Klijnsma speelt ministertje en geeft lulkoekantwoorden op kamervragen

Heeft u wel eens gedacht ‘ik word kamerlid, en dan ga ik heel goede vragen stellen!’

Dat deed kamerlid Karubulut misschien ooit ook.

Goede vragen stelt ze dan ook wel (PDF). Vragen aan staatssecretaris Klijnsma, over het geval waar iemand ontslagen wordt, in de bijstand komt en vervolgens verplicht precies hetzelfde werk moet doen alleen nu dus voor 400 euro minder per maand:

1. Hoe zou u het vinden wanneer u ontslagen wordt als wethouder of minister om
vervolgens precies hetzelfde werk te moeten doen onder het wettelijk
minimumloon? Vindt u het terecht dat de werkloze straatveger uit Den Haag boos
is omdat hij het werk dat hij drie jaar eerder deed als straatveger nu moet doen
voor 400 euro per maand minder? Zo ja, wat gaat u doen ervoor te zorgen dat
deze straatveger en anderen die zich in een soortgelijke situatie bevinden wel
eerlijk loon en een arbeidscontract krijgen? Zo nee, moet deze straatveger dit volgens u gewoon pikken en staan juichen?

Antwoord Klijnsma:

De beslissing over de inzet van de instrumenten
om mensen aan het werk te helpen is aan gemeenten. Zij staan immers dicht bij
de burger, hebben zicht op welke ondersteuning of inzet nodig is en kunnen
maatwerk bieden en inspelen op lokale omstandigheden. Uiteraard is het van
belang dat gemeenten de instrumenten waarbij werken met behoud van uitkering
en/of een tegenprestatie aan de orde is, zorgvuldig toepassen. Het is aan de
gemeenteraad om het college van burgemeester en wethouders hierop te
controleren. Ook kunnen bijstandsgerechtigden in bezwaar en beroep gaan en/of
naar de rechter gaan.

Verder vragen Karabulut:

2
Is hier volgens u sprake van uitbuiting en verdringing? Zo nee, waarom niet en
hoe zou u het dan noemen?
3
Deelt u de mening dat de verklaring van wethouder Kool dat het hier zou gaan om
werkervaring en – ritme opdoen ten behoeve van de re-integratie van de
straatveger absurd en denigrerend is? Zo ja, gaat u bewerkstelligen dat de
wethouder een einde maakt aan deze praktijken? Zo nee, hoe zou u het noemen
wanneer een straatveger wordt ontslagen om vervolgens voor 400 euro per
maand minder de straten te mogen vegen?
4
Deelt u de mening dat door dit soort praktijken bijgedragen wordt aan
wegwerppraktijken en de waarde van gewoon goed werk en echte beroepen zoals

Antwoord op vraag 2, 3 en 4

De beoordeling van deze specifieke situatie is niet aan mij, maar aan de wethouder en de gemeenteraad en ik heb er vertrouwen in dat zij hun taak goed uitvoeren.

Op de vraag of er geen spraken van verdringing is:

Ten aanzien van verdringing wijs ik erop dat de regelgeving voor re-integratie-instrumenten en de tegenprestatie bepalingen bevat om verdringing tegen te gaan. In het AO WWB-maatregelen van 5 juni jl. heb ik de Kamer toegezegd om in een verzamelbrief aan de gemeenten te wijzen op een juiste toepassing van de re-integratie-instrumenten.

Omdat er ergens staat dat het geregeld is dat er geen verdringing plaats vindt gebeurt dat in Klijnsma’s eigen paradijsje ook niet. Ook al is er geen flagranter geval van verdringing te bedenken, dan nog is het dat niet want zo staat het niet in de papieren fantasiewereld van Klijnsma. Verder gaat ze er ook niet over en heeft ze het volste vertrouwen in de mensen die er wél over gaan – die dus dit soort kafkaëske beslissingen nemen – en nog meer van dat soort procedureel formeel gelul dus. Nu zal Karabulut een dergelijk antwoord als inmiddels ervaren kamerlid ook wel ingecalculeerd hebben, maar toch, er is mensen voor minder toegewenst dat ze een minder dan optimaal weekend zullen hebben, om het maar eens binnen de regels van deze site uit te drukken.

