OM saboteert proces tegen Wilders. Maar W is er nog niet klaar mee

Het was te verwachten. Het Openbaar Ministerie (het OM) dat de vervolging van misdaden en overtredingen tot taak heeft, neemt wraak op het gerechtshof, dat hem opdroeg, om zijn huiswerk over te maken.
Na een jaar studie, besloot het OM in 2008 om Wilders niet te vervolgen. Het Hof besloot, dat dit wel moest gebeuren en met tegenzin ging het OM aan het “werk”. Drie jaar lang werden de klachten over groepsbelediging, haatzaaien en discriminatie verworpen, formalistisch onschadelijk gemaakt en tenslotte gesaboteerd.
Met kunstig juridisch vernuft werden deze week in alle drie onderdelen van de aanklacht redenen en uitwegen gevonden, om Geert Wilders vrij te pleiten van boze bedoelingen tegen mensen. Hij oefende immers uitsluitend godsdienstkritiek. Alsof Wilders een neutrale wetenschapper zou zijn!

Van de realiteit losgezongen
Beter dan zelfs Wilders’ advocaat Moszkowicz het zou hebben kunnen doen, ontwikkelde het OM aan de hand van de door de klagers aangehaalde uitspraken (die overigens alle van voor 2007 stammen en slechts in een geval, op bevel van de rechtbank, waren uitgebreid met een latere-) een van alle realiteit losgezongen constructie: “Wilders irriteert misschien, maar hij zaait geen haat, bevordert geen discriminatie en beledigt geen groepen.”
Alles wat Moszkowicz nog ter verdediging van zijn cliënt zou kunnen gaan betogen, is eerder een risico voor deze laatste, dan een steun. M. moet zich wat gefrustreerd voelen.

Het vonnis valt op 5 november. Het is nauwelijks denkbaar, dat het Gerechtshof voor de tweede maal het OM bruuskeert. Maar het kan. Dat 80% van de nationale publieke opinie het beter vindt, dat Wilders wordt vrijgesproken, komt voort uit erg uiteenlopende motieven. Als ik het goed aanvoel, wil een meerderheid van die 80 procent vooral niet nog meer aandacht voor de blondgeverfde Cassandra, en eindelijk overgaan tot de orde van de dag.

Het eenmaal begonnen juridische werk afmaken
Dat is geen goed motief. Het is waar, dat de mensen die Wilders in het begin hadden moeten stoppen, namelijk zijn collega-politici, hun werk niet hebben gedaan, in hun schulp zijn gekropen (de goeden niet te na gesproken) en de zaak maar al te graag naar de rechter hebben doorgeschoven. Maar het grootste deel van die politici is in mei van dit jaar herkozen. Dus, beste mensen, u bent ermee akkoord gegaan, dat de wilde uitbarstingen van Geert een zaak van de rechter moesten zijn.

Ik verzeker iedereen, dat een eventuele vrijspraak van Geert Wilders niet het einde zal zijn van diens traject in de rechtszalen. In Frankrijk is Le Pen voor minder veroordeeld. In België is de voorman van de franstalige neofascisten voor minder discriminerende uitspraken gevonnist. In Groot-Brittannië is de held van Wilders-getuige Hans Jansen wegens discriminatie tot zijn dood vervolgd voor Wilders-conforme uitspraken. Komt deze zaak, of een volgende, voor het Europees Gerechtshof of voor het Internationaal Strafhof in Den Haag, dan lijkt me een veroordeling verzekerd.

Apartheid bestrijden, voordat de pogrom of de holocaust werkelijk uitbreekt
Immers, waar iedereen Karadzic’s intentie tot discriminatie serieus neemt, zoals die blijkt uit de reportage die wij hier dezer dagen zullen publiceren, zo moet ook iedereen de gelijkenis treffen tussen de opmerkingen van Wilders over moslims en “niet-westerse” immigranten en die van Karadzic, toen hij in het begin van de negentiger jaren achter de servische artillerie uitkeek over Sarajevo en beweerde dat moslims hopeloos vergiftigd zijn door hun,”ideologie” en in Europa niet thuishoren.

Ik maak me het nu even gemakkelijk. Een vaste commentator bij Frontaal Naakt, Tjerk, heeft een paar uitspraken van Wilders bij elkaar gezocht, waarmee duidelijk kan worden aangetoond, dat het W. eigenlijk helemaal niet om het zielenheil van de moslim gaat, maar om diens aanwezigheid die niet gepast zou zijn. Helemaal geen “Islamkritiek”, maar discriminatie, haatzaaien tegen- en belediging van- groepen hardwerkende mensen.

