Nieuwe vormen dienen zich aan

Ik schrijf al jaren over het verkleinen van de macht van structuren op nationaal en supranationaal niveau wanneer deze er totaal niet toe doen en slechts tot onvrijheid leiden. Kleinschaligheid lijkt me meer dan ooit belangrijk, en waar nodig kunnen we dan zeker nog eens kijken wat we als landen zinvol vinden om gemeenschappelijk te regelen. Uiteraard hoef je geen goed werkende systemen overboord te kieperen dat zou onzin zijn.

Geredeneerd en vooral uitgevoerd van beneden naar boven, en niet zoals nu van boven naar beneden, er is geen draagvlak meer voor de huidige organisatie van de samenleving. Er valt niets aan bij te sturen, de huidige vorm van parlementaire democratie is failliet, het boeit mensen niet omdat politiek veel te ver van ons af is komen te staan en de politici zich keurig voor het karretje van de bedrijven hebben laten spannen.
Anarchisme en socialiseren, er blijft mijns inziens niet veel anders meer over om de boel weer in beweging te krijgen. Mensen willen geen oorlogen, daar ben ik van overtuigd. Dat gedoe bijvoorbeeld tussen Rusland en het “vrije” westen moet maar eens afgelopen zijn. En zo nog honderd oorlogen méér, basta, ermee kappen en wel direct.

Waarom zou je een keuze moeten maken uit bestaande systemen? Zoveel zijn het er niet, probeer eens wat nieuws is mijn voorstel. En leg niet bij voorbaat de vorm vast, zo werkt dat niet, het is een dynamisch proces waarbij iedereen inbreng heeft, waar het toe leidt zien we onderweg wel, al babbelend. Het vraagt moed en vooral inspanning, dat “moet” dan maar. De huidige toestand is niet veel soeps. In de parlementen is spreken een doodzonde, daar waar het juist zou moeten gebeuren, het spreken “uit naam van”. Stemmen, mondje dicht verder.

Het failliet van de huidige politiek biedt juist nu in deze tijd mogelijkheden voor nieuwe vormen, de crisis op allerlei terreinen biedt kansen. Ik hoop dat het opgepikt wordt. Er zijn niet zoveel momenten dat mogelijkheden tot grootschalige verandering/verbetering zich aandienen.

17 gedachten over “Nieuwe vormen dienen zich aan”

 1. LRD, ik vrees dat de “moed” pas komt als er niks anders meer overblijft, het dus al te laat is. Het huidige systeem bestaat alleen nog door pappen en nathouden, maar op den duur zal alles zeker vastdraaien. Inderdaad zouden de dames en heren politici beter hun energie stoppen in nadenken over hoe verder te gaan na de crash, in plaats van het verzinnen van steeds nieuwe trucjes om het huidige systeem te kunnen handhaven. Maar ik vrees dat het systeem nog niet verrot genoeg is om die impuls op te nemen.

 2. Cornelis:

  Die dames en heren politici mogen best meedenken, maar laten we onszelf maar niet wéér uit handen geven op de bekende manier.
  Bij een of andere actie tegen kernbommen in Frankrijk zag ik een speld waarop stond: “On parle, on ment.” (Men kletst, men liegt). Voor zover het parlement 😉

 3. Mooie vondst!

  Hoe zou je het willen organiseren? Ik neem aan dat alle belangengroepen, de inwoners vooraan, een stem moeten krijgen. Zelfs het bedrijfsleven.

 4. Cornelis:

  Nou bedrijfsleven mag ook, maar laten we eerst maar eens gaan praten over wat we echt nodig hebben om een goed leven te kunnen leiden. Want als het bedrijfsleven het voor het zeggen krijgt zitten we zo weer met allemaal troep opgescheept die we de volgende al dag weg kunnen donderen in de prullenbak. Om maar één voorbeeldje te geven.

 5. Indien ik iets bescheiden zou moeten toevoegen is mijn wens dat er politici worden gekozen die integer handelen en doen wat ze beloven tijdens de verkiezingen.

