Joke Kaviaar veroordeeld tot 4 maanden onvoorwaardelijk wegens opruiing – Migratieactiviste laat zich niet de mond snoeren

Vandaag deed de meervoudige kamer van de rechtbank in Haarlem uitspraak in de zaak over opruiing in woord en geschrift tegen Joke Kaviaar.

De rechtbank verwierp alle verweren van de advocaat en heeft Joke tot 4 maanden onvoorwaardelijk veroordeeld . Dit is minder dan de eis van 6 maanden onvoorwaardelijke gevangenisstraf die het Openbaar Ministerie had gesteld. Joke Kaviaar gaat in hoger beroep en laat weten dat zij zich niet de mond laat snoeren. Ze zal zich blijven uitspreken tegen het migratiebeleid.

De Steungroep 13 September, opgericht na de arrestatie van Joke Kaviaar in deze zaak, is van mening dat deze uitspraak viel te verwachten, bezien in het licht van het huidige politieke klimaat in Nederland en de staande jurisprudentie rond van de Hoge Raad voor wat betreft opruiing (art. 131 Wetboek van Strafrecht).

De uitspraak beperkt de vrijheid van meningsuiting: vanaf nu zijn Joke Kaviaar en andere publicisten die in geschrift scherpe kritiek uiten jegens staatszaken, aan banden gelegd. Door deze uitspraak is gevaarlijke jurisprudentie ontstaan voor verdergaande inperking van kritiek op de overheid.
Joke Kaviaar gaat in hoger beroep, omdat ze haar eigen recht om zich te uiten zoals in de door de rechtbank opruiend geachte teksten blijft verdedigen; als onderdeel van zowel een strijd voor het vrije woord tegen staatsrepressie als van de strijd van vluchtelingen. De veroordeling is een schandaal, maar zal de strijd niet breken.

Joke Kaviaar werd op 13 september 2011 thuis gearresteerd en drie dagen in beperkingen vastgehouden. Ook vond er een huiszoeking plaats. Er werd haar ‘opruiing en verspreiding tot opruiing, met terroristisch oogmerk’ ten laste gelegd. Het ging daarbij om een aantal teksten waarin zij zich fel uitspreekt tegen het migratiebeleid. Een paar maanden later, in december, haalde het Openbaar Ministerie haar website uit de lucht.

Deze werd een dag later door onbekenden weer online gezet en is nog altijd bereikbaar.
Na een langlopend onderzoek vond twee weken geleden, op 8 januari, eindelijk de zitting voor de meervoudige kamer plaats.Vier van haar teksten werden door het Openbaar Ministerie als zijnde opruiend aan de rechtbank voorgelegd.

De eerdere aanklacht dat Joke Kaviaar bij de vermeende opruiing ook een terroristisch oogmerk had, kwam te vervallen. Dat doet het vermoeden rijzen dat deze verzwaring van de aanklacht ten tijde van de arrestatie, de huiszoeking, en gedurende het hele onderzoek enkel is toegevoegd als intimidatie, en om gebruik te kunnen maken van de vergaande opsporingsbevoegdheden uit de terrorismewetgeving.

Oorspronkelijk verschenen op 13-september.nl

 

30 gedachten over “Joke Kaviaar veroordeeld tot 4 maanden onvoorwaardelijk wegens opruiing – Migratieactiviste laat zich niet de mond snoeren”

 1. @1: Weimar:

  Hoezo is ze staatsgevaarlijk? Ga je ook nog antwoord geven op mijn andere vraag?

 2. @1:

  Geef verdomme eens aan waarom dit ongestraft is gebleven, en Joke Kaviaar vier maanden de bak in moet?
  Kom eens met wat inhoudelijks??

  Daarbij opgemerkt dat ik vind dat ook Wilders niet de bak in moet wat mij betreft.

  [ Iran preventief bombarderen. Dat moet volgens de PVV serieus overwogen worden, omdat het land een steeds grotere bedreiging wordt voor het Westen. Dat zei PVV-Kamerlid Wim Kortenoeven gisteravond in de Tweede Kamer ]

  http://nos.nl/audio/205279-geert-wilders-heeft-dit-in-2007-al-bepleit.html

 3. @4 Precies. Dreigen hele landen te bombarderen mag, maar als je dreigt de persoonlijke hobby van Teeven in de fik te steken ga je de bak in.

 4. Hier begint een zeer interessante discussie: het mensenrecht voor (weliswaar extreme) vrije meningsuiting, die bijvoorbeeld reeds meerdere malen straffeloos door de leider van PVV Wilders is gebruikt, (zonder enkel bewezen uiteraard crimineel wandaad) tegenover het recht van de Staat om zich tegen criminele activiteiten te verdedigen.
  Dus niet uitspraken!

