Nieuwe ranzigheid van de PVV: moskeeënmeldpunt

Den Lijder heeft weer een nieuwe breenweef gehad: een moskeeënmeldpunt

We zien op de voorpagina een foto van Joram ‘Polenrazziateam’ van Klaveren met de tekst ‘Geen moskeeën maar vrijheid!’ ernaast. Joram wordt namelijk dagelijks door de plaatselijke moskee gedwongen om vijf keer per dag in de richting van Mekka te knielen.

Daaronder staat De Lijder Zelf trots met zijn laatste woordspeling: “De PVV zegt Mosknee!” Woeha.

Verder komen we er een menu tegen onder de naam ‘Hoe stop ik een moskee?’  Ik zou zeggen: ‘Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de moskee met lichtsignalen te waarschuwen’.

Na wat inleidend bekrompen paniekgezaai over hoe Nederland welhaast bedolven wordt onder de moskeeën, lezen we:

Daar waar de komst van een moskee wordt aangekondigd onstaat vaak protest. En terecht, mensen willen geen islamitische tempel naast de deur.

Klinkt op het eerste gezicht niet eens onredelijk, eigenlijk, totdat je je (bij een normaal functionerend brein althans) driehonderdste seconde later realiseert dat de meeste mensen ook geen katholieke, protestantse, of gereformeerde kerk of wat voor tempel dan ook naast hun deur gebouwd zouden willen zien worden, of een voetbalstadion, of een bowlingbaan, en wel om dezelfde redenen die de PVV als mogelijk bezwaar tegen een te bouwen moskee aanvoert:

Behalve de praktische problemen die de komst van een moskee met zich meebrengt (overlast, verkeershinder en welstand) wordt ook het karakter van de wijk aangetast en ervaren velen dat de leefbaarheid afneemt.

Nou, niet precíes om diezelfde redenen, trouwens. Want hoezo wordt de welstand van een wijk aangetast door de komt van een moskee? Dit wordt verder niet uitgelegd, maar het staat er wel. Een moskee tast de welstand aan, volgens de PVV. Zouden die mensen wel eens in Saudi-Arabië of Dubai zijn geweest? Daar hebben ze toch heel wat moskeeën zonder merkbare invloed op de welstand. Natuurlijk weet de PVV dat ook, maar het is een geniepig woordje dat er even stiekem ingesmokkeld wordt ter subliminale beïnvloeding.

Hetzelfde smerige trucje wordt elders op de site herhaald, waar Xenofoob Nederland de procedures uit de doeken wordt gedaan via welke ze hun bekrompen leefwereld aan anderen kunnen proberen op te leggen. Eén van de redenen voor protest die kan worden aangevoerd is volgens de PVV:

‘Leefbaarheid gaat achteruit/verloedering

Leefbaarheid bestaat uit vele factoren. Bestaande infrastructuur is daar één van. Indien de bewoners kunnen aantonen dat de leefbaarheid significant afneemt, moet de gemeente daar gehoor aan geven. Een aantoonbaar bezwaar kan geluidsoverlast zijn (door toename van het aantal auto’s en mensen, maar eventueel ook door speakers op minaretten).

Er worden nogmaals allerlei mogelijke praktische bezwaren genoemd (die wederom ook voor elke willekeurige nieuw te bouwen kerk zouden gelden) Maar let op dat woordje ‘verloedering’ in het kopje. Dat wordt weer niet uitgelegd, maar de connectie wordt opnieuw gelegd:
moskee = verloedering.

Kortom, het is weer eens een stukje xenofobe ranzigheid van de PVV dat je met een gebruikte WC-borstel nog niet wil aanraken – en wat elk nadenkend mens direct opvalt, maar de PVV mag zich gelukkig prijzen met een electoraat dat van dergelijke mensen gelukkig geheel verschoond is – en daarom kan ze zonder meer dit soort ranzigheid op hun site plaatsen, zich bovendien gedekt voelende door justitie die dit soort beledigingen graag onder de noemer islamkritiek schuift.

28 gedachten over “Nieuwe ranzigheid van de PVV: moskeeënmeldpunt”

 1. Subliminaal is het zeker, maar men kan zich er achter verschuilen dat welstandsregelgeving op gemeentelijk niveau beoogt een opdringerig vóórkomen van panden te voorkómen. Iets wat in deze tijd van fijne Vrije Markteconomie en Deregulering eigenlijk nergens meer is waar te nemen (betalen al die ketenwinkels wel voor het dichtpleisteren van hun zeventiende-eeuwse gevels met reclame?). Maar met moskeeën is dit anders natuurlijk voor onze (ex-?)VVD-er Wilders.

