Marcouch (PvdA) valt terecht de Hogeschool van Amsterdam aan over gebedsruimte

Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch (PvdA) vindt dat de Hogeschool van Amsterdam (HvA) onterecht weigert een gebedsruimte te faciliteren voor islamitische studenten. De hogeschool zegt ‘absoluut niet van plan’ te zijn om zo’n gebedsruimte aan te bieden. (Trouw)

Dit las ik en dacht, ik ga toch eens op de website van de HvA kijken. En wat zie ik daar? Er worden allerlei diensten aangeboden, kamerbemiddeling, info over sportmogelijkheden, studentenverenigingen én studentenpastoraat.  Dan klik op de link van dat studentenpastoraat en waar kom ik dan? Op een website van de protestantse kerk in Amsterdam. Ik lees daar in het stukje engelse tekst dat er ter beschikking van de studenten protestantse en katholieke zielverzorgers staan. Op de website van de HvA staat een stuk met een link daar naar toe. Mag ik daar dan uit op maken dat de HvA een beetje hypocriet aan het doen is? Wij als openbare instelling hoeven geen stilte/gebedsruimte voor onze studenten beschikbaar te stellen, maar wij faciliteren wel ‘reclame’ van een andere kerkelijke organisatie? Die prijzen wij zelfs aan als zijnde goed voor het geestelijk welzijn en het volop in de samenleving kunnen staan van de studenten?

Kortom, de HvA is gewoon een hypocriete christelijke bende en is gewoon aan het moslimpesten met het afnemen van de stilte/gebedsruimte, waar ook moslims gebruik van willen maken.

59 gedachten over “Marcouch (PvdA) valt terecht de Hogeschool van Amsterdam aan over gebedsruimte”

 1. Tentoonstelling van de bekrompenheid van geest van de HvA.
  Alle geloven en racen horen gelijk gerepresenteerd te zijn in een School of Universiteit.
  Blijkbaar is de onderbuik van de HvA ook van bijzondere grootte en de bekrompen geest uiterst klein.

 2. Dit gaat over dezelfde HVA die onder vuur ligt wegens malafide diplomapraktijken, nietwaar? Frauderende leraren en bestuurders zouden verplicht elke dag tien weesgegroetjes moeten prevelen in de gebedsruimten voor alle gezindten.
  Dergelijke discriminatie van de Islam brengt types als Mohammed Bouyeri voort, die ooit ook aan de HVA studeerde.

 3. #2 Ha ha ha en natuurlijk helemaal eens met de prioriteit op kwaliteit van onderwijs.
  t””Dergelijke discriminatie van de Islam brengt types als Mohammed Bouyeri voort, die ooit ook aan de HVA studeerde”

  Tjong tjonge, je moet het maar als plaats vervangend behartiger uit je gedachtend goed en pen krijgen krijgen om een school verantwoordelijk te stellen voor het voortbrengen van types zoals Bouyeri ….krommer kan het niet…
  Ik heb nog niets van betreffende moslim gemeenschap(pen) , voorgangers over gebrek aan bidruimte gelezen, het is toch niet alsof men daar niet op de hoogte van zou zijn?
  Marcouch heeft dan wel het politieke voortouw genomen, waar blijft de visie van betreffende gemeenschap m.a.w.om de vrijheid van zoveel keer per dag te bidden ook mee te beslechten ?
  En laat ze zelf zorg gaan dragen dat er ook een link naar Islam/moslim/imam pastoraten op de site, goed gespot van keira , komt .
  Weg met dit dit vinger wijs naar de ander als legitimatie , notabene ook nog over radicaliserings processen , voor eigen of ontbrekend gedrag ..

 4. #2, Huib, ” Dergelijke discriminatie van de Islam brengt types als Mohammed Bouyeri voort, die ooit ook aan de HVA studeerde.’

  Dit is wat ik in de MMS altijd mis – een goede diagnose voor een maatschappelijk probleem. Huib doet het. Ik zou zeggen – Huib voor Minister bij de volgende kabinet, dan maakt Nederland een kans om weer de aardige uitstraling te krijgen die altijd in de buitenwereld bekend was.

