Macron gaat belastingverlaging hoogste inkomens mogelijk terugdraaien

De Franse regering overweegt de vorig jaar ingevoerde belastingverlaging voor de hoogste inkomens terug te draaien. 

De socialistische regering Hollande voerde in 2011 de “solidariteitsbelasting op rijkdom” (impôt de solidarité sur la fortune, ISF) in. Ze gold voor iedereen met een vermogen groter dan 1,3 miljoen euro. Kort na zijn aantreden schafte Macron de ISF af, wat hem onmiddellijk de bijnaam “president van de rijken” opleverde.

Herinvoering van de ISF is één van de eisen van de Franse ‘gele hesjes’. Voor Macron is het al evenzeer een prestigepunt: afschaffing van de ISF was een van zijn belangrijkste verkiezingsbeloftes. Dat hij overweegt de maatregel terug te draaien bewijst eens te meer dat het hem inmiddels dun door de broek loopt.

Overigens is het zaak de verdere ontwikkelingen scherp in de gaten te houden. De regering gaat de maatregel in de loop van 2019 evalueren en beslist pas daarna over herinvoering van de ISF. Het zou niet de eerste keer zijn dat een sociale beweging zich af laat schepen met een paar vage beloftes over toekomstige maatregelen.