Leger nog steeds een reactionair rattennest

soldaatjeEen AD-artikel geeft dit weer eens goed weer: soldaten zijn racistisch en seksistisch in dermate ernstige mate dat zelfs andere militairen er schoon genoeg van hebben.

Militairen uit de Antillen worden voor aap uitgemaakt, moslims wordt opgeroepen om op een ‘jihadvlucht [te] stappen en niet meer terug [te] komen.’

Een vrouw kreeg meermaals naar haar hoofd geslingerd dat ze een ’tampon’ zou zijn of werd voor ‘verbanddoos’ uitgemaakt als ze haar mond moest houden.

Dertien (oud-)militairen stappen nu naar de Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht om een officiële klacht in te dienen.  Hierbij worden ze bijgestaan door het Multicultureel Netwerk Defensie en advocaat Michael Ruperti.

Hoewel het natuurlijk te verwachten valt dat in een patriarchaal en hiërarchisch wangedrocht als het defensiecomplex rotzooi woekert, valt niet te verwachten dat hieruit daadwerkelijk een oplossing voortkomt: pesterijen op het werk zijn zelfs bij normale bedrijven vaak lastig aan te pakken, omdat het moeilijk is om daadwerkelijke discriminatie te bewijzen.

Morgen maakt het Sociaal en Cultureel Planbureau de resultaten bekend van een steekproef onder 8300 personeelsleden en tientallen interviews met (oud-)militairen. Het valt te hopen dat hiervan een signaal uitgaat wat voor de politiek en de legertop niet te negeren valt.