Waarom Wilders geen “Islamcriticus”, maar een rassenhater is

Op 15 10 2010 at 10:42 schreef Tjerk bij Frontaal Naakt. » Tijdgeest:

– “Ik ben voor sluiting van de grenzen voor gezinshereniging en familiehereniging van niet-westerse, islamitische allochtonen. Negenennegentig procent van die mensen voegt niets toe. Daar hebben we alleen maar ellende van.” – Geert Wilders, Zakenblad ‘Zoete’, juni/juli 2006

– “De elite noemt deze Marokkanen, die hier de boel verzieken, heel romantisch ‘nieuwe Nederlanders’. Ik noem ze liever ‘kolonisten’. Moslim-kolonisten. Want ze zijn niet gekomen om te integreren, maar om de boel hier over te nemen, om ons te onderwerpen.” – Geert Wilders tijdens Algemene Politieke Beschouwingen, PVV-website, 17 september 2008

– Was uw uitspraak op 14 juni in Denemarken over het uitzetten van tientallen miljoenen moslims uit Europa een slip of the tongue?
‘Nee.’ (…) ‘De islam is voor 90 procent een totalitaire ideologie en maar voor 10 procent een religie. Dus als je zulke contracten invoert, in heel Europa, want ik heb nooit gesproken over alleen de EU, zullen miljoenen moslims niet tekenen. Dan kunnen ze vertrekken.’ – Geert Wilders, ‘Ik heb de feiten en de kiezers aan mijn kant’, Volkskrant 4 juli 2009

Wat het OM ook moge betogen, Wilders en zijn aanhang gaat het om het aanwakkeren van groepshaat, vernedering en uitsluiting. Tjerk’s reactie is één van de vele op -een ditmaal prima- artikel van FN-leider Peter Breedveld: Tijdgeest.
Daarin hekelt P.B., zoals dat ook van begin af aan bij Krapuul gebeurt, de wezelachtige reacties van gematigd rechts en schuilkerk-links op mensen die gewoon, vanuit hun hart en vanuit hun vrijheid van meningsuiting de gevaarlijke gekkigheid van Wilders aan de kaak stellen.
Zonder zich te laten intimideren door aanvankelijke “tut-tut” reacties van mensen die “rust” willen.

Jammer, maar helaas: Geen rust meer in Holland, voordat het on-Hollandse Wilders-fascisme verdwenen is. My word for that!

(Uit De Lage Landen)

6 gedachten over “OM saboteert proces tegen Wilders. Maar W is er nog niet klaar mee”

  1. Tijdgeest? Leuke naam voor een stukje van naaktlul; vandaag vindt ie dit en morgen vindt ie dat. Waar het in ieder geval altijd op neer komt is dat iedereen debiel is behalve breedveld.

  2. Krachtige uiteenzetting! En rust krijgen we inderdaad niet meer totdat we de balans terugvinden. Doodzwijgen kost menschenlevens. Buiten de de ongenoegens over Islam, heb ik op mijn lijstje van op te helderen zaken nog iets over knieschijfschieten en werkstrafkampen staan. En ergens in mijn notities een geweigerd interview voor een gehandicapten magazine {…….Dat is mijn doelgroep niet , aldus GW} En zo kunnen we nog wel even doorgaan. Ook voor benepen rechts en pvv komt de dag dat een kind thuiskomt met de liefde van zijn leven in de vorm van een Marrokaanse wetenschapster of een kind dat door een dronken automobilist die met 130km per uur over haar benen is gereden en die daardoor gehandicapt in een rolstoel belandt. Wachten we daar dan maar op voordat de protesten komen? Helaas dan is het helemaal te laat. Rust is blijkbaar belangrijker, wat een rechtsstaat….bizar!

  3. @ Gavi Mensch:

    Het zou helpen als er 1 miljoen gelijkgezinden eens in opstand komen in de vorm van een verenigd front/ vreedzaam protest op de dam om hun ongenoegen kenbaar te maken. Zolang dat niet gebeurt kan GW over mee wegkomen. Want hij zal blijven claimen dat hij namens Het Volk optreed. Maar helaas zie ik dat niet gebeuren, iedereen is vooral bezig met zichzelf.

Reacties zijn gesloten.