 5. Verwende kinders , inplaats dat ze blij zijn met al de Hasanat (zegen ) die de moeilijkheid van in het trappenhuis bidden hun geeft verwachtten ze een eigen ruimte ..
  Volgens de verhalen over de metgezellen van de Profeet (SAWS) wilde enkelen van hen tijdens een bezoek aan Constantinopel bidden in de Aya Sophia .. ( toen nog een Christelijke kerk ) de priester joeg hen de kerk uit . Een stel van hen wilde toch daar gaan bidden maar hun leider ( volgens een van de versies die ik hoorde Ali (KAW) ) Sprak : Het is beter om buiten in het stof van de straat te bidden dan in een plaats waar je niet welkom bent … ( een van de reden waarom ik persoonlijk niet in Salafistische moskeeen kom )

 6. @2
  Mo B komt voort uit de aantrekkelijkheid van de eenvoud van het de anderen de schuld geven.. Takfiri ( de extremistische Salafistische onderstroom waar hij voor viel ) zijn de ergste op dat punt , alles wat niet precies hun benepen stroming aanhangt is Kafir of afvallig en mag volgens hun ver van de Quran en Islaam staande visie gedood worden .. Zocht hij die groep vanwege discriminatie ?? misschien wel maar hun leerstellingen en zijn gevoeligheid ervoor zijn de hoofdoorzaak …

 7. Ik heb een tijdje een collega van turkse afkomst gehad. Deze goede man vond altijd wel een rustig plekje voor het gebed. Wij hebben hem vanuit de OR eens aangeboden om een vaste plek voor hem vrij te maken. Zijn reactie was dat dit niet nodig was: het was volgens hem niet van belang waar het gebed plaats vond, als het maar gebeurde! In dat licht zou ik zeggen: waar zeuren die studenten over? Er is altijd wel een rustige plek te vinden . . .

 8. @7 Er was een stilteruimte, maar die is gesloten omdat er alleen islamitische studenten gebruik van maakten en dan was je volgens de universiteit bezig met “het faciliteren van een religieuze ruimte”. Die moest dus dicht.

  Bovendien is één collega niet helemaal hetzelfde als tientallen studenten die in een universiteitsgebouw allemaal tegelijk een “rustig hoekje” proberen te vinden.

 9. @7 Die studenten zeuren helemaal niet, maar ik vind het onrechtvaardig en hypocriet, het een afwijzen omdat dat niet kan in een openbare instelling, maar wel christelijke zieleheilbijstand aanbieden op de website.

 10. @ 8 en 9:

  Volgens mij heb ik het woord “zeuren” niet in de mond genomen! Ik wil uitsluitend aangeven dat waar een wil is, ook een weg is! En dat deze weg niet hoeft te leiden tot één afzonderlijke ruimte voor één geloof.

 11. @10 Jan, jawel een na laatste zin bij @7, staat zeuren, dus vandaar dat ik dat ook aanhaal. 🙂

 12. # Jan uit Helmond

  Toch nog even een aanvulling wat dit onderwerp betreft. In de Islam is het zo dat het bidden in een groep een aanzienlijke meerwaarde heeft. Het gebed alleen zou een kleinere beloning inhouden dan het bidden met de groep. Vandaar dat deze groep waarschijnlijk ook handiger vind om daar een ruimte voor te hebben waar me op zich niets mis mee lijkt. Ze doen er immers niemand mee tekort.
  Wat mij het meeste tot nadenken geeft is het feit dat er wel een stilteruimte was ook al wordt dit nu ten stelligste ontkend.

 13. #5

  Welke overlevering is dit? Ik heb deze nog niet eerder gehoord.

  De studenten hebben trouwens nooit om een ruimte gevraagd tot voor kort. Er was immers al die tijd al een stilteruimte aanwezig alleen door het feit dat er geen andere studenten gebruik van maakten hebben ze deze gesloten omdat er alleen moslims gebruik van maakten, dit is voor mij meer dan genoeg informatie om mijn conclusie te trekken. Het is een smerig spelletje die de HvA speelt mede omdat ze na al vaker op een een negatieve manier in het nieuws zijn geweest de laatste tijd. Nu de regering in Nederland ook de trend heeft ontwikkeld om moslims dwars te zitten valt dit bij het publiek uiteraard in goede aarde. De publieke opinie misbruiken om je eigen gelijk te krijgen is wel een hele misselijke streek.

 14. #6
  Takfiri ( de extremistische Salafistische onderstroom waar hij voor viel ) zijn de ergste op dat punt , alles wat niet precies hun benepen stroming aanhangt is Kafir of afvallig en mag volgens hun ver van de Quran en Islaam staande visie gedood worden ..

  Takfiri is geen onderstroom van het Salafisme.
  Salafisten houden zich vast aan de fundamenten van de Islam. Welke salafist, die de fundamenten kent en toepast, zal de handelingen van de takfiri goedkeuren aangezien ze geweld en terrorisme verwerpen?

