Het ware gezicht van de PVV (2): Partij met 1 lid vindt vakbonden met 2.000.000 leden niet representatief genoeg voor hun achterban

Het PVV-kamerlid mr. I.H.C. van den Besselaar wil, dat CAO’s alleen algemeen verbindend worden verklaard, als de vakbond als vertegenwoordiger van de werknemers daarover een referendum heeft gehouden in de hele sector. De vakbonden zijn immers “vergrijsd” zegt de 63-jarige eigenaar-manager van een Utrechts adviesbureau dat werkgevers adviseert over personeelsbeleid.

Dit is weer zo’n typische PVV-streek. Wat de PVV zelf over representativiteit en leden-inspraak vindt, dat kun je bij Martin Bosma nalezen. Hier wordt “handig” ingespeeld op de weerzin die de vakbondsbureaucratie bij veel mensen oproept. Maar wat er niet bij wordt verteld, is, dat zo een regel het algemeen-verbindend verklaren van CAO’s in de meeste gevallen praktisch onmogelijk zal maken. En dat, op zijn beurt, betekent weer, dat de bescherming van de factor arbeid tegen het marktmechanisme weg gaat vallen. Arbeid wordt (weer) “gewoon” een waar. Een goed dat onderworpen is aan de wetten van vraag en aanbod.

Wat houdt dat in? Dat houdt in, dat werkgevers “vrij” zijn om naar de goedkoopste arbeidskrachten te gaan zoeken. Dat houdt in, dat allerlei afspraken over sociale voorzieningen en premies die ook deel uitmaken van CAO’s, ontdoken kunnen worden. En – ironisch genoeg – het zal leiden tot het aantrekken van een tsunami aan goedkope arbeidskrachten uit bij voorbeeld Polen en Bulgarije, maar ook uit Afrika en landen als de Filippijnen. Werkgevers die daaraan niet mee wilden doen, zullen uit concurrentie-overwegingen wel gedwongen zijn, om de arbeidsvoorwaarden te verslechteren en de immigratie van goedkope arbeidskrachten aan te zwengelen. Maar de PVV is in haar eerste paradox niet gestikt.

De heer Ino van den Besselaar heeft in zijn vorige functies als directeur “sociaal beleid” bij de organisatie van grote bouw-werkgevers (tot 2002) al goede ervaringen opgedaan met het ontduiken van CAO’s en met loondrukken. Dat gebeurt in de bouw door middel van het inschakelen van onderaannemers die op hun beurt weer werken met onder- onder-aannemers, enz.. Hoe verder in de reeks, hoe schimmiger de bedrijfjes en hoe meer beunhazen die hun werknemers belazeren door gauw failliet te gaan voordat ze werkgeverspremies moeten afdragen. Nog afgezien van de vele zwartwerkers.

Nemen we als voorbeeld de steenfabriek waarvan de Limburgse PVV-prominent Laurence Stassen mede-eigenares is, omdat ze de dochter van de eigenaar is. Het opgraven en drogen van de rivierklei waarvan de bakstenen worden gebakken is werk dat je heel goed aan een Poolse schijnfirma kunt overlaten, die met eigen personeel uit Byalistok en omstreken de graafmachines, de bakvormen en de ovens komt bedienen. Als de CAO steenbakkerijwezen niet algemeen verbindend wordt verklaard, kan de familie Stassen vrolijk haar gang gaan (als ze dat niet nu al gedaan heeft) en hebben de Noord-Limburgse Henks en Ingrids het voor het nakijken. In de WW en in de Bijstand.

Trouwens, we hoeven het in dit geval niet eens bij veronderstellingen over de bedoeling van Wilders te laten. Je kunt het gewoon nalezen op de website van de PVV in Wilders’ “Onafhankelijkheidsverklaring” van 13 maart 2005. Daarin staat het met zoveel woorden:

“Afschaffen van het algemeen verbindend verklaren van CAO’s.”

Waar Wilders dus voor staat, is afbraak van deze verworvenheid van de Nederlandse cultuur. (De wetgeving inzake algemeen-verbindend-verklaren stamt uit het jaar 1938). De betrekkelijke veiligheid van je baan en je loon wordt daarmee te grabbel gegooid. En dat door de man die in z’n eentje voor onze veiligheid zou gaan zorgen.

