Hoe kan Trump president blijven na januari 2021?

Nou, ten eerste natuurlijk als de verkiezingsuitslag tegen de huidige peilingen in zou gaan, net zoals dat in 2016 het geval was, en hij de verkiezingen wint. Dat kan komen doordat peilingen nooit 100% betrouwbaar zijn, en zeker niet in winner-takes-all districtverkiezingsstelsels, waar een klein verschil in stemmen alle verschil in zetels kan maken. En dan komt daar in de Verenigde Staten nog de niet geheel met bevolkingsaantallen evenredige verdeling van kiesmannen in het Kiescollege bij.

Het gaat er om hoe de uitslagen in de zogenaamde swing states, zoals bijvoorbeeld Michigan, Wisconsin, Ohio, Pennsylvania en Florida zullen zijn, en daar zijn de verschillen tussen Biden en Trump minder groot dan landelijk.

Niettemin is het wel degelijk mogelijk dat Biden Trump zal verslaan. De laatste peiling van CNN, waarvoor Trump hilarischerwijze en volkomen langs totalitaire lijnen excuses eiste, liet een verschil van 55% vs 41% procent zien ten gunste van Biden, en dat is fors.

Onder andere Joe Biden zelf heeft inmiddels zijn zorgen uitgesproken over of Trump wel bereid zal zijn het veld te ruimen als hij de verkiezingen verloren heeft. Inmiddels heeft Trump beloofd dat hij dat wel degelijk zal doen bij een verlies. U had die vorige zin kunnen overslaan na de woorden “..heeft Trump beloofd…”.

Nu denk ik inderdaad dat Trump alles zal doen om president te kunnen blijven, ten eerste omdat hij, als de psychopaat die hij is, inmiddels aan de macht verslaafd is geraakt (zoals zijn biograaf Tony Schwartz, schrijver van The Art Of The Deal zegt), maar ook omdat hem wel eens een stortvloed aan rechtszaken te wachten zou kunnen staan waarvoor hij dan niet meer immuun is. Maar ook denk ik dat hij het zeker in eerste instantie niet op een dergelijk botte manier zal proberen. Dat zou immers op een regelrechte staatsgreep neerkomen, en dat gaat niet zomaar.

Volgens de wet is de president – als hij de verkiezingen verliest – op een vastgestelde datum in januari eenvoudigweg president-af, of hij/zij dat nu wil of niet. Vanaf dat moment heeft hij geen presidentiële macht of bevoegdheden meer, dus ook het leger en/of de politie zouden tegen de wet moeten handelen als ze zouden willen voorkomen dat hij moet aftreden.

De verkiezingen uitstellen is evenmin iets wat in de macht van de president ligt, die datum wordt namelijk door het Congres vastgesteld. Dus ook dat zou de facto een staatsgreep zijn.

Nee, de meest voor de hand liggende, en in feite al jaren door Republikeinen beproefde, methode is het onderdrukken van Democratische stemmen. Alleen zou dat deze keer wel eens veel verder kunnen gaan dan voorheen.

Het is al heel lang het geval dat, als de Republikeinen er controle over hebben, men in de wijken waar veel Democratische stemmers wonen bewust minder stembureaus plaatst, zodat de wachtrijen er zeer lang kunnen worden. Vooral in de Verenigde Staten is dit een effectieve methode, waar mensen veel minder makkelijk vrij kunnen krijgen van hun werk, vooral ook de armeren die het geld niet kunnen missen.

Men vreest dat de voorverkiezingen in Georgia wel eens een voorbode voor de aankomende presidentsverkiezingen zouden kunnen zijn, wat dat betreft. De problemen daar leken geen toeval te zijn, omdat de grootste problemen uitgerekend in de zwarte buurten plaatsvonden.

