Macron blijkt een neoliberale politieke fraudeur te zijn

Macron’s wittebroodsweken zijn sneller voorbij dan verwacht: de Franse president heeft al meteen zijn ware (neoliberale) aard laten zien door aan te kondigen te zullen bezuinigen op de toeslagen voor de laagste inkomens. De plannen worden massaal afgekraakt, o.a. door vertegenwoordigers van de Franse studentenbeweging.  Macron hoopt dit najaar de sloop van de Franse verzorgingsstaat in te zetten en de rijken flink wat cadeautjes te geven. Een tegen hem gericht bondgenootschap van arbeiders en studenten kan hij daarbij missen als kiespijn.

Macron kondigde bij zijn aantreden al aan dat hij de Franse economie flink zou gaan ‘hervormen’ – wat ook in Frankrijk niet meer is dan een eufemisme voor sociale sloop. Volgens hem is dat noodzakelijk om de Franse economie een duwtje te geven. Bovendien hoopt hij daarmee tegemoet te komen aan de begrotingseisen die de EU stelt. 

Om te voorkomen dat de machtige Franse vakbonden de straat opgaan, wil Macron een akkoord sluiten met vakbonden en werkgevers. Al in mei is er een eerste overleg geweest, om af te tasten wat voor de vakbonden acceptabel is. Macron’s En Marche beschikt weliswaar over een absolute meerderheid in het parlement, maar Macron wil een parlementair debat het liefst vermijden en heeft het parlement gevraagd hem op dit punt toe te staan per decreet te regeren. Naar verwachting zal het parlement daar nog deze maand in toestemmen. Macron hoopt daarna verder te kunnen praten met bazen en vakbonden. Als alles volgens plan gaat, zal het decreet dan in september gepubliceerd worden.

Of het allemaal gaat lukken is maar de vraag. De Franse vakbonden zijn verdeeld: de (sociaal-democratische) CFDT en Force Ouvriere stellen zich behoedzaam op, de linkse – en redelijk militante – CGT heeft al aangekondigd stakingsacties te zullen organiseren.

Gelukkig komen steeds meer Fransen tot de conclusie dat ze met Macron een neoliberale politieke fraudeur in huis hebben gehaald. Kon het beleid van de president een maand geleden nog op de instemming van 64% van de bevolking rekenen, momenteel is dat nog maar 54%. Die hete herfst in Frankrijk gaat er echt wel komen.