Maatschappelijk hondsdolle hooligan: dienstplicht!

De aan maatschappelijke hondsdolheid lijdende Sybrand Buma van de partij die ook vindt dat samenwerking met die tweedekans nazi’s met hun hele normale standpunten moet kunnen en die huurlingen levert aan genocide staat Israël, CDA, is nog erger gestoord dan ik altijd al gedacht heb. Ik kan het trouwens als ik het heb over CDA en VVD niet genoeg benadrukken: het waren niet die twee maar de wannabe massamoordenaar en etnisch zuiveraar zelve die in April 2012 de samenwerking verbrak en het eerste fascistische regime sinds Seyss-Inquart ophief.

Terug naar die gek Buma.

Niet alleen wil meneertje de wereld helemaal plunderen en leegroven, maar als dat gebeurd is wil hij de wereld aan zijn lot overlaten. Verrek maar in Somalië en de zogeheten Hoorn van Afrika waar ‘onze’ trawlers de kustwateren compleet verwoest en leeggevist hebben en waar ‘we’ de laatste restjes letterlijk weg schrapen onder gewapend escorte van oorlogsschepen hetgeen verkocht wordt als strijd tegen piraterij. Verrek maar in de Congo waar kinderen straks de laatste mineralen voor het poenige racemonster van die andere CDA-clown Wim van de Camp onder onmenselijke omstandigheden uit de bodem hebben gehaald. Verrek maar in Nigeria waar multinational Koninklijke Shell BV het land onder een dikke laag alles verziekende smurrie heeft bedekt en weigert er de verantwoordelijkheid voor te nemen.

Dát is het wereldbeeld van die maatschappelijk hondsdolle Sybrand Buma van het CDA: ‘wat ik wil hebben en weliswaar niet van mij is, eigen ik me desnoods met grof geweld toe en daarna kunnen jullie verrekken.’ En om verzet tegen die rooftocht naar de laatste restjes vis, olie, mineralen of tropisch hardhout de kop in te drukken wil die gek niet alleen een gedachtenpolitie maar wil hij ook de eventueel opstandige jeugd die nog gevoelens van rechtvaardigheid en empathie zou kunnen blijken te bezitten ‘disciplineren.’ Bijvoorbeeld door ze te dienst te laten vervullen in het leger. Snijdt het mes mooi aan twee kanten: die talentvolle en van energie bruisende jongelui – bij wie noch Buma noch van de Camp ook maar een moment in de schaduw kan staan – komen dan én niet in verzet tegen het misdadige wereldbeeld dat bij het CDA van de massamoordverheerlijkers in zwang is én als het een beetje meezit kunnen ze ook nog mooi in de woestijn van landen als Mali vechten om de levensstijl van twee genoemde klootzakken met hun poenige speelgoed mogelijk te maken. Dat alles wordt uiteraard verkocht en aan de man gebracht onder de noemer van de ‘misdadige, terreur en verderf zaaiende moslims.’

Degenen die misdadig zijn en terreur en verderf zaaien in de wereld zijn nou precies degenen die Al Qaida en IS gecreëerd hebben zoals ze ook de oorlog in Oekraïne hebben veroorzaakt omwille van het schaliegas aldaar. De club waartoe ook wannabe Roma deporteerster Mirjam Sterk behoort (het is me toch een verzameling mensenverachtende loeders dat CDA, het doet beslist niet onder voor die zooi nazi’s van de PVV) met haar goed betaalde en verder geen flikker voorstellende ‘ambassadeurschap jeugdwerkloosheid’ is niet in staat jongeren een zinvol perspectief te bieden op de toekomst, maar diezelfde jongeren mogen zich wel wat het CDA betreft doodvechten in één of ander ver, vreemd land.

Hoe het ook is: mijn kinderen gaan helemaal geen dienstplicht vervullen. En zeker niet van het soort dat Buma voorstaat. Ze zullen zich verzetten tegen de horror-maatschappij en het wereldbeeld dat die maatschappelijke hooligan kennelijk het ware evangelie vindt. Buma heeft namelijk geen moer te vertellen over mijn kinderen bij wie hij evenmin in de schaduw kan staan en op wie ik razend trots ben.