 2. Welstandverlies, omdat de huizenprijs daalt als er een moskee in de buurt komt. Dat ligt echter niet aan de moskee of zijn bezoekers, maar aan de mensen die argumenten zoeken om de prijs van een huis te drukken.

 3. “Nederland is geen islamitisch land en mag dat ook nooit worden.”
  Klopt, er is hier scheiding van kerk en staat, en dat is ook goed zo.

  “Toch zien we invloed van de islam hand over hand toenemen.”
  Hoe en waar zien we dat dan? Aan het feit dat mensen vrijheid van religie uitoefenen? Partij van de VRIJHEID?

  Ik zeg PVNee, of PVV: Partij Voor de Verveleriken.

  “Onder invloed van de snel groeiende moslimbevolking – in 2013 rond de 1 miljoen personen – is het aantal moskeeën fors toegenomen.”
  Waar is de bron van deze bewering? Het aantal kerken is flink afgenomen. Jaloers?

  “Hulp van bange en politiek-correcte bestuurders hoeven mensen met bezwaren niet te verwachten.”
  Nee, en terecht. Bestuurders zijn bestuurders, geen politici.

  “Geen moskeeën, maar vrijheid.”
  Het een sluit m.i. het ander niet uit. Ik had het al ove VRIJHEID van religie, heer Van Klaveren, niemand wordt gedwongen een moskee te bezoeken, al zou het bij sommige mensen geen kwaad doen.

 4. Nederland telt 408 gemeenten. http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/gemeentelijke-indeling/2013/default.htm

  Daarin zijn gevestigd 4167 kerken (2011). http://www.kerkbalans.nl/nieuws/123/nieuwe-cijfers-over-de-kerken-gepubliceerd

  Er zijn ruim 4 miljoen R.K. en ruim 1,5 miljoen protestanten (2011). Maakt gemiddeld ca 1320 potentiele bezoekers per kerkgebouw.

  Als er dan ca 825.000 moslims (2012), na jaren gedaald te zijn en in 2012 is de daling gestopt. Dan moeten er wel heel veel bijkomen willen er dit jaar ineens meer dan een miljoen zijn. Maar ja Wilders overdrijft graag, die maakt zichzelf wijs dat er miljoenen en miljoenen moslims in Europa wonen, die overigens allemaal gedeporteerd moeten worden.

  825.000 moslims en ca 450 moskeeën maakt 1833 potentiele bezoekers. Mij dunkt dat juist voor deze mensen dan een mogelijkheid gemaakt moet worden om naar de moskee te gaan. Omdat er vraag naar is. Marktwerking enzo.

  Overigens waren ze in 2006 en 2007 al bang dat de grens van 1 miljoen moslims zou worden overschreden. Wat niet is gebeurd. Ik snap al die commotie niet.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Islam_in_Nederland

 5. @5 Keira, dat is de mythe Eurabia, of het overnemen van het westen door moslims. Tot nu toe heeft niemand een sluitend bewijs kunnen leveren, dat er plannen zijn het Westen te veroveren, behalve misschien door het zakenleven in het Verre Oosten. Raar ook, dat van al die moslims die in Europa wonen, nog geen een uit de school is geklapt over veroveringsplannen. Als die plannen bestaan, getuigt dat van een discipline waar gemiddeld nazi uit Pruissen nog een puntje aan kan zuigen.

 6. @ Cornelis, goed geformuleerd.

  De Paranoia gaat maar onophoudelijk door.
  Handige bruine luitjes spelen graag op de achterlijkheid van de PVV kiezer.

 7. Als het niet zo in en in vunzig was, zou je om de imbeciliteit van die hersenspinselks kunnen lachen.
  Maar het is helaas een bloedserieuze zaak….

 8. @13 “appartementen complex “dat klinkt niet als Duindorp ( het plukje vuil in de navel van Den haag ) . Waarschijnlijk in Scheveningen , daar praat men net zo dus voelt Barbie zich thuis tussen “haar soort mensen ” zal wel wennen wezen , weg uit dat “buitenlandervrije “tokkieghetto

 9. Mosknee is niets anders dan een patientenvereniging gezeik, die weer een uithaal moet doen om weer in de belangstelling te komen. Wie de site goed bekijkt kan alleen concluderen dat de inhoud stijf staat van de ziekelijke frustraties van de makers van deze site. De beschreven kritiek raakt kant nog wal, behalve dat men zeer nadrukkelijk bang is voor alles wat met de islam te maken heeft.