 15. In realiteit zijn de Nederlandse Takfiri zoals Mo B en de Hofstadgroep wel dergelijk een onderstroom van het Salafisme .. totdat Junayd ze te radicaal vond waren ze ook regelmatige bezoekers van Al Sunnah in Den Haag … Ook op het web presenteerde ze zich als Salafisten ( en kregen bijval van veel Salafisten toen ze mij Kafir verklaarde vanwege mijn Soefie en Shia contacten )

 16. # 16

  Dan ligt het probleem dus bij hoe zichzelf presenteerden en noemden. Wat ik duidelijk probeer te maken is dat geen enkele Takfiri zich een salafist zou mogen noemen aangezien het salafisme het gedrag van een takfiri zou afkeuren.

 17. Ik wil even Al Bakrastani en Desert Flower ervoor bedanken, dat ze me hier iets meer hebben geleerd over hoe Salafisme zich verhoudt tot Takfir. Het is mijn ervaring, dat, zodra mensen zich redelijk veilig en begrepen voelen, de extremistische kantjes snel afslijpen. Daarom schreef ik (#2) dan ook, dat onredelijke verboden en pesterijen als nu op de HvA, Mohammeds Bouyeris voortbrengen. En dat is de schuld van de lieden die buigen voor de agressieve xenofobie van de PVV. En die lieden zijn de sjoemelaars van het HvA-bestuur. Die hopen een wit voetje te halen bij de heersende xenofobe trends, om hun zonden te doen vergeten.
  😥

 18. #18

  Extremisme is verboden in de Islam. Eigenlijk is het heel triest dat grote bevolkingsgroepen zijn gaan roepen wat de media hen op de mouw speldt.

  Het onredelijke verbieden en pesten heeft inderdaad een averechtse werking op veel moslims. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit ook weer een gevalletje pesten is. Het is waar wat je zegt over de invloed die de PVV heeft. Ik hoop er binnenkort een blogje over te schrijven want ik vind het meer dan kwalijk, het lijkt misschien alsof het weinig voorstelt maar ik heb het idee dat er meer achter zit dan alleen maar de bewering dat ze als hogeschool “neutraal” willen zijn. Jet Bussemaker, rector van de HvA, lijkt zelf te lijden aan xenofobie.

 19. Jet Bussemaker ken ik als zo een typische carrière partijgenoot. Tien tegen één dat ze probeert om via een moslimpesterijtje de mainstream te verleiden. Ik word er letterlijk niet goed van. 😥

 20. Geweld. Desert Flower, ik begrijp, waardeer en respecteer wat je steeds zegt over de verwerping van geweld in de Islam. Maar jij en ik weten, dat dat niet echt helpt. Het christendom verwerpt geweld ook. Als je althans de boodschap van Jezus volgt. De andere wang toekeren, bij voorbeeld. Maar het blijft een kwestie van interpretatie. Het is een feit dat er gewelddadige christenen, moslims en boeddhisten zijn. Om maar te zwijgen over ongelovigen, die er ook maar al te graag het mes in willen zetten.
  Het is nuttiger, om te onderzoeken, waarom mensen die zich aanhangers wanen van vredelievende godsdiensten, toch vervallen in geweld, dan om te strijden over de interpretatie van teksten.

 21. Zolang de Salafisten hun claim op de enige juiste interpretatie blijven volhouden , geheel tegen de zeer divers interpreterende geschiedenis van de Islaam in , in plaats van te accepteren dat zij slecht een Mahdab ( stroming zo ongeveer ) naast vele anderen zijn .. Zolang ze anders interpreterende Moslims al verketteren of zelfs ongelovig of afvallig verklaren zal de interne rotting voortduren en zal het Salafisme figuren als Mohammed B en de hofstadgroep Takfiri voorbrengen.. En er is een directe link tussen de zelfingenomen overtuiging de enig juiste interpretatie te hebben en vanuit een beeld de enig juiste interpretatie te hebben om te slaan in een Takfiri houding tegenover andersgelovigen en uiteindelijk je mede-moslims ..
  Hebben ze die houding in jouw omgeving niet Desert Flower ?? Dan zit je wel tussen een zeer uitzonderlijke groep Salafisten ..
  Al de zich Takfiri opstellende Moslims die in het Westen , maar ook in de Magrib en Senegal zijn opgepakt zijn via de Salafi stroming tot Takfiri gekomen .. de zogenaamde “extremistische “predikers komen ook zonder veel uitzonderingen uit die hoek , kijk in Nederland maar eens naar Junayd van As Sunnah die het nodig vond publiekelijk te verklaren dat Abdulwahid van Bommel geen “echte Moslim “was .. Of Abdul-Jabbar van de Ven met zijn belachelijke uitspraken …

  Binnen het Soefisme is het overdreven de Sheik vereren een probleem , dat geeft de overgrote meerderheid van de Soefies toe , Salafisten schijnen echter een grote blinde vlek te hebben waar het hún probleem , de Takfiri , betreft ..

