Mismanagement Kabinet leidt tot herwaardering Eerste Kamer

De Peiling van Maurice de Hond op zondag 17 februari 2013 laat de gestage afkalving van opnieuw stemmen op de twee partijen die kabinetje Rutt2 vormen. Wanneer er nu verkiezingen plaatsvinden worden beide partijen groot wachtgeldplukkers leveranciers. Elke partij mag afscheid nemen van 17 Kamerleden 17 Kamerduiven.
Het Kabinetje steunt op dit moment volgens Em de Ha op slechts 45 zetels. Daarnaast geeft inmoddels al 48% van de ondervraagden aan dat men het kabinet liever per direct ziet ophoepelen.
Maar op onderstaande vraag is het antwoord werkelijk ontluisterend:

” Ik vind het onjuist dat de Eerste Kamer zoveel invloed krijgt
op het al dan niet doorgaan van de plannen van de regering”

Invloed Eerste Kamer op doorgaan plannen van de regering

Maar liefst 49% heeft geen bezwaar tegen de (politieke) invloed van de Eerste Kamer.
Dank zij het mismanagement van de politieke leider van de VVd bij gedoogwrak Rutte1 en kabinetje Rutte 2 en de voortdurende gesprekken op de achterbank van auto’s en op de toiletten in de bezemhokken achterafkamertjes in het Binnenhof is de roep om de Eerste Kamer geheel af te schaffen veranderd in de oproep vanuit de kiezer onmiskenbaar om de eerste Kamer politiek te laten bedrijven.

6 gedachten over “Mismanagement Kabinet leidt tot herwaardering Eerste Kamer”

 1. Nou, als zoals Bruin II als allerhoogste prioriteit heeft gesteld: de provincies moeten worden afgeschaft, en daarmee verdwijnt natuurlijk de Eerste Kamer ook. Plasterk zal wel wat klapvee voor deze operatie ritselen… (D66, GroenLinks, [de christelijke partijen zie ik hier niet inlopen] PVV.?)

 2. De PVV en de VVd maakte zich onder Rutte1 druk over terug brengen van het aantal Tweede Kamerleden naar 75 en opheffing van de Eerste Kamer. Het is ironisch te noemen dat de PVV nu in de Eerste Kamer een rol kan spelen tegen het ( citaat) “verschrikkelijke afbraakbeleid en de eurofielen in dit kabinet.”

 3. En langzaam maar zeker probeert men de “democratie” (voor zover we daar nog over kunnen spreken) af te breken…ten gunste van de politiek en in het nadeel van het volk. Men noemt zich volksvertegenwoordigers maar gedraagt zich niet zo. Het is het voordurende machtMISBRUIK dat alles kapot maakt. Alsof het NL-kabinet dat nog niet genoeg doet heeft men de EU in het leven geroepen om dat proces te versnellen…ter politieke “eer en glorie”. De MISleiding regeert voort…samen met de macht van het geld.

 4. Was jarenlang groot voorstander van het afschaffen van de Eerste Kamer. Waarom toch dat automatisme dat besluiten van de volkersvertegenwoordiging nog eens beoordeeld zouden moeten worden? Maar dat blijkt verdomd nodig! Leve de Senaat!
  Kan natuurlijk wel weer veranderen als bij kabinetsbeleid een disclaimer nodig is, van ‘dit besluit werd mogelijk gemaakt dankzij de senaatspartijen a, b en c’. enz.

 5. Een Eerste Kamer is ook belangrijk om de spreiding van volksvertegenwoordigers door het land te verzekeren. Nu is Nederland natuurlijk een miniland, maar er kunnen in verschillende provincies – Groningen, Zeeland – specifieke belangen spelen, die daar veel impact hebben en breed gedragen worden. Bij slechts een ongedeeld parlement – Tweede Kamer dus – bestaat de kans op een overtegenwoordiging van de Randstad.

 6. Toen Rutte het over afschaffing van de 1e kamer had ging het om puur machtspel. indien geen 1e kamer wordt dan ook de beslissing van het kabinet niet meer getoetst en kan ook niet meer terug gestuurd worden net als in het geval met de EPD.

  Rutte/VVD zou willen zeggen in de afwezigheid van de e kamer – nu hebben we het voor het zeggen en niemand kan ons tegen spreken!

  Het is een kwestie ban Rechtspraak – er moet altijd een hoge re instantie zijn waarop beroep gedaan kan worden.

  Anders was bijvoorbeeld reeds Joke Kaviaar definitief en onherroepelijk veroordeeld. Gelukkig is er altijd een hogere instantie voor beoordeling aanwezig dan de directe belangenhebber.

Reacties zijn gesloten.