  Parallel zou het interessant zijn om vast te leggen of de Staat de oproeiende taal in beide bovengenoemde gevallen gelijk veroordeelt en afhandelt. Misschien is deze handelwijze tov Joke kaviaar afhankelijk van de doelgroep?

  Draaispil in deze discussie moet zijn het toetsen van de onderbouwing van deze vonnis, tevens rechtsuitspraak aan de Europese wetgeving, c.q. Charte van Universele Mensen die alle Europese staten onderschrijven en die garant staat voor basisvrijheden binnen de Europese staten, inclusief vrijheid van meningsuiting.

  Daarnaast het recht op vrijheid van meningsuiting omvat vastleggen van deze mening bijvoorbeeld op papier, nieuwe media (internet) en verspreiden van deze mening.
  Het is een All-in concept.

  Daarbij moet deze vonnis getoetst worden aan het principe voor vrije verkeer van ideeën. Het kan niet zo zijn dat het in dezen het vrije meningsuiting en het vrije verkeer van ideeën door de staat zouden ingeperkt worden.
  Het laatste is een eigenschap van de totalitaire staat.

  Grappig valt op te merken dat in dezen de Nederlandse staat herhaalt zeer nauwkeurig de handelwijze van de voormalige Totalitaire regimes van de Oost-blok, die oppositie aan de staats handelwijze met vrije meningsuiting en pogingen om deze mening vast te leggen op enigerlei manier altijd als oproeiend hebben bestempeld, uiteraard met passende straffen.

  Daar heeft het Westen altijd een rol gehad in het handhaven van de vrijheid van meningsuiting. Nu blijkbaar worden de rollen omgekeerd.

 5. Joke Kaviaar is niet veroordeeld vanwege scherpe kritiek, zie vonnis, maar vanwege het oproepen tot strafbare feiten. Dit gegeven zie ik niet vaak terug in de kritiek op het vonnis.
  Ik vraag me dan ook af of met dit vonnis de vrijheid van meningsuiting persé in het geding is. Oproepen tot brandstichting is volgens mij strafbaar en overschrijdt de vrijheid van meningsuiting zoals die in Nederland grondwettelijk is gewaarborgd. Wanneer iemand oproept mijn huis in brand te steken of ‘er langs te gaan’ hoop ik ook dat deze persoon een halt wordt toegeroepen. Joke Kaviaar legitimeert haar standpunt met de argumentatie dat het geen geweld is of zou zijn om de gewelddadige instituten van de staat aan te pakken. Of hiertoe op te roepen. Dit lijkt me twijfelachtig, hier zou ik liever meer discussie over zien of horen. Gebouwen in brand steken vind ik geen stap vooruit. Onderdrukking en kapitalistisch geweld met geweld bestrijden gaat geen moer veranderen vrees ik. Ons zelf politiek organiseren en mobiliseren, samen met een eventuele langzame bewustzijnsverandering, if so, lijkt mij de enige vruchtbare weg..

 6. Beste Le Roi danse, ik ben verre van een deskundige en me terdege bewust van mechanismen als selectieve verontwaardiging. Vooralsnog vermoed ik dat Wilder’s uitspraken over het preventief bombarderen van Iran destijds – zowel nationaal als internationaal – niet serieus genomen werden. De uitspraken van Joke Kaviaar kennelijk wel. In hoeverre waren haar teksten letterlijk te nemen en haar oproep als zodanig reëel? Wat denk je? Hoe je deze vraag beantwoord/beoordeelt heeft gevolgen voor het recht wat zich hierover heeft moeten buigen, me dunkt..

 7. @11 Afgezien daarvan is vier maanden gevangenisstraf een hysterisch zware straf. Weet je wel wat je hier normaal moet uitvreten om vier maanden de bak in te draaien?

 8. Beste Le Roi danse, je bent sowieso nergens inhoudelijk op mij ingegaan. De kwalificaties die ik vervolgens aan mijn schrijven krijg toebedeeld beschouw ik als een zwaktebod. Preken voor eigen parochie is in mijn ervaring altijd een sterk punt geweest van radicaal links, communiceren en bruggen slaan met gematigden in het geheel niet. Waarvan jouw reactie een aardig voorbeeld is. Desalniettemin, een fijne avond nog voor jou.

 9. @Stamelaar, het volgende is enkel bedoeld in het interesse van de vrijheid van overleg en discussie.

  “Wanneer iemand oproept mijn huis in brand te steken of ‘er langs te gaan’ hoop ik ook dat deze persoon een halt wordt toegeroepen. ”

  Ik heb nergens kunnen lezen dat mevrouw Kaviaar tot verbranden van het huis van Stamelaar roept. Mocht ik het niet goed hebben lezen, gaarne verbeteren.

