Open brief aan de Tweede Kamer over de vluchtelingen van ”Wij zijn hier”’

Amsterdam, 26 augustus 2014

Beste Halbe Zijlstra, Sybrand van Haersma Buma, Diederik Samsom, Alexander Pechtold, Emile Roemer, Bram van Ojik, Arie Slob, Kees van der Staaij, Marianne Thieme en andere leden van de Tweede Kamer van de Staten Generaal,

Ik vraag met deze brief aandacht voor een dringende kwestie van humanitaire aard. Het betreft een groep vluchtelingen die in Nederland zijn uitgeprocedeerd en dus niet een officiële status van vluchteling hebben verkregen, maar desondanks om uiteenlopen redenen niet naar hun land van herkomst kunnen terugkeren.
Er zijn voor hen geen voorzieningen getroffen. Op grond van het bestaande beleid van de huidige Nederlandse regering mogen er zelfs niet eens voorzieningen getroffen worden. Zij zijn daardoor tot de status van dakloze zwervers vervallen, afhankelijk van krakers die hen op steeds wisselende locaties aan onderdak helpen, en vrijwilligers die eten en ander benodigdheden aandragen.
Sinds 2012 heeft een groep van zo’n 125 van hen – verenigd onder de naam ”Wij zijn hier” – zich in Amsterdam van vluchtplek naar vluchtplek begeven. Van een kampement in de Notstraat, naar een garage in de Bijlmer, een kantoor aan de Weteringschans, een kerk, een voormalige gevangenis aan de Amstelveenseweg, een park, een voormalig dagverblijf voor psychiatrische patiënten, een lege school en nu dan weer een leegstand pand waar een ICT-bedrijf was gevestigd.
Twee jaar al duurt deze doelloze Odyssee.

(Lees verder bij de bron van dit artikel)

Via:: Abu Pessoptimist