  Nog even in het kader van het op onderwerp blijven terug naar de HvA .. Ik vind het ruimte geven iets heel anders dan doorlinken naar zielsverzorgers .. Als er ruimte zou worden gegeven aan Christenlijke gebedsgroepen maar niet aan biddende Moslims zou DAT hypocriet zijn ..

  Beproevingen zijn een zegen , de Profeet en zijn metgezellen zijn beschimpt , met slachtafval begooit , met een zweep bewerkt .. en dat allemaal tijdens het gebed .. Indien de school geen ruimte wil geven kan je dat ook zien als een Hasanat , een zegen , want je bent gekozen een beproeving te ondergaan ..

 22. Een link op internet vind ik toch iets anders dan een aparte gebedsruimte. Who’s next ? Een minitempel voor de boedhisten onder ons ? Of toch een Indiaanse zweethut ? En hoe moet ik dat zien dat bidden ? Tijdens de les weggaan voor het middag- of namiddaggebed ? En als dat midden in een tentamen valt, wat dan ? Ik bid elke dag op mn blote knieen voor de mogelijkheden die ik wel heb gehad in Nederland, das ook een vorm van gebed.

 23. @23 Als er genoeg boeddhisten of indianen onder de studenten zijn, waarom niet? 😛 Maar die zijn er niet, dus is het weinig zinvol (zo niet jijbakkerig) om daar faciliteiten voor te eisen onder het mom van “als groep A mag, moet groep B ook mogen, ook al zijn ze er niet.” Trouwens, die hadden eventueel naar het stiltecentrum kunnen gaan – toen dat er nog was.

  En voorzover ik weet hoef je niet te bidden op de vastgestelde tijd als dat niet mogelijk is, gewoon wanneer het wél kan. Een islamitische chirug stopt ook niet midden in een spoedoperatie.

 24. #24 Precies, je hoeft niet te bidden op de vastgestelde tijden maar desnoods inhalen, in je eigen tijd bv, thuis of in de moskee. Niets anders dan stemmingmakerij van een handjevol mekkerende provocateurs.

 25. @25 Ik zei niet “als het je om een of andere vage reden beter uitkomt”, ik zei “als het niet mogelijk is.”

  In de pauze is dat wél mogelijk, ik zie daar weinig provocerends aan. (In het stiltecentrum was handiger geweest, maar dat is gesloten omdat er geen boeddhisten en indianen kwamen bidden.)

 26. # 21

  Huib,ik weet dat het inderdaad weinig zoden aan de dijk zet om mensen te vertellen dat de Islam niet is wat ze denken dat het is, het is meestal tegen dovemansoren gericht. Mensen die een hond willen slaan vinden die stok inderdaad altijd wel. Maar goed een woestijnbloem is gewend aan moeilijke omstandigheden dus ik geef het nog niet op.

 27. #23

  Je opmerking over dat je het gebed in eigen tijd mag inhalen klopt niet. Het gebed hoor je op de vastgestelde tijd te doen tenzij er omstandigheden zijn die dit onmogelijk maken. Er is ook tijd tussen het eerste gebed en het volgende gebed en binnen deze tijd hoor je het gebed te doen. Het uitstellen tot op het laatste moment (dus net voor het volgende gebed begint) is ook niet toegestaan zonder geldige reden. Als je bijvoorbeeld een tentamen moet doen zou je direct je gebed kunnen doen zodra je klaar bent met je tentamen of examen. In het geval dat DSW is het ook mogelijk om het later te doen als je geen vervanger kunt vinden op dat moment maar dan gaat het om uitzonderlijke situaties. Studenten kunnen vaak in hun pauze of na de les hun gebed doen. Iemand die ziek heeft zelfs geen excuus om het gebed later te doen, dez persoon mag het gebed zodanig uitvoeren wat voor hem of haar het meest comfortabel is maar niet later inhalen of uitstellen.

  Sommige gebeden mag een moslim samen doen, dus 2 tegelijk, in het geval van reizen bijvoorbeeld, je mag ze zelfs inkorten als je in een stad bent die niet je verblijfsplaats is.

  Ik vind het stemmingmakkerij van het bestuur maar niet van de studenten. Deze studenten worden gediscrimineerd om hun geloofsovertuiging. Er is een stilteruimte, dus geen gebedsruimte en omdat deze worden gebruikt door alleen moslims wordt deze ruimte gesloten. Hoe noem jij zoiets dan behalve pesten en discriminatie?

 28. #26

  (In het stiltecentrum was handiger geweest, maar dat is gesloten omdat er geen boeddhisten en indianen kwamen bidden.)

  😆

 29. @23 H. Kapici, een link op internet is heel wat anders …….