  Ten tweede “er langs te gaan” is een zeer voorkomend in de westerse wereld oproep vooral tot demonstraties of vergaderingen van welke aard dan nog. Het betreft een zeer gangbare zaak. Men “gaat langs” iemand om feest te bouwen, carnaval vieren, muziek maken, protesteren en zo voort. Het is een gebruikelijk verschijnsel in onze democratie, zolang wij het laatste hebben.

  Hoe werkt de democratie indien iemand hier niet bij gebaat is? Men roept de politie op en vraagt dat ze hun werk doen.
  Klaar.

  Indien je denkt dat “er langs gaan” een criminele handeling inhoudt, moet je dit hard maken voor de Europese Hof van Justitie.

  Een straf van 4 maanden slaat volledig de plank mis en laat zien dat men vooral op straffen gericht is. Om eigen macht te bewijzen met artikelen uit de VOC tijd. Erich Honecker wist het ook zeer goed.

  Zijn er geen alternatieven? Zou men mevrouw Kaviaar niet kunnen vragen in haar betrokkenheid ergens vreemdelingen met een klein budget of iets dergelijks te gaan helpen? Werken voor ze. Ik gooi maar wat – er zijn zeker mensen die dit beter kunnen aanpakken.

  Tenslotte je zou in dezen terecht kunnen veronderstellen dat mevrouw Kaviaar heeft misstanden bloot willen leggen waarbij een overheid in haar macht nooit en nimmer naar luistert en daarom is extreem hard schreeuwen noodzakelijk om het aandacht te trekken.

  Je zou mogelijk kunnen veronderstellen dat mevrouw Kaviaar geprobeerd heeft het tragische ongeval met de rus Dolmatov door middel van haar handelingen en aandacht trekken te doen voorkomen.

  Zou zeer goed voor ons allemaal zijn geweest.

 10. Beste Nexus, dank voor je reactie.

  Wat betreft je eerste punt, dit was een voorbeeld ter verduidelijking, kennelijk niet helemaal geslaagd.. Ik bedoelde aan te geven dat wanneer iemand, een willekeurig iemand, mij (of jou) dreigt iets aan te doen, we er baat bij hebben dat er een rechterlijke macht bestaat die zich hier tegen uitspreekt.

  Nu over de kritiek op het vreemdelingenbeleid, het staat eenieder vrij dit fel te kritiseren, al dan niet hard schreeuwend. Hier is mevr. Kaviaar dan ook niet om veroordeeld, zoals in sommige discussies ten onrechte wordt verondersteld. Zij is veroordeeld vanwege het oproepen tot strafbare feiten zoals brandstichting of het overnemen van de fakkel van Rara (zie vonnis, link hierboven) en dit is strafbaar.

  Hoe je ‘langs gaan’ bij iemand interpreteert is idd. arbitrair. In de context van Kaviaar’s stukken lijkt het me niet primair te gaan over een feestje bouwen of carnaval te vieren, ik kan me vergissen.

  Nu over de strafmaat. Ik weet niet of vier maanden hoog of laag is, dit hangt samen met het verleden van mevr. Kaviaar. Is ze eerder (voorwaardelijk) veroordeeld?

  Je gesuggereerde alternatieven klinken me overigens positief in de oren, al waag ik te betwijfelen of mevr. Kaviaar oren zou hebben naar een dergelijke schikking. Wat zal het resultaat zijn van 4 maanden celstraf? Hoogstwaarschijnlijk verdere radicalisering, daar is niemand bij gebaat.

  Tenslotte, ik sympathiseer met Kaviaar’s kritiek op de onmenselijke praktijken van ons vreemdelingenbeleid.
  De dood van Dolmatov is afgrijselijk en vraagt m.i. om een onafhankelijk onderzoek waarbij de nodige verantwoording zal moeten worden afgelegd.

  Ik neem echter resoluut afstand van de wijze waarop Kaviaar haar kritiek brengt. Oproepen tot geweld levert enkel meer ellende en brengt een humanere samenleving geen millimeter dichterbij. Ik hoop dan ook dat niemand gehoor geeft aan haar oproepen tot het overnemen van de fakkel van Rara, het ‘langs gaan bij Leers’ of het in brand steken van gebouwen.

  Geweld met geweld bestrijden, of je eigen geweld legitimeren vanwege het bestaande geweld, zijn zaken waar ik me verre van keer. En met mij hopelijk velen..

  Laten we ons verstand blijven gebruiken.