  Hoe feller er op gereageerd wordt hoe leuker het is om dit soort flut sites zoals mosknee te maken en te openen. De PVV wil alleen maar een schreeuw van aandacht, Aandacht die je ze eigenlijk niet moet geven. Dit neemt niet weg dat je alert moet zijn op dit soort politieke patientenverenigingen.

 10. Politieke patiëntenvereniging.
  Als steun voor de huidige politieke hetze in Nederland.

  Zeer scherp geformuleerd en helemaal up-to-the-point.

 11. Keira, het is nog maar de vraag of Wilders het e.e.a. ‘steelt’. Aangezien er _nogal_ wat overlap is met hetgeen de zelfbenoemde Islamcritici uitten. Internationaal, dus.

  Uiteindelijk is het maar een relatief klein groepje (op internationaal niveau), die aanzet tot dit soort dingen. Waarbij de focus vnl. ligt op het inspelen op de onderbuik/ onwetendheid van de gemiddelde burger. Angstbeelden creëren over Moslims. ‘De Islam’ is een middel.

  Zonder dat deze burgers het doorhebben, worden zij misbruikt om een bepaalde agenda er door te drukken. Zij worden misbruikt alszijnde ‘usefull idiots’. Zie o.a.:
  http://www.irr.org.uk/news/the-truth-about-far-right-violence/
  http://www.americanprogress.org/issues/religion/report/2011/08/26/10165/fear-inc/

  Deze ‘usefull idiots’ uitmaken voor fascist etc. is dan ook zeer schadelijk om het fascisme te bestrijden. ‘The Boy Who Cried Wolf’, zeg maar. Veel van hen weten niet beter, omdat zij zich niet in het e.e.a. verdiepen. Of juist omdat ze niet bij machte zijn, om het e.e.a. te bevatten.

  Door hen uit te maken voor X, treedt er een zekere mate van vervaging (over fascisme) op. Hellend vlak, aangezien dat extreemrechts tuig inmiddels al geruime tijd gebruik maakt van diverse platformen, w.o. het internet. (kappen dus, R! ;-))

  Wilders/ Niemöller en de rest van dat extreemrechtse schorem beseffen dat maar al te goed. Zij plaatsen iets/ ondernemen een bepaalde actie, en die schaapjes hobbelen er gedwee achteraan – al mekkerend vanuit hun onderbuik/ onwetendheid.

 12. @24, om het fascistoïde gehalte van de PVV te duiden, heb ik dat lijstje van Krapuul niet nodig. Hoewel dat zeker ook een welkome aanvulling ís.

  Dat menig die direct rondom Wilders staan/ werkzaam zijn voor uit de extreemrechtse hoek komen, is al meermalen aangegeven. Ook hier.

  Dat menig PVV-stemmer zich, al dan niet willens en wetens, laat misleiden door deze, is een ander verhaal.

  Het is te gemakkelijk om deze af te doen, alszijnde fascist. Sterker nog, het werkt zelfs tegen. Let maar eens op enkele commentaren online: “worden wij door hen _ook nog eens_ uitgemaakt voor fascist/ racist” – of iets in die strekking.

  Deels zijn dat oprechte (maar zeker ook bezorgde) mensen; deels zijn dat (extreem-)rechtse fanaten die door dat te stellen, juist een kloof slaan tussen het e.e.a.

  Een (links/ rechts) kloof van onbegrip/ vervaging. Juist door hen voor fascist/ racist uit te maken, stimuleer & verbreed je dat. Hoe goed de verdere bedoelingen ook moge zijn.

 13. En hoe moet je ze dan noemen? Als je in een drol stapt, zeg je toch ook niet dat je net in een lekker ruikende fontein bent gestapt?

 14. Sommige mensen vinden stront lekker ruiken. Sommigen vinden het zelfs sexueel prikkelend.

  Daarbij opmerkende, dat het meest dure parfum ook naar stront kan gaan ruiken, door het toevoegen van een extra component.

 15. @26 Misgeleiden?
  Ik ben het met Marc eens. Oppassen met inflationair gebruik van dit soort qualificaties. Antisemit is er ook zo een.

Reacties zijn gesloten.