Kabinet dupeert duizenden gehandicapte ouders

Verstandelijk beperkte kinderen zijn binnenkort op hulp van vrienden en familie aangewezen want Bruin I kan er 250 miljoen op bezuinigen:

Het Nederlands Jeugdinstituut is bezorgd over het kabinetvoornemen om te korten op de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De maatregel, die 250 miljoen euro zou moeten opleveren, raakt volgens het kenniscentrum duizenden verstandelijk beperkte ouders en hun kinderen (NU)

Rechts Nederland likt er de vingers bij af.

4 gedachten over “Kabinet dupeert duizenden gehandicapte ouders”

 1. Het lijkt wel een club duivels bij malkander. Die foto van van Zanten op NU , bevriend met dat andere duivelse stel Verhagen, misschien moeten we voodoo doen om ze weg te jagen.

 2. Nou inderdaad #1 er is nou echt nog niks sympathieks uitgekomen.
  Hadden ze dan toch gelijk met die dubbele paspoorten affaire? Want ik heb geen idee meer waar haar loyaliteit ligt als staats van vws en arts.
  In ieder geval niet bij zieke mensen, da’s het allerlaatste waar ze zich om bekommert. Die zitten toch alleen maar op internet te checken hoeveel geld ze voor hun kwaaltje wel niet kunnen krijgen.

 3. Geachte leden van de Eerste kamer,

  Is het een gebrek aan inzicht? Of het niet willen zien. De uitspraak van de Minister President “Armoede bestaat niet maar deze mensen hebben het moeilijk” is het ontkennen van een grote groep mensen in onze samenleving.

  Het blijft maar stapelen voor de mensen die hun hoofd boven water proberen te houden.
  U trekt de stekker uit de WAA en vervolgens verplicht u de mensen te gaan werken.
  Hulp voor het thuisfront valt weg en er restenkel uithuisplaatsing die vele malen duurder is .

  De bezuinigen voor de gehandicapten en chronisch zieken zijn een pleister op de wond voor de Nederlandse begroting. De gevolgen van deze bezuinigingen zijn vele malen groter en hebben zelfs een averechtse uitwerking.

  PGB bezuinigingen heeft als gevolg dat er binnen de hulpverlenende sector vele hulpverleners zonder werk komen te zitten zo ook in het speciaal onderwijs en op de WAA werkplaatsen.
  Deze hulpverleners dragen gewoon hun belasting af en dat betekend dat de PGB uitgave voor 1/3 weer terug komen bij de staat.
  De PGB regeling was van oorsprong een bezuiniging maatregel in het leven geroepen door de VVD, al jaren wordt er bezuinigd op deze bezuinigingsmaatregel en de bodem was al bereikt de afgelopen 2 jaar, meer kan echt niet! U verzuimd met deze maatregel Uw zorgplicht tov gehandicapten en chronisch zieken.

  PGB bezuinigingen  hulpverleners op straat  werkzoekend, uitkering of bijstand.

  Vervoer  geen gehandicapten en chronisch zieken vervoer.  Vervoer sector levert in  chauffeurs op straat.

  WAA  bedrijf failliet  hulpverleners op straat  werknemers zelf op straat  geen dagbesteding.

  Strengere maatregelen via CIZ  minder toekenning PGB  minder werkgelegenheid in de toekomst voor hulpverleners.

  IQ grens omlaag voor recht hulp  minder kinderen in special onderwijs  hulpverlener en leerkrachten speciaal onderwijs op straat.  Grote verschillen in het reguliere onderwijs.
  IO grens omlaag  geen recht op begeleiding  hulpverleners op straat.

  Mindering kinderopvang  hulpverleners op straat  ouders minder werken minder gezinsinkomen met alle gevolgen van dien.

  Dit is maar een greep uit de gevolgen van de bezuinigingsmaatregelen.
  De aller schrijnendste is natuurlijk dat deze groep mensen in een isolement komen.
  Het voornemen om werkgevers te verplichten gehandicapten in dienst te nemen is nobel maar veel van deze gehandicapten zullen niet aan die norm voldoen omdat ze simpelweg gehandicapt zijn waar zijzelf echt niet om gevraagd hebben.
  De nu voor te nemen bezuinigingen maait alle maatregelen ooit genomen voor een waardig bestaan in onze samenleving omver het is weer terug naar af!

 4. #3

  Goede opsomming van feiten en inderdaad zijn er nog veel zaken ongenoemd maar dat zal deze regering echt een zorg zijn, heel veel ouders die hun kind thuis willen houden, wat uteindelijk veel goedkoper is worden gedwongen hun eigen kind uit huis te plaatsen, hoeveel lager kunnen ze nog zinken…

Reacties zijn gesloten.