  Neem het voorbeeld met Minister Schippers die gewoon een lobby functie voor de corporatieve leven vervult, tevens haar volgende baantje binnen de verzekeringswereld aan het voorbereiden is en doet lekker wat ze maar wil in haar eigen goebernie oftewel de Gezondheidszorg. Die onder haar leiding in een Ponzi-scheme omgetoverd is.

  Voor iedereen roeptoetert ze dat er transparantie moet zijn doch de NZA dat ze zelf moet aansturen is het typische voorbeeld van totale mist en handelingen onder vier ogen in donkere achterkamertjes. Klokkenluiders dodelijk pesten en de grote Doofpot proberen te betrekken. Mooi voorbeeld van de afgelopen jaren, hè? Dit moet ophouden.

  Tevens heeft ze toen aangekondigd dat er marktwerking zou zijn, doch in de eerste seconde dat ze vernam dat door de marktwerking haar eigen Gezondheidszorg Ponzi-scheme in gevaar komt, heeft ze meteen per dekreet de marktwerking beëindigd. De ene leugen stapelt zich op de andere.

  Het schijnt dat ze ook honderden miljoenen aan belastinggeld naar ziekenhuizen vaan haar eigen keuze stiekem doorgespeeld heeft onder hetzelfde mom van “marktwerking”. Mooi niet,hè?

  Dezelfde ziekenhuis uit tevredenheid heeft meteen aangestuurd op dodelijk vervolgen van de huisarts van Tuitjenhoorn. Totale degradatie van het gezondheidszorg onder de maffiotisch ingestelde neoliberalen die de corporatieve spel spelen.

  Kijk naar de Nederland 2 op donderdag avond daar komt het verhaal van al deze misstanden. Vervolgens gaat Rutte haar een aai op de bol geven en de muppets van de Tweede Kamer gaan kijken wanneer komen hun volgende salarissen binnen.

 6. Er zijn al bruikbare systemen ontwikkeld hoor, ze hoeven alleen maar afgestoft te worden. Er zijn zat landen waar daadwerkelijk socialisme heeft bestaan of nu nog bestaat.

 7. @Cornelis De vraag is of het valt te organiseren. Er dient zich iets anders aan, oude vormen zijn corrupt / stukgedraaid. Voor nieuwe vormen moet je je referentiekader ook hervormen. De jeugd zit nog niet vast in oude vormen en daar zal de oplossing ook vandaan komen. Waar komen ze mee? Dat is interessant.

 8. Joke,
  wie praat er hier over socialisme? In de vorm als het ooit is bedoeld heeft dat volgens mij nog nooit bestaan. Met de inhaligheid van mensen moet helaas ook rekening worden gehouden.

  Duif,
  te organiseren valt, dat de maatschappij, respectievelijk de staatsvorm wordt veranderd. Als je wacht tot het te laat is, zullen er chaotische toestanden komen. De vraag is, of dat wenselijk is. Ik denk van niet. Ik zou liever zien dat er een nieuwe vorm wordt bedacht die geleidelijk ingevoerd kan worden. De “ouden” zullen toch het voortouw moeten nemen, om het de jeugd makkelijker te maken. Hun taak van implimenteren en perfectioneren zal al moeilijk genoeg worden.
  Maar de prijsvraag is natuurlijk: welke (nieuwe) vorm?

 9. @Cornelis: “In de vorm als het ooit is bedoeld heeft dat volgens mij nog nooit bestaan.”
  Maar natuurlijk wel: in Latijns-Amerika in de Bolivariaanse landen (Bolivia, Venezuela, Equador en delen van Brazilië), in Afrika in het verleden bv. in Tanzania (onder president Nyerere) en tot voor kort in Libië. Allemaal zelfbestuur, oftewel van onderop. In Europa werd iedere revolutie in de kiem gesmoord, maar daarbuiten niet.

