

Dokters van de Wereld maakt zich ernstig zorgen over het lot van deze mensen. Het recht op gezondheid is universeel en geldt voor ieder mens. De overheid heeft een zorgplicht voor zieke personen. Niet alleen de nationale, maar ook de lokale overheid is gebonden aan verdragen. Daarnaast heeft de gemeente Amsterdam de morele taak om op een menswaardige manier om te gaan met haar inwoners, ook als zij geen papieren hebben. Zieke mensen op straat zetten is mensonterend.

Lees verder bij de bron.

1 gedachte over “Opvang voor ernstig zieke vreemdelingen in Amsterdam gesloten”

  1. Pingback: Van de bedeling via het fonds naar lekker veel geld verdienen aan zieken – en terug? | Krapuul

Reacties zijn gesloten.