Open brief OccupyEUR aan College van Bestuur

Donderdag, 1 december 2022, Rotterdam

 

Aan de Erasmiaanse gemeenschap, ter attentie van het College van Bestuur,

Op maandag 28 november heeft het College van Bestuur van de Erasmus Universiteit de vreedzaam demonstrerende studenten in het Sanders-gebouw een open gesprek geweigerd. In plaats daarvan is de Mobiele Eenheid op hen afgestuurd. Daarmee heeft het bestuur elke basis voor een dialoog weggeslagen. Hoewel wij in gesprek willen met het CvB, kan dat niet dit CvB zijn. Wij eisen dan ook dat het CvB per direct aftreedt.

De feiten:

 Op maandag 28 november verzamelden wij ons in het Sanders-gebouw, onder de naam OccupyEUR. Wij ontvingen sprekers, namen deel aan workshops en maakten onze eisen aan de bredere gemeenschap duidelijk: a) het verbreken van de banden met de fossiele industrie, b) het verbeteren van de precaire werkomstandigheden van de EUR-staf, c) het adresseren van het schuldenstelsel en d) de directe verbetering van toegankelijkheid voor studenten met een beperking. Wij gaven gevolg aan de wens van het CvB dat het onderzoek en onderwijs overdag ongehinderd doorgang kon vinden. Elk college heeft kunnen doorgaan en studenten hebben rustig kunnen studeren in de bibliotheek. Gedurende de dag waren er zo’n honderd EUR-studenten, alumni en medewerkers aanwezig.

In de ochtend, direct na de start van de bezetting, heeft het CvB aangegeven het Sanders-gebouw te willen bezoeken voor een gesprek met ons. Dit bezoek werd meerdere malen uitgesteld. Uiteindelijk zou men ‘s avonds, om 18:00, een bezoek brengen aan onze general assembly. Dit sierde het CvB; wij waren blij verrast dat de bestuursleden bereid waren tot een dialoog met alle aanwezige studenten.

 Groot was dan ook onze verbazing en teleurstelling dat rond de afgesproken tijd alleen een vertegenwoordiger van het CvB, bijgestaan door ongeveer dertig politieagenten en ME’ers, ons gezelschap opzochten. Zij hebben ons gevorderd het gebouw per direct te verlaten. Op verschillende momenten heeft het CvB hier verschillende redenen voor gegeven: zo kregen ze het organisatorisch niet rond; daarna was er sprake van ‘signalen’ dat er externe demonstranten op weg naar Rotterdam waren. Achteraf heeft de politie toegegeven dat zij “op tijd of toch te vroeg” gehandeld heeft (Erasmus Magazine, 2022). Tien studenten zijn uiteindelijk gearresteerd en afgevoerd naar het politiebureau.

Op dinsdag ontvingen wij een email met daarin een uitnodiging aan een select gezelschap, voor een gesprek van drie kwartier, achter gesloten deuren. Bij dezen slaan we deze uitnodiging af en eisen we het aftreden van het CvB, en wel om de volgende vijf redenen:

 

Waarom wij het aftreden van het CvB eisen:

 

  1.   Student- en stafwelzijn: in de nodeloze escalatie van het CvB heeft het een aantal onaanvaardbare risico’s genomen, waarbij zij mentale en fysieke schade bij de aanwezige studenten hebben berokkend. Het CvB heeft gegoocheld met de veiligheid van haar eigen studenten door de politie en de Mobiele Eenheid op hen af te sturen. De afgelopen vijf jaar heeft de politie in Nederland stelselmatig zeer intimiderend en gewelddadig opgetreden tegen vreedzame klimaatdemonstranten. Het lag dan ook in de lijn der verwachting dat dit ook zo zou aflopen op campus Woudestein. Daarbovenop komt dat contact met de (Rotterdamse) politie niet veilig is voor mensen van kleur, en vormt het een bedreiging voor internationale studenten en medewerkers: zij kunnen hun visum kwijtraken bij arrestatie. Studenten die van hun eigen universiteit zijn weggesleept door de ME, ervaren dit als zeer traumatisch. Door het sluiten van alle gebouwen zijn er onveilige situaties ontstaan. Protesterende studenten werden door een aantal medestudenten herkend op straat en in het openbaar vervoer. Sommigen kwamen op agressieve wijze verhaal halen; actievoerders zijn uitgescholden, geïntimideerd, gefilmd en naar huis gevolgd. Het CvB heeft geen rekenschap gegeven van deze reële risico’s, die absoluut te voorzien waren.