 10. Joke:

  Inderdaad, er zijn al systemen die zeker toegepast zouden kunnen worden, ook uit socialistische landen, niets mis mee, alles kan geprobeerd worden.( O, je reageerde tegelijk zie ik nu)

  Duif:

  Ja, het is zeker boeiend wat de jeugd gaat bedenken. Daarom pleit ik voor geen enkel vast kader om mee te beginnen. Als ik, gedrogeerd oudje, maar mee mag doen 😉

  Cornelis:

  Nee, het gaat niet om het voorbereiden van een nieuwe staatsvorm, dat is nu juist het aardige, laat het maar groeien. Zelf ben ik totaal niet bang voor chaotische toestanden. Erger dan nu kan het niet worden.

 11. @joke, inderdaad, gevaarlijk omdat concurrentie voor onze systeem, daarom werden ze altijd in de kiem gesmoord. Of als Libië op een puinhoop gegooid.

 12. @LRD: alhoewel ik het met je eens ben dat het huidige systeem vast aan het lopen is, kan het in Nederland nog véél erger worden dan het is. Kijk maar naar elders in de wereld. Maar misschien sprak je al over mondiaal niveau, dan heb ik niks gezegd.

 13. Zeker Laurent, het kan nog veel erger worden dan het nu is. Maar dat is, lijkt mij, geen reden om te wachten tot het “hier” net zo erg is als “daar”.

  Ik sprak uiteraard ook over mondiale systemen, alles is met alles verbonden.

  Daarbij vermoed ik dat de behoefte aan verandering wereldwijd aan het ontstaan is. Dat kan snel gaan en de tekenen van deze omwenteling zijn er al. Het momentum is er en ik hoop dat we hem niet voorbij laten gaan.

  Om te voorkomen dat het een populistische revolte zal worden met bijltjesdagen en ander gruwelijks denk ik dat we nu zouden moeten gaan nadenken over “hoe kan het beter”.

 14. LRD, Zo mooi hoe je ons hoop verschaft: ‘de tekenen van de omwenteling’…. Ik wens het met je, maar ben iets somberder, zoniet pessimistisch op korte termijn. Tegelijkertijd is mijn pessimissme in tegenspraak is met de mooie verwachtingen voor de jongelui, waaronder ook die van ons gezin, die wij koesteren.

  Praktisch gezien moeten we kijken naar de bestaande instellingen en voorstellen doen hoe die beter van ‘beneden naar boven’ en meer kleinschalig kunnen functioneren.

  Ik denk dat Duif hierover wel goede ideeen heeft.
  Ik ben ook met dit vraagstuk bezig en denk dat de relatie burger/gemeenschap vs lokale overheid aan verbetering toe is. Eerder dan aan de nationale politiek te sleutelen, die toch door internationale verbanden wordt gecontroleerd.

 15. wanneer de macht is in de handen van een kleine superbovenlaag is de vraagstelling kapitalisme of socialisme niet aan de orde.
  Na 70 jaar is het staatssocialisme ontmaskerd.

  Kleinschaligheid niet in afrika bv natuurgebieden omhakken tbv spercie boontjes voor de supermarkten.

  maar bv volkstuinen rondom de grote steden op grote schaal, maar georganiseerd in verenigingen

  bv een basis inkomen met het recht;
  – sober leven

  -bywerken of volop werken

  -kunst bedryven, studeren etc,

  zzp ers samenwerkend in coorporaties.

 16. @LRD, elke “nieuwe” systeem wordt op den duur gecorrumpeerd door dezelfde mensen die bovenop zitten. “On parle, on ment”, schrijf je – tenminste de Fransen zeggen het hardop, terwijl wij in ons land doen alsof het niets aan de hand is. Omdat onze “fatsoen” beveelt dat we alle leugens onder het tapijt moeten wegen.

  Doch alle leugens bestrijden is in eerste instantie de juiste weg. Wat zou gebeuren indien de politici en verantwoordelijke personen ’s een keertje ophouden massaal te liegen en onwaarheden te spreken?
  Ik heb niet voor niets het voorbeeld met Schippers aangehaald – de Leugen regeert. Dit is de kern van de neoliberale beleid.

 17. Overigens deze mening tegen alle politieke leugens wordt door het progressieve deel van Europa op dit moment gedeeld en dit is een echte basis voor mogelijke verandering.

  Het is tevens ook de kern van het boodschap van Beppe Grillo in Italië.

Reacties zijn gesloten.