Kamelen, kamelen, kamelen in de naald!

150px-Karakul-camellos-d02Zit ik deze middag klaar voor een telefonisch interview met een freelancester bij Trouw, belt zij op dat ze mij niet opbelt. Ik bedoel niet onaardig of oncollegiaal te zijn als ik even weergeef wat de bedoeling was:

Wat vindt u van de kamelenkwestie, hoe denkt u erover? Vindt u dat de archeologen ongelijk hebben en je dingen uit de bijbel niet in twijfel moet trekken of? Zou ik u hier anders over kunnen bellen? (Maandag eventueel)

“De kamelenkwestie” is het nepnieuws dat “de kameel” nog niet getemd was in de tijd waarin het bijbelboek Genesis speelt en ook de daaropvolgende boeken. Of het nu om de tweebultige Centraalaziatische gaat of de bekendere eenbultige ook dromedaris genoemd gaat is eigenlijk niet ter zake.

Omdat de Levant aan het einde van de zogeheten Zijderoute lag is het lang niet onwaarschijnlijk dat Centraalaziatische tweebulters er regelmatig te zien waren. En de dromedaris was er al langer. Beide worden in de Statenvertaling kemel genoemd, slechts een heel enkele keer kameel.

Het misverstand, afgezien van het feit dat het geen nieuws was dat de kameel of dromedaris waarschijnlijk nog niet getemd was door mensen in de tijd waarin Genesis heet te spelen is: Genesis is geen geschiedverhaal. Al helemaal niet in de zin van wetenschappelijk verantwoord te achten geschiedschrijving: aan de hand van controleerbare bronnen, die in dit geval zouden neerkomen op archeologie en eventueel paleontologie. Met dat laatste raakt men in de knoop want fundamentalisten doen niet aan paleontologie, logischerwijze (ze rijden wel in auto’s die op brandstof van fossielen rijden want dat genoegen laat men zich niet ontnemen).

Ik wil het nog wel eens schrijven hoor, nu het niet in Trouw terecht zal komen: fundamentalisten GELOVEN NIET. Zij WETEN. Zij hebben uitgerekend dat op 26 oktober 4004 v. Chr. de schepping begon, dit alles aan de hand van een tijdlijn, samen te stellen aan de hand van de joodse bijbel. “Ik weet het nog goed” zegt hun makker die af en toe op de thee komt (“Dat is typisch iets voor God” las ik in een verslag over de totstandkoming van die film van Mel Gibson – zo ouwe reus, kon je het niet laten?), “het was in de herfst – nou ja op het noordelijk halfrond dan hè, op het zuidelijk halfrond was het lente, dat ik besloot de hele bliksemse boel te scheppen”.

Eigenlijk vind ik niet dat ik hier veel aan toe te voegen heb. Fundamentalisten zijn het soort “gelovigen” dat zegt: als die eerste pagina’s al niet kloppen dan is het hele boek waardeloos. Dus moeten die eerste pagina’s kloppen.
Dan zitten ze al in de eerste regel met het probleem van het Hebreeuwse origineel. Daar staat niet “In den beginne”. Daar staat “In een begin”. Brei er maar wat van.
O en de eenhoorns waren te laat om in de ark van Noach te stappen, dat is algemeen bekend.

8 gedachten over “Kamelen, kamelen, kamelen in de naald!”

  1. En de vissen en nog wat andere zwemmende dieren hoefden niet in de ark te embarkeren want die konden zwemmen en lachten zich suf. Staat dit ook in Het Boek? Zo niet ik zoude het er graag bij willen schrijven, waar regelt men zulke zaken?

  2. Ja die groene alligators uit het lied konden zich wel even behelpen, die hoefden niet aan boord

  3. Het enigma der fundamentalisten. Waarom geloven zij zoals ze geloven? Hebben ze geen last van cognitieve dissonantie? Dat wil zeggen wanneer je merkt dat er iets niet klopt in je wereldbeeld, je dat beeld aanpast, en niet dat je de waarneming negeert.

  4. @vdK ‘Omdat de Levant aan het einde van de zogeheten Zijderoute lag is het lang niet onwaarschijnlijk dat Centraalaziatische tweebulters er regelmatig te zien waren’.

    Praten we hier over 26 oktober 4004 v. Chr, of Marco Polo’s 1200 n. Chr?

    Gelukkig is er Krapuul’s volstrekte lulkoek om mijn slapeloze nachten door te komen.

  5. Wat lekker Eurocentrisch Leo Smit .. denk je nu echt dat die zijderoute pas ontstond toen er ene Marco Polo over heen reisde ?? tenzij er een dikke witte kapitalist overheen is gegaan ?? Tussen Noorse Vikingschatten zaten al Buddah beeltjes , en ver daarvoor was dit al een handelsroute .. het is namelijk de logische noordelijke route om langs in wat nu China is te komen en zelfs in de tijd van de Neanderthalers werd dit gebied al bewoond ,( de Denisovian grot is in het zijde-route gebied )

  6. Ik weet niet of ik op deze Leo Schmit eigenlijk wel serieus moet ingaan, maar goed – het is niet moeilijk te weten te komen dat men in de Levant omstreeks het begin van de jaartelling kennis had gemaakt met het boeddhisme, en omgekeerd dus, dat Joden en christenen zich vestigden in hedendaags China – langs een handelsroute reizen namelijk ook gedachten. En die route is heel oud ja.

Reacties zijn gesloten.