Trump zelf heeft kortgeleden trouwens openlijk gezegd – je moet hem, zoals Michael Moore zegt, uiterst serieus nemen, want alhoewel hij van de ene kant over alles wat los en vast zit liegt, zegt hij wel degelijk ongelooflijk openlijk wat hij vindt en wil – dat als iedereen zomaar zou kunnen stemmen de Republikeinen nooit meer een verkiezing zouden winnen. Dit zei hij in verband met de “discussie” over het stemmen per post. Daar is nooit discussie over geweest, maar Trump beweert daarover dat het zeer gevoelig is voor stemfraude, een volledig uit de lucht gegrepen bewering. Stemmen per post is een praktijk die al vele jaren zonder problemen plaatsvindt, en waar bovendien het gehele Witte Huis gebruik van gemaakt heeft.

En daar komt, juist nu met de mogelijkheid van een nieuwe uitbraak van het coronavirus in november, een extra sabotagemogelijkheid van de verkiezingen om de hoek kijken. Want hoe zal het stemmen verlopen tijdens een Covid-19-uitbraak? Precies, veel mensen zullen niet urenlang in een rij willen staan, dus per post willen stemmen. En dat laatste gaan de Republikeinen proberen te verhinderen, dan wel vertroebelen. Overigens, het is waarschijnlijk niet toevallig in dat verband dat Trump de US Postal Service het liefst zou opheffen. Hij heeft in elk geval alvast een van zijn fans aangesteld als Postmaster General, het hoofd van de US Postal Service.

Eén nadeel van stemmen per post is dat het vrij lang duurt voordat die stemmen geteld zijn, dus als dat massaal gebeurt op een aantal plekken kan het lang duren voordat een definitieve uitslag bekend is en wie weet hoe Trump c.s. daar weer misbruik van zullen proberen te maken. Ik hoor Trump al “Massive voter fraud, it’s rigged!” krijsen voor zijn helicopter.

Het meest zorgwekkende dat ik wat dit betreft enige tijd geleden heb gelezen is dat er wettelijke mogelijkheden bestaan om verkiezingen te betwisten, en daarna op een andere wijze dan via de verkiezingsuitslag te beslissen wie er president wordt.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe staten ten eerste blijkbaar kunnen beslissen dat de staat vaststelt welke kiesmannen worden gekozen, in plaats van de kiezers. Dat is in Florida bijvoorbeeld gebeurd tijdens de beruchte verkiezingen van Al Gore vs. George W. Bush in 2000. Heel makkelijk is dat echter ook weer niet, er bestaan ook waarborgen daartegen. Maar ook is het mogelijk dat op staatsniveau wordt voorkomen dat er kiesmannen kunnen worden aangesteld. Men kan de verkiezingen daar blijkbaar wel degelijk uitstellen, vanwege de pandemie bijvoorbeeld, en op die manier voorkomen dat er geen meerderheid voor een van beide kandidaten in het Kiescollege is. Als alle aan Trump loyale staten dat doen kan voorkomen worden dat een van de kandidaten een meerderheid in het Kiescollege wint.

En wat er dan gebeurt is dat het Huis van Afgevaardigden de president kiest. Daar hebben de Democraten weliswaar een meerderheid, máár… jawel, daar komt weer een van die fijne anti-democratische details van de Amerikaanse Grondwet om de hoek kijken: die stemming vindt plaats met één stem per staat, en dan zou Trump wel degelijk winnen met 25 tegen 23 stemmen (omdat er twee staten zijn met precies evenveel Democratische als Republikeinse zetels).

Ik hoorde gisteren Bill Maher in een van zijn (veel) oudere uitzendingen nog zeggen, dat de Founding Fathers De Massa niet al tezeer vertrouwden en daarom het bestuur van het land tamelijk onafhankelijk van de wil van het volk hadden gemaakt. Alhoewel ik dat argument begrijp – ook wij hebben om die reden immers een representatieve democratie en bijvoorbeeld geen bindend referendum –  laten de Verenigde Staten momenteel zien wat het nadeel van te ver doorslaan naar die kant kan zijn.