 

  1.   Continuïteit van onderzoek en onderwijs: het handelen van het CvB heeft tot overlast geleid onder studenten en stafleden. De continuïteit van onderwijs en onderzoek kwam daarbij in het beding. De aanwezige demonstranten hebben op geen enkel moment de toegang tot het gebouw beperkt, terwijl het CvB juist beveiligers heeft ingeschakeld om studenten- en medewerkerspassen te controleren aan de deur. Dit leidde ertoe dat sommige werknemers en studenten, die op dat moment hun pas waren vergeten, niet aan hun werk konden beginnen. Ook heeft de overtrokken evacuatie van andere studiegebouwen grote gevolgen gehad voor studenten: zij werden gehinderd in hun studie en de voorbereidingen op hun tentamens. OccupyEUR bezette bewust een doorgangshal in het Sanders-gebouw, zonder obstructie, om te zorgen dat het campusleven gewoon door kon gaan. Het CvB veroorzaakte eenzijdig de situatie die wij actief probeerden te voorkomen.

 

  1.   Academische vrijheid: het CvB is een bedreiging voor de academische vrijheid van haar studenten en stafleden. Met OccupyEUR hebben wij een ruimte gecreëerd voor het delen van kennis en het prettig samenkomen voor een academisch debat, vanuit een diep gevoeld engagement. Het is immers al jarenlang bekend dat de EUR nauwe banden heeft met bedrijven die al decennia wegduiken voor hun maatschappelijk verantwoordelijkheid. Door de repressie van een vreedzame demonstratie in één van haar gebouwen, geeft het CvB een duidelijk signaal: er is geen discussie mogelijk over de relaties tussen de universiteit zelf en de fossiele industrieën. Dit is een flagrante schending van de academische vrijheid op haar universiteit.

 

  1.   Erasmiaanse Waarden: de gebeurtenissen van maandagavond laten zien dat het CvB niet kan voldoen aan haar Erasmiaanse waarden. Zo wordt de waarde connection door de universiteit beschreven als ‘verbinding, beweging naar elkaar toe en samenwerking’. Dit werd ons maandagavond onmogelijk gemaakt. Ons social engagement was klaarblijkelijk niet gewenst. De aanwezige world citizens werden blootgesteld aan een racistisch politiekorps; onze enterprising gastsprekers en hun activiteiten zijn weggezet als een bedreiging. Dat maakt het CvB verre van open-minded. Zij is als zodanig een inadequate representant van onze academische gemeenschap.

 

  1.   Het CvB maskeert haar banden met fossiele industrieën: het is evident dat het CvB niet in een openbare setting over haar banden met de fossiele industrieën durft te praten. Het besloten karakter van de voorgestelde vervolgmeeting geeft ons geen vertrouwen dat de banden tussen het huidige CvB en de fossiele industrieën het daglicht kunnen verdragen. Wij maken ons grote zorgen over deze belangenverstrengeling en de ondoorzichtige houding van dit CvB. Het past niet bij het publieke karakter van een universiteit, waar studenten juist openlijk, kritisch en actief de wereld moeten kunnen onderzoeken en bevragen.

 

Onze conclusie:

Op dinsdagavond heeft er een general assembly van OccupyEUR plaatsgevonden. Er is een duidelijke consensus over de wijze waarop wij in gesprek gaan met de bestuursleden. Dit zal gebeuren op ónze voorwaarden, op een publiek toegankelijke locatie, met allen die zich verbonden voelen met de beweging. OccupyEUR staat open voor dialoog, maar niet langer voor een dialoog met dit college. Dit College van Bestuur, dat keer op keer bewijst de universiteit als een bedrijf te zien, als een verlengstuk van de fossiele en financiële industrieën. Dit College van Bestuur, dat het prima vindt haar eigen studenten in gevaar te brengen, opdat de gebouwen maar op tijd op slot kunnen. Dit College van Bestuur, dat liever de ME op haar eigen studenten afstuurt en hen laat arresteren, dan met hen in gesprek te gaan.

 

Was getekend,

OccupyEUR

1 december 2022

– Uitgelicht: videostill bezettingsactie