  Ik heb daar over nagedacht toen ik dit wilde schrijven en ben tot de conclusie gekomen dat dat niet zo veel anders is dan een stilteruimte hebben. Als je als HvA beweert dat je een openbare instelling bent en dus niets met geloofsuitingen te maken mag hebben, dan is een zo uitgebreide verwijzing naar een website van een ander geloof ook niet aan de orde. Het is geen gewone link, het is een propagandapagina. Daarbij heb ik nergens gelezen of begrepen dat de moslims van de HvA zeuren, maar ik val over de hypocritie van de HvA. Zeggen dat je een openbare instelling bent dus niets met geloofsovertuigingen te maken mag hebben.
  Poets dan ook even die christelijke propaganda pagina van je website, dan ben je consequent.

 30. #28 Dat ze de stille ruimte hebben gesloten vanwege het gebruik door alleen moslims heb ik overheen gelezen. Als dat waar is, dan is het andere koek ja.

 31. @32 Ja is toch gewoon pesten? Omdat moslims niet christelijk zijn. Kan ik zo boos om worden he, meten met die twee maten. +)_(_*^*&$&(^(*)_+_+

 32. #23
  Je hebt een typisch Wilderiaanse levensopvatting/overtuiging/geloof/ideologie.
  Noem eens iets in je opsomming waardoor jij last krijgt, je bedreigd voelt, benadeeld wordt of wat dan ook.
  Wat kan jou het schelen of er ergens een plekje is voor gelovigen, wat het geloof ook moge inhouden.
  Nog iets. Weliswaar schrijft het Wilderiaanse geloof je voor om te geloven dat moslims zo gek zijn om als ze wat dan ook doen onmiddellijk eisen dat hun gebed of welke andere religieuze plicht voorgaat, maar dat is juist niet zo. Integendeel zelfs. Volgens de Koran hoef je, mag je zelfs niet eens dat doen als belangrijker zaken zijn.

 33. #34 Ik heb een typisch Wilderiaanse levensopvatting ? Om te beginnen kan het me niets schelen of er ergens wel of niet een plekje voor wie dan ook is. Gelukkig is dat ook vaak het geval in Nederland. Gelukkig, want in tegenstelling tot Henk Veldman (aannemende dat mijnheer van de Hollandse bodem is) ben ik in een land geboren waar heel veel dingen niet vanzelfsprekend zijn. Zoals goede scholing bv. Ik kom uit een land waar je als 16 jarige zo van je stoel wordt geplukt door de politie omdat de leraar een uur eerder de politie heeft gebeld omdat je die ochtend een ongelukkige (politieke) uitlating hebt gedaan. Ik kom uit een land waar het heel normaal is dat je zomaar door de politie kan worden opgepakt, op zn minst 3 weken zoek bent en op zn slechtst nooit meer thuiskomt. Ik kom uit een land waar je alleen werk krijgt als je iemand kent, familielid van bent of dezelfde geloofsrichting deelt. Ik kom uit een land waar linkse jongeren in de jaren 80-82 zijn uitgemoord of jarenlang hebben zitten te rotten in keiharde gevangenissen, alleen omdat ze wat vonden. Ik kom uit een land waar een site als deze geen lang leven beschoren zou zijn en de meeste reageerders al lang achter de tralies beland zouden zijn. Mag ik dit dan alsjeblieft met een korrel zout nemen, ietwat relativeren en blij zijn dat wij het hier nog steeds goed hebben ?

 34. # 30

  “Hoor je te doen, moet je, verplicht om te, niet toegestaan. Zegt wie ? Waar staat dat ?“

  De Islam heeft 5 pilaren, een ervan is het gebed dus de Islam zelf geeft het al aan.
  Het is dus een verplichting volgens de Islam. Het “niet toegestaan“ is na te zoeken in zowel de Koran als de Sunnah ( dit betekent de levenswijze, uitspraken e.d. van de profeet Mohammed .s.a.w.s.)
  Je vroeg immers waar dit zou staan. Heel veel andere details rond het gebed en de uitvoering hiervan wordt ook vaak uitgelegd door de Ulema ( de hooggeleerden ).

  De meeste moslims zijn hie ook wel van op deze hoogte trouwens of ze het doen is niet aan mij en is weer een ander verhaal. Dat zijn de antwoorden op je vragen.
  Nomaal gesproken doe ik er graag het bewijs bij maar dan is het en heel off topic en de informatie hierover is heel uitgebreid.

