Onderwijs als fabriek voor standaardisatie van de mens

Onderwijs zou als doel moeten hebben kritisch denkende mensen voort te brengen die hun gehele leven uit nieuwsgierigheid willen blijven doorleren. Om dit te bereiken zou eigenheid, creativiteit en nieuwsgierigheid moeten worden gestimuleerd. Onze huidige vorm van onderwijs bevordert deze eigenschappen echter niet, maar bederft ze juist. Op school worden we geleerd binnen de lijntjes te kleuren en te denken, waardoor onze nieuwsgierige geest feitelijk wordt geruïneerd. In de tijd dat de kinderen na een kwart van hun leven dan eindelijk van school verlost zijn, zit hun hoofd vol met onkunde die niets te maken heeft met de echte wereld.

Het onderwijs van vandaag de dag is voornamelijk gebaseerd op ons analytische en rationele geheugen; het onthouden van data, het maken van een toets, het slagen voor de toets, en… het weer vergeten van deze data. Uiteindelijk krijg je je diploma en ben je klaargestoomd om deel te nemen aan de maatschappij. Het systeem van het onthouden en het kunnen reproduceren van data staat in ons huidige onderwijsstelsel gelijk aan intelligentie. Diegenen die het beste mee kunnen komen met het systeem halen de hoogste cijfers en worden als het meest succesvol gezien. Het echte leven gaat echter niet om het onthouden en reproduceren van data en daarom is het onderwijssysteem een behoorlijke vertekening van de werkelijke essentie van het leven.

Het ontstaan van onze huidige vorm van onderwijs vindt zijn oorsprong in de 19e eeuw. Haar doel werd gevonden – niet in het trainen van het intellectueel of het brengen van verlichting bij allen, maar – in standaardisatie van de mens door het verkleinen van het aantal individuen door ze allemaal op hetzelfde niveau te brengen en te houden en het conditioneren van kinderen in het onderkennen, gehoorzamen en het onderwerpen aan autoriteit; zich onder te schikken en voor te bereiden om in gemeenschap te leven, waar het collectieve bewustzijn voorop staat en individueel talent niet wordt benut, laat staan gestimuleerd en uitgebreid. Kortom, de beperking van individualiteit, de onderwerping aan autoriteit en de vernietiging van kritische, afwijkende meningen, originaliteit en creativiteit.

Onder het mom van domheid – diegenen die geen onderwijs volgden waren niet intelligent – worden brave burgers gecreëerd in dienst van de staat die zich opstelt als adoptieouder tijdens de meest cruciale jaren van de ontwikkeling van de mens, waarin zij grotendeels wordt verwijderd van de ouders en zogenaamde ‘ongepaste’ culturele invloeden. In een omgeving als die van een gevangenis worden de kinderen gedwongen een bepaalde opvatting te hebben en worden zij allen in hetzelfde denkpatroon opgevoed. We worden geleerd dat het niet goed is om fouten te maken en we schamen ons ervoor als dit wel gebeurt, maar wie geen fouten durft te maken komt niet tot nieuwe inzichten die leiden tot nieuwe wegen. Fouten liggen namelijk ten grondslag aan originaliteit en creativiteit.

“Every child is an artist. The problem is how to remain an artist once we grow up.” – Pablo Picasso

Het creëren van brave en gestandaardiseerde burgers via het schoolexperiment is tot nu toe redelijk geslaagd. Met zijn allen zorgen we ervoor dat de huidige maatschappij en haar economische systeem in stand worden houden. De denkwijze die op scholen wordt ingeprent reflecteert op de maatschappij en zal de maatschappij blijven vormgeven, zoals deze denkwijze op haar beurt weer in stand wordt gehouden door het onderwijssysteem. Ik ben ervan overtuigd dat de mens door het onderwijs alleen maar dommer is geworden. Waar zijn vandaag nog de grote denkers en uitvinders? Kunde is vervangen door des-kunde en de kundigen zijn deskundigen geworden. Wat we nodig hebben is een totale sociale reconstructie. Verander het onderwijs en je verandert de maatschappij. Voed nieuwsgierigheid en stimuleer creativiteit door vakken als tekenen en muziek dezelfde waarde te geven als taal en wiskunde.

Het zijn de kunstvakken die het mogelijk maken om uit je denkpatroon (lees: het gezamenlijke denkpatroon) te stappen en op andere manieren ergens tegenaan te kijken en een nieuw patroon te ontwikkelen waar nieuwe inzichten en ingevingen uit voortvloeien. Trek dit door naar de maatschappij waar alle vormen van kunst maximaal tot uiting zouden moeten komen. Een maatschappij waar kunst in het meest ideale voorbeeld zelfs verplicht gesubsidieerd zou worden en tegelijkertijd voor een ieder gratis toegankelijk zal zijn. Een maatschappij die dichters, filosofen, kunstenaars en schrijvers voortbrengt. Een maatschappij die kinderen met hun geweldige vermogen tot innovatie en creatie stimuleert en onderwijst met kennis waar zij echt iets aan hebben, kennis die hen kan helpen in het ontdekken en begrijpen van de echte wereld. Een utopie, zo lijkt het…

Gastbijdrage van Rob.

