Men gelieve vooral de dertigduizend doden niet ter sprake te brengen

Voor vaste lezers v/m zal het geen geheim zijn dat ik niet op BIJ1 gestemd heb en daartoe eigenlijk ook niet de neiging heb.
Maar Sylvana Simons was wel de enige die de waarheid sprak tegen de macht bij het ingelaste debat waarbij opnieuw geen enkele ministeriële kop rolde, want ze zijn toch demissionair, wie doet ze wat.

Simons diende een motie in waarin een keer de meer dan 30.000 doden tengevolge van de pandemie ter sprake komen. De man die zijn mond vol heeft over restorãs, terrasjes en andere belangwekkende en vreselijk gemiste genietingen, maar nooit over de doden en beschadigden, viel uit zijn rol.
De gewraakte motie die precies 1 stem in de Tweede Kamer kreeg:

25295-1378 14 juli 2021 Infectieziektenbestrijding MOTIE VAN HET LID SIMONS Plenair debat – Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

De Kamer, gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet heeft beaamd dat in de beleidsstrategie met betrekking tot corona is gekozen voor het ‘gecontroleerd laten uitrazen’ van het virus:

constaterende dat ‘gecontroleerd laten uitrazen’ betekent dat het virus zich dient te kunnen verspreiden zolang als de IC-capaciteit dit toelaat, met groepsimmuniteit als bijgevolg;

constaterende dat niet het zoveel mogelijk indammen en het voorkomen van besmettingen het doel van de beleidsstrategie is;

constaterende dat deze strategie de volksgezondheid ernstig heeft geschaad, meer dan 30.000 doden tot gevolg heeft gehad en potentieel honderdduizenden Nederlanders langdurig ziek heeft gemaakt;

constaterende dat deze strategie de economie, werkende mensen, mensen uit risicogroepen, jongeren en vele anderen enorme fysieke, financiële en mentale schade heeft toegebracht;

constaterende dat het kabinet door deze strategie niet in staat is geweest het virus in te dammen én we in een vierde besmettingsgolf zijn beland;

keurt de coronastrategie van het virus laten uitrazen af, roept de regering op met deze strategie te breken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Een collage van tweets met de beelden en geluiden van Ruttes ontploffing en het antwoord van Simons:

https://twitter.com/LamyaeA/status/1415413339597987851
https://twitter.com/LamyaeA/status/1415414033512112133