Maar zo doe je dat dus, ministertje spelen. Af en toe krijg je eens lastige vragen die met de echte wereld te maken hebben, maar daar geef je dan een of ander volkomen procedureel lulantwoord op. Doet Klijnsma verder nog iets opmerkelijks? Ja, af en toe draagt ze volstrekt debiele hoedjes. Ben benieuwd met welke wancreatie ze dit jaar weer verschijnt op Prinsjesdag.

8 gedachten over “Klijnsma speelt ministertje en geeft lulkoekantwoorden op kamervragen”

 1. Dat is het nieuwe fundament onder de verzorgingsstaat waarmee oplichter Samsom destijds kwam: het eerlijke verhaal of zoiets om Nederland socialer en sterker te maken….
  Weten jullie nog wel?
  En Job Cohen is nu de Oberscharführer van die slavendrijvers die o.a. die straatveger en talloze andere het leven compleet aan het vergallen zijn. Waarom? Omdat in onzekere tijden er altijd kleine Hitlertjes boven komen drijven.
  Luister ook wat zo’n VVD-Hitlertje uit Kampen die haar kans schoon zit, te melden heeft:
  http://www.zihniozdil.info/DichtbijNL140313.html
  Te bizar en te verschrikkelijk voor woorden….

 2. Bizar hè, hoe zo’n wezen nog slechts anderhalf jaar geleden oppositie voerde en stond te janken bij de bezuinigingen op de PGB’s bijvoorbeeld, en nu met verve actief zo’n ascociaal rechts smerig beleid uit wil voeren. Wat is dat toch? Voor de poen hoeft ze het niet te doen want daar heeft zo’n schepsel geen gebrek aan.

 3. Pas als Klijnsma de halve marathon binnen de 4 uur rennend aflegt telt ze voor mij mee.

  Zolang ze dat niet kan is ze een gehandicapte die andere gehandicapten loopt te naaien. Zij dient, net als de gehele regering, snel te vallen. Bij haar gaat dat overigens wat makkelijker. Gewoon die rollator weghalen in het kader van de bezuinigingen op zorg.

 4. Net als de antwoorden van Kamp over de vergiftiging van Nederland door middel van de criminele fracking.

 5. De bekende truc, delegeren en je handen in onschuld wassen. Hierdoor helpt ze wel elk beginsel van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid de wereld uit. Zo wordt Wilders de gemeenschap op een presenteerblaadje aangeboden.

 6. Klijnsma is het levende bewijs dat het gros van de Nederlandse politici pure baantjesjagers zijn, die hun principes (voor zover ze deze hadden) voor genoeg geld, zonder scrupules opzij willen zetten.

 7. “Ook kunnen bijstandsgerechtigden in bezwaar en beroep gaan en/of naar de rechter gaan.”

  Oh?

  En de kosten om die gang naar de rechtbank te maken, zal ook door die gemeente moeten worden bekostigd.

  Het Bijzondere Bijstand potje, waar vooral dankzij de bezuinigingen van dit cabaret ook minder in zal zitten. Dit ten nadele van hen die gebruik *moeten* maken van het eerdere zogenoemde ‘sociaal vangnet’.

  Geen enkele uitkeringsgerechtigde (met of zonder rechtbijstandsverzekering – deze “uiteraard” tot op zekere hoogte) zal die kosten uit eigen zak *kunnen* betalen. Los van de psychische druk, welke een slopende rechtzaak met zich meebrengt.

  Heb ik het nu maar verder even niet over de verhoging van die kosten, zoals dit cabaret *tevens* graag ziet.

  “In het AO WWB-maatregelen van 5 juni jl. heb ik de Kamer toegezegd om in een verzamelbrief aan de gemeenten te wijzen op…”

  Ik kan mij vergissen hoor, maar volgens mij wacht men nog steeds op dat vodje. Zal morgen ‘es rondvragen (SoZa), of deze inmiddels al in bezit is van. Geen signaal ontvangen hierover, in ieder geval.

  Het is 27 augustus inmiddels! Jetta, bedankt!

  _
  @5, inderdaad.

Reacties zijn gesloten.