Je in de schulden steken, daar worden studenten flink van

“Oudnoors is geen luxe”.
Wie dit tegenspreekt buigt voor de ideologische terreur van de bittere armoede.
Nederland is zo arm dat het zich geen studenten Oudnoors kan permitteren.
Of sterrenkunde (Van der Ploeg wilde dat afschaffen, dat getuur naar die sterren – in dezelfde tijd waarin het Amsterdamse universitaire geologisch museum de gracht ingegooid kon worden – allemaal ouwe stenen). Of etnomusicologie. Of verzin maar iets waar geen management aan te pas komt. En waar je niet rijk mee wordt. Maar wel kennis verwerft en wellicht voor anderen vermeerdert op een bepaald gebied.
Een “beschaving” die doet alsof zij het zich niet kan veroorloven dat iemand de Muqaddimah van Ibn Chaldoen, de grondlegger van de sociologie, bestudeert *) is geen “beschaving” meer.

Van deze constatering hoeven wij niet op te kijken bij een regime dat zich onbekommerd opmaakt zoveel mogelijk te hakken in het culturele leven dat de staat eerst naar zich toe heeft getrokken. De heldere koppen uit de armere standen moeten zich niet met onnuttige zaken als wijsbegeerte of theologie (o ja, theologie! oehoe CDA! KOEIEN! bent u daar nog?) bezighouden maar in zichzelf investeren.
Want het moet terugverdiend worden. Meer dan ooit.
Laat ze zich maar in de schulden steken. Dat is goed voor ze. Worden ze ondernemend van. Studeren ze tenminste zeker Iets Nuttigs en niet iets voor luxemensen. Iets met management en bedrijven.

—————
*) Er is natuurlijk nog een reden: sinds enige tijd staat vast dat “de islam” en bij uitbreiding “Arabieren” geen cultuur hebben voortgebracht en dus ook niet vanuit dat oogpunt bestudeerd hoeven te worden. En het Arabisch, gesproken van Mauretanië tot in Oezbekistan, is een “kleine taal”, het soort talen dat men graag afschaft op universiteiten. (Chinees gold trouwens ook als kleine taal).
Hoor de grote arabisten van vroeger rollen in hun graf (en de sinologen).

4 gedachten over “Je in de schulden steken, daar worden studenten flink van”

 1. Heb een broertje dood aan betalen voor het studeren van studenten die als zij hun bul hebben mij [verder] gaan uitmelken en zichzelf tot een hogere klasse gaan rekenen. Met alle gevolgen vandien voor het uit elkaar groeien van arm en rijk. Groeien is in dit verband niet het juiste woord. Door dood en bederf verrotten is het juiste woord.

  Je in de schulden steken daar worden studenten later armer van. En om eerlijk te zijn, nog niet arm genoeg naar mijn smaak. Vind het nog steeds naar verrotting smaken want die studieschuld wordt nu als rechtvaardiging gebezigd om het verrottingsproces nog verder en dieper in de samenleving door te laten dringen.

  Maar ben het met je eens dat in een beschaving alle studierichtingen moeten blijven.

 2. Heb een broertje dood aan betalen voor het studeren van studenten die als zij hun bul hebben mij [verder] gaan uitmelken

  Ja, dat zijn dus juist niet de studenten Oudnoors of Vedische filosofie, maar de Nuttige-Studietypes die Ergens Manager worden (en zich al op leasebak en bonus verheugen).
  Het geldt ook niet voor huisartsen en tegenwoordig zelfs ook niet meer voor de dominee.

 3. @ #2

  Dus? Inkomens van bulbezitters afromen met hetzelfde bedrag [percentage is 100%] als er verkregen is uit de revenuen van hun bul, inclusief uit octrooirechten en publicaties. Dan mag van mij hun studieschuld worden kwijtgescholden. De door door van mij afgeperste bijdrage verkregen kennis kan niet opeens hun eigendom zijn, ook niet door hun eigen studiebijdrage omdat die lang alle kosten niet dekt.

 4. Bij echte wetenschap is kennis altijd iets wat men deelt (dat heeft niets met management te maken).

Reacties zijn gesloten.