“Ik stem geen #PVV, maar…”

Bijna de helft van Telegraaflezers geeft aan PVV te stemmen of zich te kunnen voorstellen PVV te stemmen, volgens de wekelijkse peiling van Maurice de Hond. Waarbij aangetekend moet worden dat het percentage Nederlanders dat zich kan voorstellen dat een Telegraaflezer op de PVV zou stemmen de honderd nadert. U moet zich niet alleen realiseren dat elke zesde persoon die u op straat in het gezicht kijkt een PVV-stemmer is, maar dat het aantal sympathisanten ervan nog veel hoger is. U kent ze wel: “Ik ben geen PVV-stemmer maar Wilders heeft een punt”. Deels dezelfde mensen die vroeger zinnen begonnen met “Je mag het eigenlijk niet zeggen, maar…” waarna er een of ander ínburgerlijk bezwaar tegen destijds meestal Surinamers of Turken volgde.

Nu hoeven we ook weer niet in paniek te raken van De Honds meest recente peiling, waaruit zou blijken dat de PVV er nog eens 10% potentiële kiezers bij heeft gekregen, want zijn peilingen zijn alleen maar dominant omdat hij er de meeste publiciteit aan geeft en ze het vaakst doet. Andere peilingen zijn steevast minder extreem en De Hond zit er ook steevast het verste naast.

Waarmee echter niet gezegd is dat het percentage mensen dat in elk geval overweegt op de Partij van de Vrijhaat te stemmen – en stemt – niet al jarenlang onrustbarend hoog is, vooral ook niet omdat het aantal stemmen hoger wordt naarmate Wilders hysterischer bralt over Verzet, Grenzen Sluiten of De Grieken. ‘Verzet’, dat tot dusver acties heeft opgeroepen tegen asielzoekerscentra, zoals in Brunssum, uitgevoerd door het type mensen waar het echte Verzet van 70 jaar geleden nu juist mee afrekende.

Met als merkwaardige uitzondering de Minder Marokkanenuitspraak, begin 2014, die Wilders wel degelijk 5 zetels in de peilingen kostte. Maar dat akkefietje heeft men dan ook in samenwerking met justitie al anderhalf jaar uit de publiciteit weten te houden door het eindeloos traineren van de gerechtelijke vervolging die hem hiervoor ten deel gaat vallen, die nu zelfs tot ergens in het eerste kwartaal van volgend jaar uitgesteld is. We hebben dan ook geen Ministerie van Justitie meer, maar een sinds Bruin I perfect bananenrepubliekfähig Ministerie van Veiligheid en Justitie, waar kortgeleden bijna de derde VVD-bewindspersoon op rij weggestuurd moest worden wegens flagrant liegen. Maar goed, Wilders’ aanhang heeft hem de minder-marokkanenuitspraak inmiddels vergeven, of heeft zich op bevrijdende wijze gerealiseerd dat men nog een stuk racistischer is dan men al van zichzelf dacht en voelt zich daar nu volkomen OK bij.

“Mocht de PVV de grootste partij worden dan vindt 56% van de kiezers dat de PVV dan in de regering moet worden opgenomen. Bij kiezers van PVV en VVD wordt dat het meest gevonden.”

Een stem op de VVD is dus een stem op de PVV, houd u daar rekening mee. Waarschijnlijk vergroot ik met deze mededeling overigens alleen maar het aantal stemmen van kast-PVV’ers op de VVD.