Hij doet het weer!! Corrupte VVD-er du jour Edward Doorten

Op de dag dat VVD-leider Dijkhoff mensen in arme wijken zwaarder wil bestraffen dan mensen in rijke wijken, worden wij weer verblijd met een bericht omtrent recidivist Edward Doorten uit Pesse. Deze ondernemende topper zoekt stelselmatig de grenzen van de wet op en mag er ook graag overheen gaan. Inmiddels wordt er vanuit de buurt steeds meer tegengeluid georganiseerd en wordt de heer Doorten gedwongen zich, net zoals iedereen, aan de wet te houden. Het zal even wennen worden.

Wat heeft deze topper al aan overtredingen bij kunnen schrijven?

  • 2006: als waarnemend voorzitter van de VVD Hoogeveen fraude, hgeknoei met vrijwaringsbewijzen
  • 2013: dure brandstof in rekening brengen in plaats van de goedkope, geleverde benzine.
  • Verder heeft deze “ondernemer” die zijn tankstation van een groen tintje heeft voorzien (“Green Planet”) een plan voor een “Outdoor Adventure Park”, Green Edge, wat omwonenden niet op prijs stellen. En de steun die hij van de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Natuurmonumenten voor het plan heeft, bestaat niet, behalve dan in zijn eigen duim. Bron
  • september 20018 Het Speelbos bij The Green Planet is gesloten door de NVWA na klachten van omwoners over glas en onveilige speeltoestellen.

Misschien is het een idee dat de VVD een wetsvoorstel indient om recidiverende ondernemers dubbel zwaar te gaan straffen in plaats van het nog verder te steunen met het zoeken van een fijne plek voor hun wilde plannen?

Grote vraag is en blijft waarom VVD Drenthe niet verre blijft van deze ondernemer. Of heeft VVD Drenthe nog geen integriteitscommissie?