Maarten Luther als spindoctor

Alle potentiële PvdA-leiders verzekeren hun potentiële kiezers dat zij, in tegenstelling tot die door en door fatsoenlijke Cohen, wel degelijk in staat zijn om Wilders aan te pakken. Daar heerst, begrijpelijk, wel enige scepcis over. De spindoctors maken overuren.

Geen van hen heeft er waarschijnlijk aan gedacht om een voorbeeld te nemen aan Maarten Luther, de kerkhervormer en antisemiet, die bekend werd door 95 stellingen te spijkeren aan de deur van de Slotkapel te Wittenberg.

Gods Marketing wijst er op dat Luther ook geweldig kon schelden.

Om er alvast aan te wennen in de Tweede Kamer met de meest merkwaardige verwijten en beschuldigingen te worden geconfronteerd zouden de potentiële PvdA-leiders – en alle andere parlementariërs – er goed aan doen zich ongenuanceerd door Luther uit te laten foeteren (en daar een antwoord op te verzinnen). Luther scheldt in het Engels; dat dan wel weer.

4 gedachten over “Maarten Luther als spindoctor”

 1. Leuk gevonden Andreas.
  Voor het merendeel is het een kleurrijk taal, weinig schelden, maar daar heb ik het heel even summier doorgenomen en het kan zijn dat ik niet alles gezien heb. 😉

 2. „Nichts wird langsamer vergessen als eine Beleidigung und nichts eher als eine Wohltat.“ vind ik in het Hoogduits, de taal die Luther zozeer ingang heeft doen vinden.

 3. Geen van hen heeft er waarschijnlijk aan gedacht om een voorbeeld te nemen aan Maarten Luther, de kerkhervormer en antisemiet, die bekend werd door 95 stellingen te spijkeren aan de deur van de Slotkapel te Wittenberg.

  Dit soort discussies waar dit wordt aangevoerd leiden praktisch nooit tot iets.
  De hele Jodenvervolging die praktisch vanaf het ontstaan van het Christendom is gepraktiseerd (en bekritiseerd door o.a. Mohammed) heeft geen enkele grond dan dat men verschillend over de eigen identiteit denkt. In feite doet het niet onder bij de gewone godsdienstoorlogen tussen Katholieken en Protestanten of tussen de verschillende stromingen binnen de Islam. Idioot uiteraard, maar niet voor degenen die er heilig in geloven dat hun geloof het beste is en dat het geloof van de ander geïnspireerd is door de duivel (of eventueel linkse kerk)
  Dat de Joden op een bepaald moment een “eigen huis” zochten zo rond 1900 die volgens hun geloof in “Het Beloofde Land” het huidige Israël zou zijn, lag voor de hand. Ze vluchtten gewoon voor wat hen werd aangedaan.
  Dat de autochtone bevolking, moslims voornamelijk, het niet zag zitten lag evenzo voor de hand. Waarom zouden zij land moeten inleveren omdat een groep mensen die nota bene zelf niks moet hebben van het Islamitsche geloof, louter alleen op grond van het feit dat ze gepest worden door wéér andere gelovigen? Bovendien had men historisch gezien nare ervaring opgedaan met de Joden die zowel op basis van hun geloof, ras en etniciteit meenden dat ze bevoorrecht waren. Dat is overigens niet “eigen” aan Joden. Bijna elke cultuur heeft die opvatting.
  Toen in de 30er jaren bij de Jodenvervolging meer het accent kwam liggen op het ras werden weer andere gruwelijkheden aan de Joden toegekend op basis van hun “ras”-eigenschappen.
  Eén van de belangrijkste kenmerken was dat ze de wereld wilden overheersen, gemeen, achterbaks en parasitair waren en nooit te vertrouwen. “Jood” was een echt scheldwoord geworden die zelfs nu nog soms opgeld doet.
  De verleiding is heel groot voor sommige mensen om als men nu naar de toestand in Israël en omgeving kijkt, in ieder geval tenminste te overwegen, dat die Hitler en kompanen toch wel op z’n minst een heel klein beetje veel gelijk hadden. Inderdaad kun je er niet omheen. Zoals Israël momenteel omspringt met de niet-Joden (dus de oorspronkelijke bevolking) is meer dan schunnig.
  Echter dat heeft niets te maken met ras of geloof. Elke bezetter/veroveraar/kolonisator handelt ongeveer zoals nu in Israël gebeurt. Het verzet wordt altijd als een stel misdadigers (terroristen) beschouwd. Mensen die eigenlijk niet in het land thuishoren. Mensen die geen vrede willen. We Nederlanders hoeven alleen maar naar ons koloniale verleden te kijken. Hoe afschuwelijk hebben wij niet geleden onder de Indonesiërs, die terwijl we hun welvaart brachten steeds maar weer onze dappere soldaten aanvielen.
  Ik denk dat als ik in Israël zou wonen (mag ik lekker wel, de meeste van ons lekker niet, lekker puh) ik ook zou eisen van mijn regering dat die eens een eind maakt aan die voortdurende aanslagen en terreur. (Mogelijk is ook dat ik me als “landverrader” zou gaan gedragen. Pas in 1972 had ik door dat het niet helemaal koosjer zat met wat de Palestijnen werd aangedaan, maar dat was makkelijk als je op een “afstand” dus vanuit Nederland de zaken bekijkt.)

  Samengevat: Het heeft geen enkele zin om een discussie te beginnen waar geloof (of ras) een rol speelt. Die mensen zijn toch nooit te overtuigen, simpelweg omdat ze anders moeten toegeven dat ze hartstikke fout zitten. En dat zullen ze nooit en te nimmer doen. Kijk ook maar eens de VS. Nog nooit zijn ze een oorlog begonnen zonder toestemming van God. Ook al is de hele wereld er verder op tegen met heel goede argumenten.
  Ik hoorde vorige week iemand Kennedy aanhalen die zei dat geloof en regering gescheiden moeten zijn. Hijzelf was Katholiek, maar de paus kon wat dat betreft de pot op. Eén van de huidige republikeinse presidentskandidaten is het daarmee niet mee eens. Bij alles wat de VS doet moet je dat doen in overeenstemming met je geloof. (Uiteraard mogen moslims dat niet.)

 4. Dit is leerzaam Henk. Naar mijn zeer bescheiden mening zou je dit als apart stukje moeten publiceren.

Reacties zijn gesloten.