Natuurlijk, Teeven gaat in hoger beroep om zijn achtsmisbruik te kunnen voortzetten

Waar een Rechter Fred Teeven terugfloot met zijn plannen om het gevangenisregime te versoberen, plannen die door de Mensenrechtenorganisaties al als walgelijk waren benoemd, denkt de heer Teeven nu door in beroep te gaan tegen deze uitspraak zijn machtsmisbruik te kunnen voortzetten.

gemaakt door Traxor
gemaakt door Traxor

Het gaat er hier namelijk niet om dat mensen die gevangen zitten een slechter regime moeten hebben, het gaat om wat anders;

De Rechter wees er namelijk op dat Ministers en Staatssecretarissen de Wet steeds vaker omzeilen door met Regelingen te werken. Door dit te doen kunnen zij hun eigen repressieve ideeën erdoor drukken en dat mag volgens de Wet niet.

Het is al een aantal jaren zo dat de grootste ambtelijke Machtsmisbruikers de heren Opstelten en Teeven zijn. Het wordt door meerdere bewindslieden in de regering namelijk als volledig legitiem gezien om via allerlei Regelingen plannen waarvoor geen Kamermeerderheid bestaat er doorheen te drukken zonder dat hiervoor een Wet nodig is.

Drones met gezichtsherkenning, Uitzetten van asielzoekers zonder nader onderzoek, Het zonder proces opsluiten van Illegalen en het emotioneel mishandelen van kinderen die in de Asielprocedure zitten door hen onzeker te maken over hun toekomst.

Ook enorm domme opmerkingen van Ministers zoals : “Afghanistan is veilig, Irak is veilig” en ga zo maar door ontsieren al jaar en dag de Politiek in Den Haag. Men wilde af van de Regentenmentaliteit zei men, maar deed dit niet.
Sterker nog, door een aantal Rechtsprincipes te willen afschaffen en af te schaffen kunnen mensen nu twee keer voor hetzelfde feit berecht worden, moeten mensen enorm veel betalen aan Rechtsbijstand maar zien we ook in andere aspecten van onze samenleving zoals Gezondheidszorg en Educatie allerlei Regelingen verschijnen om plannen erdoor te drukken.

De minima worden zoet gehouden met een extraatje, en het minder nadenkende deel va de bevolking heeft niet door wat er echt gebeurt of het interesseert hen niet. Zij klagen over het algemeen stukken minder aangezien zij op dit ogenblik voornamelijk door Voetbal worden bezig gehouden. Ja, er wordt af en toe flink gezeurd over buitenlanders, maar ook dat is een bewuste strategie van de Overheid die lustig meedoet, zelfs de PVdA.
Dit land is geen vrij land meer. Politici die zich niet aan Rechterlijke uitspraken houden zijn legio.

Het is te hopen dat ook het beroep dat Teeven heeft aangevraagd door de hogere Rechter wordt afgewezen, en hopelijk gaat dit tot de Hoge Raad. Dát is de enige hoeder van de democratie die we nog hebben. De Eérste Kamer is verworden tot een meeloopclub zoals we konden zien toen een PvdA’er akkoord ging met het plan om Woningcorporaties extra te belasten terwijl deze dat mochten afwentelen op de huurders.

Machtsmisbruik waar de Kamer niets tegen doet, de Oppositiepartijen niets tegen doen en het Kabinet Rutte dendert gewoon door met hun Neo-Liberale trein naar de afgrond.

Een volk dat zijn geschiedenis vergeet is gedoemd deze te herhalen.

Dat wordt met het gedrag van Teeven weer eens angstvallig duidelijk.

Fred-Teeven’s ideale celbezetting

2 gedachten over “Natuurlijk, Teeven gaat in hoger beroep om zijn achtsmisbruik te kunnen voortzetten”

  1. Raar want Teeven hoort voor moord (onder zijn toezicht/medeplichtig) toch echt zelf daar te zitten.

    Raar land met rare regels. Maar goed ik ga er wel vanuit dat dit volkje EENS wakker gaat worden. Als ze oma binnenkort dood vinden in haar moestuintje terwijl ze eigenlijk geopereerd had moeten worden en goed verzorgd.

    om maar iets te noemen.

  2. Deze soort DDR-stijl totalitaire praktijken waar Teeven en Opstelten aan verslaafd zijn (zou de mogelijke OCD uiteindelijk een excuus voor kunnen zijn?) constitueren de laatste uitvinding van Rutte/VVD die verder geen schaamte hebben om Nederland als een autoritaire dictatuur te blijven runnen.

    Het christelijke kalifaat van Teeven en Opstelten.
    Het heet Nederland.

Reacties zijn gesloten.