 11. Overigens, le Roi danse en Laurent, wat denk je wat er gebeurt wanneer Wilders oproept tot het in brand steken van moskeeën? Wat zou je dan vinden van een eis van 6 maanden en een veroordeling tot vier maanden celstraf?
  Of praat ik hier weer poep?

 12. @18 Nou, ik zeg niet dat er helemaal niets aan de hand is met wat Joke Kaviaar heeft gezegd en misschien is een zekere terechtwijzing met name tot dat in brand steken van kantoren wel op zijn plaats; maar vier maanden cel vind ik volkomen buitenproportioneel, in dit geval. Als je het wilt vergelijken met het oproepen tot in bramd steken van moskeeën; dat is iets wat tot enorm massale volksconflicten zou kunnen leiden, dat gaat nog veel verder.

 13. @18:

  Voor mij is het Vrije Woord absoluut. Dat houdt in dat noch Wilders, noch Joke Kaviaar voor _ woorden_ veroordeeld mogen worden.

  Wat we nu zien is dat er wél gestraft wordt, en hard, tegen links, terwijl rechts mag dreigen en bedreigen dat het een lieve lust is.

  Kijk anders eens rond op rechtse haatsites of op twitter. Daar wordt nooit tegen opgetreden, terwijl zelfs de doodsbedreigingen niet van de lucht zijn. Maar mag van mij, alleen niet met twee maten.

  Verder is de nederlandse rechtspraak uiteraard een klassejustitieel apparaat, bedoeld om geld, goederen en wat dies meer zij van de heersende klassen te beschermen.

 14. @17, geachte Stamelaar, bedankt ook voor je reactie. De discussie is hiermee echt interessant geworden.

  Gelet op het feit dat je evenwichtig wil overkomen, zou je even kennis van de stelselmatige doodverwensingen op rechtse websites die reeds de sfeer voor de uitspraak van mevrouw Kaviaar hebben gecreëerd.

  Ik verafschuw de uitspraken van Wilders, doch heb ik altijd voorgehouden dat mensen moeten hun mening vrij kunnen uiten- tot in het extreem, ook al ben je het zeker niet mee eens.

  De Nederlandse rechtspraak en OM in dezen hebben met twee maten gemeten.
  Wilders taal is zeker opruiend (knieschotjes, afsluiten in tuigdorpjes) waarbij het redelijke vermoeden wordt gewekt dat het indien over buitenlanders/allochtonen gaat,mag alles gezegd vrij worden – zonder enige beperkingen.

  Voor de rest van de gevallen gelden dus beperkingen, wat uit de vonnis over Joke kaviaar blijkt.

  Je begrijpt het wel nu – hier is het typisch voorbeeld van met twee maten meten.

  Men zou de zaak Kaviaar anders moeten aanpakken en beoordelen – in de lijn van de vonnis van Wilders – om evenwicht in de maatschappij te gaan brengen.

 15. Wat ik uit het vonnis heb begrepen, kan Wilders ook meer zeggen dan een niet politicus, want hij moet het ‘debat aan kunnen gaan’. Dus wil je absurde dingen gaan zeggen, ga de politiek in, zou ik zeggen. Daar mag het allemaal. Gewone burgers mogen dat niet. Inderdaad de beroemde twee maten.

 16. @25, mooi dat je dit aanhaalt want ik vind het een misbaksel van redenering.

  Het komt op neer dat een politicus meer zou mogen zeggen dan een burger en dit is weer de reinste discriminatie van de burger. Elitair stijl Halsema.

  Het getuigt van geen enkel kennis en begrip van de beginselen van de democratie waar de burger is degene die op de naleving van de democratie moet waken, terwijl de politici gewoon een periodieke functie bekleden in het belang van het volk.

  Iedereen heeft gelijke recht om een discussie aan te gaan.

  Bovengenoemde bewering is niets anders dan een VOC bewering uit de logica van de slavernij tijd.
  Elitair misbaksel.

 17. We zijn terug in het Stalin tijdperk. Wie niet voor de huidige corrupte/zakkenvullende/moordende bestuurders is is gek en moet worden opgesloten. Rechters kun je filteren op hun netwerk en nevenfuncties, daarom ben in nieuwsgierig naar wie de rechters,O.v.J. en mogelijk advocaat generaal waren. Even netwerken en je ziet de belangen.. of zoals hun zeggen de waarheid die niet het algemeen belang van huidig bestuur dient wordt afgedaan met: Waan,opruiing,later.smaad en dat wordt strenger bestraft als een kind verkrachten want dat zou te genezen zijn en opstandige/na denkende mensen niet!

 18. Pingback: Wilders knijpt er tussenuit bij eigen proces | Krapuul

Reacties zijn gesloten.