8 gedachten over “Onderwijs als fabriek voor standaardisatie van de mens”

 1. Een naïef stukje. Veel onderwijs genoten of juist weinig?

  Toevallig is afgelopen donderdag een uitstekende analyse verschenen op DeWereldMorgen: Wetenschapsfraude: het failliet van een perfide systeem.

  De creativiteit en kritische geest op de universiteit – waar toch de meeste creatieve ideeën ontstaan – worden systematisch de nek omgedraaid door publicatie- en concurrentiedwang. Daardoor is het profijtelijker te kopiëren en kritiek in te slikken dan veel tijd kostende originele oplossingen te bedenken.

 2. “Universiteiten moeten ook investeren in wat niet onmiddellijk opbrengt.’”
  Dit komt uit het artikel dat @1 hierboven aanhaalt.
  Toen ik het las, was ik geschokt. Het is zo’n open deur, zo’n volstrekte vanzelfsprekendheid dat universiteiten, het onderwijs en onderzoek in zijn algemeenheid en de hele maatscahppij moeten investeren ook en misschien wel juist in zaken die niet onmiddellijk iets opleveren in termen van geld.
  En toch…30 jaar neo-liberale ideologie van ‘kosten effectief’, ‘rendabel’ de kutmentaliteit ‘what’s in it for me’
  en dergelijke volstrekte quatch hebben zo langzamerhand alles geruïneerd dat van waarde is.
  Wat hadden er een prachtige dingen gedaan kunnen worden met al dat geld dat Dijsselbloem en zijn partners in crime aan de banken hebben toegeschoven….

 3. Ik ook.

  De staat en private ondernemingen hebben arbeidskrachten en economische eenheden nodig. Daar is het hele systeem op gebaseerd, onderwijs inclusief.

  Desnoods worden ze uit het buitenland geïmporteerd en mogen ze geen rechten of eizen hebben. Dit zegt Wilders toch zo duidelijk.

 4. @3 Laurent,

  Een eerste veronderstelling is dat je vooral creatief kunt zijn in muziek en tekenen. Dat is al een inperking van het scheppende vermogen. Je kunt ook inventief met wiskunde en taal zijn.

  Laat studenten of scholieren bijvoorbeeld eens een werkstuk maken over de rampen dan wel zegeningen van de klimaatverandering. Er wordt op dat gebied met veel te veel ontzag opgekeken naar klimaatwetenschappers. Als je zelf voorstellingen probeert te maken, scherpt dat je kritische geest.

  Ten tweede verwacht de wereld kennis. Een vijfjarige kan ontzettend creatief zijn. Maar de praktische bruikbaarheid zal meestal nihil zijn, omdat hij kennis ontbeert. Ook om stukjes te schrijven heb je bepaalde vaardigheden nodig. Wanneer je keutels van PVV’ers leest, kunnen die best creatief zijn, maar ze staan meestal zo vol met sgrijfvauten dat ze niet om door te komen zijn.

  Laat ik het in deze reactie maar houden bij de twee bezwaren. Het moet geen artikel worden.

  Let onverlet dat er op school de nodige tijd ingeruimd mag worden voor creatieve expressie. Het beperkt de mogelijkheden van de geest te veel om van de school een fabriek te maken waarin kennis in leerlingen wordt gestampt. Laat de opgedane kennis toepassen in allerlei fantasievolle projecten.

 5. @Sjaax: ja ok, dat is die laatste alinea, maar de strekking van het hele stuk, dat men uitsluitend gestandaardiseerde patronen en kennis aanbrengt, dat herken ik heel sterk. daarom is school ook zo stomvervelend.

 6. Het beste onderwijs is onderwijs dat stimuleert zelf kennis te vergaren en over deze zo vergaarde data na te denken. Ook, of juist, buiten de platgetreden paden. Natuurlijk zijn er een aantal instrumenten om die kennis goed zelf te kunnen vergaren. Talen, bijvoorbeeld, maar ook de basiskennis in de exacte en creatieve vakken. Die instrumenten moet het onderwijs natuurlijk ook aanreiken.
  Niet iedereen is even intelligent of creatief en niet iedereen leert op dezelfde manier. Ook daar moet rekening mee worden gehouden.

Reacties zijn gesloten.