We lachen nu wel om de VVD, maar…

…Marcel van Dam somt pijnlijk duidelijk op wat ook de PvdA allemaal voor zijn rekening genomen heeft in Flans II.

De marktwerking in de zorg gaat door. De AWBZ voor ouderen die niet in een verpleeghuis zitten, wordt praktisch afgeschaft. Begeleiding, dagbesteding of huishoudelijke hulp wordt niet meer vergoed.
(…)
Voor tienduizenden mensen is er geen plaats meer in sociale werkplaatsen. De arbeidsmarkt schuift verder op naar het Amerikaanse model. Werklozen krijgen een lagere uitkering en na een jaar zitten ze op bijstandsniveau. De bijstandsnorm wordt geleidelijk verlaagd met maar liefst 2.000 euro. Kinderopvang wordt veel duurder. Het kindgebonden budget gaat omlaag. Van alleenstaande moeders in de bijstand die onvoldoende solliciteren wordt de uitkering stopgezet.

Sinds Mark Rutte aan het bewind is, is er al voor 42 miljard aan bezuinigingen ingeboekt. Dat is 7% van het Bruto Nationaal Product.

Waarom krijgt het CPB geen opdracht om eens precies uit te zoeken wat de gevolgen van het totaal aan ombuigingen zijn voor burgers en economie? Zou Samsom dan nog steeds zo trots zijn?

We schreven het hier op Krapuul al voor de verkiezingen: hoe kunnen twee partijen die elkaar zó verketterd hebben tijdens de campagne nu samen tot een akkoord komen zonder dat minstens één ervan, maar waarschijnlijk beide, hun geloofwaardigheid volkomen verliezen?

10 gedachten over “We lachen nu wel om de VVD, maar…”

 1. Moet ik om Flans II lachen?
  Hoogstens proberen de mensen niet te huilen.

  Wat denk je dat ons allemaal in de toekomst wacht?
  Griekenland is de proeftuin voor hetgeen overal in Europa gaat komen. Lachen?

 2. Nou, op zichzelf lach ik me wel helemaal ziek om het wespennest waar Rutte zich in gestoken heeft 😈

 3. Het blijkt dus dat alle commotie over de zorgpremie ,al de andere narigheden ondergesneeuwd raken .Ascher zij al bij aantreden dat we nog meer te verwachten konden .Nou dat blijkt dus .Al het geen wat we nu nog krijgen nivileerd nog meer ,en het eind is nog niet in zicht,lekker dat europa beleid nivileren tot er geen midden en onderklasse is alles op een level .Dan heb je ze allemaal onder controle .Alles ten voordeel van de euroelite .

 4. 3 wat is dat nou weer voor een gezwam , Europa is de schuld van dit alles ?? wel nee , neo-liberaal geklooi in de lidstaten en verraderlijke zogenaamde “Sociaal Democraten”die heulen met het kapitaal … ” Indien de landen niet in de hand van allerlei soorten Neo-liberaal tuig zouden zijn was “Europa “ook een heel andere entiteit .. Al dat gemekker over Europa of het nu door PVV of VVD is , is slechts afleiding van wat er in ons land zelf word geflikt ..

 5. 4 Al,
  Al dat ”’Sociaal Democraten ”’ die heulen met het Kapitaal….’
  Ja, kijk maar naar ”Hollanda” President van Frankrijk.
  Het Rekenhof ging eerst nog uit dat de groei voor 2013.1,4%
  zou zijn, toch het wordt nu niet meer dan 1 procent volgens het ”Hof ”. Ja, dan moet ook die Socialistische-Democraat
  Hollanda maar liefst 33 milard Euro bezuiningen wil hij zijn begroting op orde krijgen

 6. Ach Jocgem , Hollande is gewoon een Soiciaal Democraat hoor , net zoals de Pvda gore verraderskliek nog incidenteel socialistische liederen zingt op bijeenkomsten en “van de Arbeid ” claimt te zijn is de naam “Socialiste” bij de PS gewoon een valse vlag operatie … Ook hij maakt sociaal democratische ,en dat is tegenwoordig gewoon neo-liberale , keuzes… Met nog maar een ietsje pietsje meer linkse prioriteiten dan de PvdA , maar zulke hoeren als die partij zijn eigenlijk alleen bij de Blair volgelingen in Labour te vinden …

 7. 1 nexus m.
  Helemaal eens.
  Ben benieuwd naar de nieuwe minister van financien.
  Hij mag als eerste een Nederlandse bank gaan redden.

 8. @1 de houding van de “Troika ” ten opzichte van Griekenland is voor een groot deel bepaald door het feit dat de collectieve eigendommen van Griekenland nog niet geprivatiseerd zijn , zodra het kapitaal die in de handen heeft zal men véél makkelijker met ze omgaan …

 9. Ik memoreer nog even dat het IMF (of all crooks) meldde dat de uitkomsten van de berekeningen voor de effecten van overheidsbestedingen tot nu toe veel te laag waren. Korten op overheidsbestedingen in een tijd van recessie is desastreus. Geld moet je rondpompen (in een geldeconomie dan 😉 ). Je kan natuurlijk zoals nu heel veel geld naar de banken sturen, maar die blijven erop zitten of stoppen het in investeringen in China, kopen er landbouwgrond in Afrika voor etc.

 10. ik overwinter nu in Azie. Hier is een hoogconjunctuur, overal ryden de nieuwste autoos rond. Huis en grondpryzen schieten omhoog.

  De zg. eurocrisis is gewoon de hoog en laag konjunctuur inherent aan een vrye markt cq kpitalistische systeem/

  Het grootkapitaal gaat daar waar het veel winst kan maken,
  Dr Kondritief heeft dit in 1930 uitvoerig toegelicht. OP en neer elke 50 – 60 jaar.
  Noch samsom noch rutte kunnen met een masterplan komen tot verbetering en zou zullen we dankzy links en rechts richting griekenland dryven

Reacties zijn gesloten.