Krapuul uit zich breed links

Krapuul wordt van veel ‘zonden’ beticht. Meindert Fennema (GL) heeft de site anarchistisch genoemd in een stuk op TPO ter verdediging van Wilders in verband met een aanslag op het AZC in Woerden op 9-10-15. Dat je op TPO schrijft, is al een teken aan de wand. Goed, vrijheid van meningsuiting is essentieel voor democratie, maar waarom draag je bij aan zo’n gedrocht? Soit, tot zover de kleine zijstap. Krapuul anarchistisch noemen is flauwekul. Zeker, er verschijnen af en toe anarchistische artikelen, het merendeel heeft echter andere invalshoeken.

Extreemlinks is een ander verwijt aan Krapuul. Het voorbeeld van deze modderfiguur is slechts één van de vele. Is het niet bijzonder dat deze ‘extreemlinkse’ site een artikel als Socialisme is passéheeft geplaatst? Dat is evident niet extreemlinks.

De fraaie eigen omschrijving van Krapuul, die zelfs anti-radicaal klinkt, luidt:
‘Een podium opgericht om tegenwicht te bieden aan de steeds radicalere groeperingen die in Nederland de sociale cohesie, normen en waarden, fundamentele rechten en vrijheid onder druk zetten.’

Wat erop neerkomt dat Krapuul breed links publiceert. Dat impliceert dat er anarchistische artikelen kunnen of zelfs horen te verschijnen. Breed links zonder anarchisme is een contradictie. Tevens hoort bij Krapuul soms botheid. Een flinke scheldkanonnade tegen haatzaaier Wilders kan nuttig zijn om de door Krapuul geformuleerde merites scherp te stellen. Al te genuanceerd is hopeloos. Dan blijf je binnen de lijnen van het dominante kader. Out-of-the-box denken is er zo niet meer bij.

Het breed linkse spectrum van Krapuul houdt in dat er ook kritiek mogelijk is op de heilige linkse politieke correctheid van het klimaatalarmisme. Ik ken geen andere ‘linkse’ podia met artikelen die de opwarming positief benaderen, met verhalen over verdwijnende woestijnen bijvoorbeeld. Als Trump de afspraken van de klimaatconferentie van Parijs 2015 niet nakomt, ontstaan plagen waarbij die van Egypte ten tijde van Mozes schril afsteken dan vier jaar eerder? Bullshit.

1 gedachte over “Krapuul uit zich breed links”

  1. Pingback: Politiek-correcte knuffel-cultureelmarxisten | Krapuul

Reacties zijn gesloten.