Impeachmentprocedure staat even stil

Het impeachment van Donald Trump is in een impasse geraakt, nu de Republikeinen en Democraten het vooralsnog niet eens zijn geworden over de voorwaarden en omstandigheden waaronder een proces in de Senaat plaats zou moeten vinden.

Donald Trump en de Republikeinen willen dat proces weliswaar graag houden, maar dan op een manier dat die zo kort mogelijk duurt en zo weinig mogelijk extra informatie naar boven zal brengen, zodat Trump zo snel mogelijk via alle hem ter dienste staande media kan brullen dat hij weer eens volledig vrijgepleit is.

Daar gaat Speaker of the House Nancy Pelosi niet aan meewerken, natuurlijk. Die wil diverse extra getuigen kunnen oproepen en documenten van het Witte Huis kunnen opvragen. Bij die extra getuigen kun je denken aan voormalig National Security Adviser John Bolton, maar ook aan getuigen van het Office of Management and Budget (OMB) van het Witte Huis, dat direct na Trumps gesprek met president Zelensky een opdracht heeft verstuurd de toegezegde financiële steun achter te houden, zoals kortgeleden bleek uit een opgevraagde email. Dit bevestigt de kwade bedoelingen achter Trumps opmerking “I need you to do us a favor, though” tijdens diens “perfecte telefoongesprek”.

Het punt is dat procedurele beslissingen tijdens zo’n proces per gewone meerderheid beslist kunnen worden in de Senaat, en wellicht is leider van de Republikeinen in de Senaat Mitch McConnell niet helemaal zeker van volledige steun van àlle Republikeinse senatoren in die gevallen. De Republikeinen hebben slechts een meerderheid van 2 zetels, 51 – 49, dus dat komt wel nauw. Daarom zal hij van te voren al dergelijke risico’s willen kunnen afkappen.

De uiteindelijke bevestiging van het impeachment moet met tweederde meerderheid beslist worden, en dat gaat met betrekking tot deze kwestie niet gebeuren. Een afzetting zou denk ik alleen maar plaatsvinden als alsnog bewezen wordt dat Trump vrolijk meegedaan heeft met Epstein op diens kindermisbruikfeestjes. In alle andere gevallen zullen verreweg de meeste Republikeinen voor de macht kiezen, hoe genant dat ook mag worden als dat het ondersteunen van deze gevaarlijk gestoorde, kwaadaardige kleuter betekent. Ze weten bovendien dat hun door Fox News gehersenspoelde electoraat daar toch nauwelijks iets van meekrijgt.

Maar Pelosi zal de impeachmentartikelen dus niet doorsturen naar de Senaat zolang ze niet verzekerd is van een behoorlijke procedure aldaar, en totdat dat gebeurt kan McConnell ook niet verder. Er is wel gesuggereerd dat ze ze misschien helemaal nooit zou doorsturen, zodat Trump nooit officieel van de beschuldigingen gevrijwaard zou worden. Hier (op 5.00) zegt een voormalig Witte Huismedewerker dat dat niet zal gebeuren, want dat “zou niet kunnen”. Ach, Mitch McConnell heeft al meer dan tweehonderd wetsontwerpen geweigerd in stemming te brengen, waaronder vele gesteund door beide partijen. En het laatste jaar van Obama’s regering heeft hij geweigerd een rechter voor het Hooggerechtshof te benoemen, dus wat is “niet kunnen”? Het zou een perfect koekje van eigen sabotagedeeg voor McConnell zijn. De Democraten moeten eens gaan beseffen dat de Republikeinen de handschoenen al lang geleden uitgetrokken hebben en dat er geen regels meer zijn.