 35. #22

  Het salafisme is in de eerste plaats geen stroming in de Islam. Het is heel simpel eigenlijk, het salafisme is niets meer en minder dan de Islam in zijn zuivere, oorspronkelijke vorm. Alle toevoegingen en vernieuwingen die afwijken van deze oorsprong zijn de vandaag de dag aanwezige groeperingen en afplitsingen. Elke moslim heeft de plicht om deze kennis te vergaren en deze is alleen terug te vinden bij die geleerden die deze kennis nog tot hun beschikking hebben en deze kennis hebben doorgegeven aan hun leerlingen die uit allerlei windstreken kwamen.

  De media gebruikt het woord salafisme en wahabi te pas en te onpas. Het heeft een negatieve bijklank gekregen mede doo de moord op Theo van Gogh. Zodra mensen het wordt salafist of wahabi horen roept dat associaties op met geweld. Het woord wordt uitgebuit en misbruikt om het publiek te misleiden.
  Elke moslim die afwijkt van wat de profeet heeft uitgelegd kan je geen salafist noemen.

  De houding die anderen aannemen en menen te moeten zeggen over andere moslims is voor mij niet belangrijk. Ik reken het die persoon aan maar niet het salafisme. Die persoon is op dat moment zelf verantwoordelijk voor zijn handelen. Ik heb aan de lijve ondervonden hoe moslims die zichzelf salafisten noemden omgingen met hun vrouw, kinderen en medemens. Ik heb daar absoluut geen prettige herinneringen aan en zeker niet aan die zich tot de Islam hebben bekeerd, jij schijnt soortgelijke ervaringen te hebben. Ik ken talloze vrouwen die zodanig mishandeld zijn door hun man dat ze uiteindelijk in het ziekenhuis belanden. De baard en de galabaya en boerka hebben velen misleidt maar dan nog is dit voor mijzelf geen excuus om terug te gaan naar de bron van de Islam. Ik scheer niet alle salafisten over een kam omdat een aantal zich totaal te buiten zijn gegaan. Ik kijk gewoon naar de levenswijze van de profeet en dan kan ik mijn eigen conclusies wel trekken.

  Je schreef dit:
  Hebben ze die houding in jouw omgeving niet Desert Flower ?? Dan zit je wel tussen een zeer uitzonderlijke groep Salafisten ..

  Ik zit niet in een groep Bakra, heb ik ook nooit gewild. Diegenen die ik kende, met nadruk op kende, hadden de akelige gewoonte om echt alles beter te weten en je op van alles en nog wat te wijzen en je te beoordelen alleen al op je kleding. Ik heb veel gehoord en gezien van mannen en vrouwen die zich salafies noemden maar hun gedrag had daar uiteindelijk weinig meer te maken met het salafisme terwijl ze zelf claimden salafies te zijn. Ik ben zelf op zoek gegaan en mijn eigen kennis vergaard. Ik vond dat ze sowieso over heel veel zaken niet veel wisten.

  Ik vind het wel jammer dat je zo negatief uitlaat over de “salafisten“ omdat je er slechte ervaringen mee hebt, ook de lezers hier krijgen een vertekend beeld op deze manier. Je laat werkelijk geen gelegenheid onbenut om dit te doen. Ik vond dat ik er iets van moest zeggen vandaar dit stukje off/topic tekst.

  Je schreef:“Nog even in het kader van het op onderwerp blijven terug naar de HvA .. Ik vind het ruimte geven iets heel anders dan doorlinken naar zielsverzorgers .. Als er ruimte zou worden gegeven aan Christenlijke gebedsgroepen maar niet aan biddende Moslims zou DAT hypocriet zijn ..“

  Ik vond juist die link heel erg storen,( heel scherp opgemerkt Keira!) waar blijf je dan als rector als je je beroept op je zogenaamde neutraliteit? Dat vind ik inderdaad wel erg hyprocriet, de ruimte wel geven aan de een maar niet aan een ander vind ik niet eens hypocriet maar pure discriminatie.

  Het laatste stukje dat je schreef over de beproevingen ben ik helemaal met je eens, heb je helemaal gelijk in. Zijn we het dan toch nog overeens over een ding. 🙂

 36. #35

  Gelukkig, want in tegenstelling tot Henk Veldman (aannemende dat mijnheer van de Hollandse bodem is) ben ik in een land geboren waar heel veel dingen niet vanzelfsprekend zijn.

  Ik merk dat je maar weinig op de hoogte bent wat Geert Wilders wil.
  Dat komt namelijk aardig in de buurt van het land waar je vandaan komt.
  Bij Wilders hoort ook geen persvrijheid, vrijheid van godsdienst en onderwijs, maar wel gebiedsverboden, avondklokken en identificatieplicht. Bij Wilders mag je als buitenlander hier eigenlijk niet werken en al zeker geen uitkering ontvangen.

