Morgenrood

Honderd jaar Oktober, dus een sociaal-democratisch strijdlied. Het repertoire is drastisch uitgedund bij Youtube, ach, zoals de VARA in de vroege jaren zeventig, toen mijn generatie het genre net weer leven in wilde blazen, het Strijdlied van de ochtend afschafte. “Degenen die daar op zitten te wachten liggen nog in bed”. Ach ja. Toenmalig VARAbaas Marcel van Dam is uit de PvdA gestapt omdat die hem te rechts was geworden. Het kan verkeren.

Morgenrood, uw heilig gloeien
Heeft ons steeds den dag gebracht
Breek toch door, o lichtvernieuwer,
In den groten volk’rennacht
Laat uw gloren hope geven
Hun die worst’len in den nacht
Geef hun moed in ’t voorwaarts streven
Tot hun ’t daglicht tegenlacht
Tot hun ’t daglicht tegenlacht

Morgenrood, in worst’lend zwoegen
Hebben zij naar u gesmacht
En in de nachten, treurig duister,
Uw verlossend werk verwacht
Roze gloed kleurt reeds de wolken
D’ochtendwind ruist door de blaân
Weldra is voor alle volken
’t Schitterend zonlicht opgegaan
’t Schitterend zonlicht opgegaan

Muziek: Otto Willem de Nobel
Tekst: Dirk Jelles Troelstra
Het Rijswijks Strijdkoor, 1 mei 2016 bij het monument voor Pieter Jelles Troelstra.


“Allemaal jonge mensen hoor,” zoals mijn oma altijd zo fijntjes zei.