  Kapici, ook uit je andere reacties merk ik dat je maar verdomd weinig kaas hebt gegeten over hoe het hier in Nederland er aan toe gaat en lijk je verdomd veel waar Wilders het eigenlijk van moet hebben. Veel zul jij overigens niet aan Wilder mocht je daarop hopen. Je zult waarschijnlijk er niet-westers uitzien. Mensen van een niet-westers ras horen niet in Nederland thuis volgens de Wilderiaanse ideologie.

 37. @37
  “Het salafisme is in de eerste plaats geen stroming in de Islam. Het is heel simpel eigenlijk, het salafisme is niets meer en minder dan de Islam in zijn zuivere, oorspronkelijke vorm. Alle toevoegingen en vernieuwingen die afwijken van deze oorsprong zijn de vandaag de dag aanwezige groeperingen en afplitsingen. Elke moslim heeft de plicht om deze kennis te vergaren en deze is alleen terug te vinden bij die geleerden die deze kennis nog tot hun beschikking hebben en deze kennis hebben doorgegeven aan hun leerlingen die uit allerlei windstreken kwamen.”

  Precies wat er met jullie mis is , van zichzelf overtuigt de enige juiste vorm te hebben .
  Jullie groep doet me denken aan de Amerikaanse Teaparty , zo van hun eigen gelijk overtuigd ..

  Een stroming , niet meer , kom van je voetstuk , je eeuwige durende claim om tot de enige juiste interpretatie te behoren is wat je GROEP en de Islam in een kwaad daglicht zet ..

  Juist dat opgevoed worden / zich ontwikkelen binnen een groep met zulke claims is wat jullie jeugd zo vatbaar maakt voor Takfir …

  Sunnah is als Injil , latere toevoegingen inclusief vervuilingen door politiek , “Ulema “kiezen bijna zonder uitzondering partij voor de een of andere groep .. en zijn dus als zodanig zelden of nooit de bron van wijsheid die ze zouden moeten zijn, met Qum en Medinah als door regeringen gesubsidieerde bronnen van Fatwaas nog dubbel onbetrouwbaar .

 38. #40

  Teaparty, Takfir, eeuwige claim, drie keer een “jullie” bak en ik zou op een voetstuk staan…..Jullie? Wie zijn die” jullie”” eigenlijk Bakra? Mensen die ik ken of personen waar jij in het verleden een probleem mee had? Je had me dus in een groep willen plaatsen met een stigma erop?

  Een moslim die op zoek is naar de meest betrouwbare informatie deugt dus niet in jouw ogen..

  Je reacties zijn niets beter dan van al die zogenaamde salafisten die denken dat ze een ieder de les moeten leren.

  Nog even en dan behoor ik jouw ogen nog tot de Hofstadgroep.

 39. Nee hoor , ik ga er helemaal niet vanuit dat je behoor tot de Hofstadgroep .. JIJ claim dat de Salafisten “niets meer en minder zijn dan de Islam in zijn zuivere, oorspronkelijke vorm ” Dat is de Hubris , de zelfoverschatting die ik aanval
  “Een moslim die op zoek is naar de meest betrouwbare informatie deugt dus niet in jouw ogen.. ” claim je , maar dat is een grote leugen , ik val jouw zekerheid aan dat je met Salafisme toegang heb gevonden tot die “betrouwbare bronnen ” en dat je op zoek was was niet je claim , je claimt dat de Salafisten die versie aanhangen …

  Mijn ervaringen met Salafisten ?? Beledigingen , bedreigingen , scheldpartijen , achterklap en kafir-verklaringen . Slechts Salafi Sheik die ik ontmoette had een open hart en verwelkomde iedereen , Salafi , Soefi en Shia als een gelijke … van de rest niets dan veroordelingen en afwijzing .. want ZIJ wisten dat ze de enige orginele Islaam vertegenwoordigde en de rest wat Bi’da Bi’da Bi’da , en in Nederland heb ik zo’n Salafi als Sheik Mokthar nog nooit ontmoet http://www.youtube.com/watch?v=qrOMfLx2wC8&feature=related

 40. #42

  Wie waren de Salaaf dan volgens jouw?

  Mijn ervaringen met Salafisten is ongeveer hetzelfde behalve de bedreigingen en de kafir verklaringen en nogmaals dat reken ik hunzelf aan, niet het salafisme. Die personen zouden hun kennis moeten bijschaven en er dan vervolgens naar handelen. Ik ben een persoon die lang heeft gezocht naar betrouwbare informatie en ja ik ben ervan overtuigd dat de Salaaf van de eerste generatie nog het meest hebben uitgedragen wat de de profeet heeft verkondigd.

  Ik heb je nergens veroordeeld en ook nergens uitgehaald naar soeffies of shia aanhangers, jij doet dit wel constant met de salafisten alsof ze allemaal hetzelfde zijn. Het maakt mij niet uit wat een persoon zich noemt zolang diens informatie maar betrouwbaar is als iemand betere informatie heeft ben ik niet zo arrogant om vol te houden aan mijn eigen visie.

  De sjeikh die jij noemde ken ik niet, alleen de naam gehoord. Ik weet dat hij in Algerije heeft gestudeerd. Ik vond de lezing mooi maar was het niet met alles eens.

 41. #39
  Je bent je er niet van bewust dat je hele mooie Wilderiaanse opvattingen hebt, waar Wilders apetrots op zou zijn, ware het niet dat je van een niet-westers ras bent.

 42. Zullen we nu een discussie gaan voeren over de Nederlands Hervormde Kerk ? Ik raak dat gedoe over de islam zo ontzettend zat eigenlijk.

 43. #45 Le Roi danse, ik vind je avatar vet cool (of hoe dat tegenwoordig mag heten). Past helemaal bij je, zeker je doordeweeksepruik?

 44. #44 Dank Herman voor het bewust maken.
  #45 Eindelijk !! Ik trap af, heeft Jezus nou wel of niet bestaan ?

 45. Ha , le roy , stel je nu voor dat een van de radicale Lesbo’s van “Castration is the Solution ” ( bestaan ze trouwens nog ??? ) gaan claimen de enige ware vertegenwoordigers van homosexuelen te zijn … 😉 dan reageer je waarschijnlijk net zo geergerd als ik nu ..

  en @47 natuurlijk , maar hoe hij heeft bestaan is de vraag ..
  Realiteit . is het een contante of veranderd het met de observator mee ???
  Dus wat echt is en bestaat voor de ene observant in het ene tijdperk
  is het dat ook in het andere ….

  Hoe zit het trouwens met niet geloofs gebaseerde groepen en hun samenkomst mogelijkheden op de HvA .. ??? Krijgen b.v. Studentenverenigingen op zuip en bal basis wél ruimte van de HvA .. ??

 46. Ha , le roy , stel je nu voor dat een van de radicale Lesbo’s van “Castration is the Solution ” ( bestaan ze trouwens nog ??? ) gaan claimen de enige ware vertegenwoordigers van homosexuelen te zijn … dan reageer je waarschijnlijk net zo geergerd als ik nu ..

  Steek onder de gordel….erg volwassen deze reactie.
  Je had niet hoeven te reageren , je had ook gewoon je mond kunnen dichthouden.

 47. Steek onder wie’s gordel nu weer ?? Ik gaf le Roy een voorbeeld wat mij bekend uit zijn “groep ” , meer niet ..

 48. @46: Keira:

  Ja, dit is de doordeweekse, het kleintje. Zoek eigenlijk nog een brilletje a la Tissen of Jacobi, maar moet even uitvogelen hoe die op te zetten:)

 49. @48: Al B:

  quoot: [ Ha , le roy , stel je nu voor dat een van de radicale Lesbo’s van “Castration is the Solution ” ( bestaan ze trouwens nog ??? ) gaan claimen de enige ware vertegenwoordigers van homosexuelen te zijn … dan reageer je waarschijnlijk net zo geergerd als ik nu ..]

  Kindjelief ik weet geeneens waar je het over hebt of waar je op reageert. Misschien op mijn opmerking dat ik soms een beetje genoeg heb van dat Islamgedoe? ( en sowieso religie-gezeur)
  Als ik daar een algemene opmerking over maak, zou ik het op prijs stellen als je niet zo “op de man” zou willen spelen.

 50. LRD

  Ik begrijp deze reactie even niet, is deze aan mij gericht? Ik had het tegen El Bakrastani.

 51. #56

  Ik voelde me aangesproken door het “kindjelief“ vandaar dat ik het vroeg 🙂

 52. “op de man spelen “okee , als ik geen voorbeeld uit jouw “scene”mag gebruiken zal ik dat niet meer doen .. Dance on ….

 53. @58: Al B:

  Als jij moslim wil zijn en verder niks dan dat, ok, moet je uiteraard zelf weten als je dat zo bepalend voor jouw leven wil laten zijn, daar val ik jou als persoon niet op aan, zal ik ook nooit doen.

  Ik ben er echter niet van gediend om aangesproken te worden als behorend tot een bepaalde “scene” louter en alleen op basis van één enkel feitje namelijk dat ik misschien met mannen én vrouwen zou vrijen, wat je meent op te kunnen maken uit een aantal geschreven woorden. En dat deed je niet alleen in dit draadje, maar vaker.

  En dat dat: “dance on”, dat doen “wij” hè? Dansen op bootjes en verder niks.

Reacties zijn gesloten.