Het gaat hier dus opnieuw (zie de hypotheekrente-aftrek) om een demagogisch omweggetje om de rijken te plezieren en de werknemers met lage en middelhoge lonen hun eigen sociale bescherming te laten afbreken.

De demagogie druipt er zo erg vanaf, dat je met de eenvoudigste vragen het opzetje kan doorprikken. Bij het algemeen-verbindend verklaren zijn drie partijen betrokken: de werknemers, de werkgevers en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid namens het kabinet. Moeten de werkgevers-organisaties niet ook op hun representativiteit worden getoetst? En hoe zit het met een minderheidskabinet? Dat is toch per definitie niet representatief?

En heb ik iets gemist in 2010, toen de PVV haar gedoogaccoord met VVD en CDA in een referendum aan haar kiezers voorlegde? Of toen Wilders direct na de verkiezingen de AOW met 65 jaar liet vallen?

En trouwens, kan een partij met 1 lid namens 1.500.000 kiezers verklaren, dat de vakbonden met 2.000.000 leden niet representatief genoeg zijn voor hun achterban, zonder dat half Nederland de middelvinger naar ze opsteekt?

Ja. Tot nu toe kan dat. In het Nederland van 2011.

En dat moet in 2012 veranderen!

 

 

32 gedachten over “Het ware gezicht van de PVV (2): Partij met 1 lid vindt vakbonden met 2.000.000 leden niet representatief genoeg voor hun achterban”

 1. En zo weer een stukje dichterbij vakbond breken. Precies wat de VVD wil dat Henk en Ingrid moeten doen, hierna word straks weer meer geloof ingevoerd om dat net als in de VS te gaan misbruiken om mensen met ARmoede tevreden te houden. Want als je niet rijk bent ben je gewoon geen goed mens geweest. Of nog erger (Ik ben gelukkig geen Calvinist) het Calvinistische model, je bent geboren voor armoede accepteer het maar!

  Maar het is niet alleen de VVD hoor, ook onze eigen poldervakbonden zijn schuldig, door bijvoorbeeld geen vakbond op te richten voor ICT ‘ers werden die al geen lid. Als ze gewoon bij de technische bonden (Of zoals hier in Denemarken bij de Bond voor Ingenieurs) IT mensen hadden gevoegd en daar ook echt dingen voor doen.. waren ze nog sterker geweest. Maar daar begon het, toen gingen ook meer hoger opgeleiden zich liever bij een Detacheerder aansluiten en niet bij een vakbond.

  Maar ja… ze hebben lekker meegedaan met de politiek om hun CVtjes te spekken. Nederlandse Vakbonden zijn net zo corrupt geweest.

 2. Het Kapitaal lezen met Harvey: http://www.boublog.nl/
  om nog eens wat van me te laten horen. Ik had mijn boek Het Kapitaal ook weer gevonden, dezelfde uitgave van W. de Haan, 6e druk. En hij viel na zeker 30 jaar open op de blz. waar ik was gebleven, tot plus minus blz. 170. Ik moet toen gedacht hebben meer hoef ik niet te weten om fanatiek vakbondslid te worden. Mijn ploeggenoot en maatje in de bouwput was gemeenteraadslid voor de CPN toendertijd, dus besloot ik ook maar meteen lid van die partij te worden. Veel collega’s van toen in die bouwput waren daar ook lid van, en uiteraard ook fanatieke NVV-ers, dus er waren zeer interessante discussies in de bouwkeet gaande. Meestal, ja toen al, over het verraad van de sociaaldemocraten. Die club socialisten die ik heden ten dage asodemocraten zou kunnen noemen. Of zij nou wel of niet een multicultureel en gelijkheidsbeginsel hanteren doet daar niks aan af. En dan ben ik nog mild want eigenlijk zijn het neoliberale asodemocraten geworden.

  Maar goed, toen eenmaal de fanatieke vakbondsleden op een dood spoor waren gerangeerd, en de CPN ook de geest had gegeven, ben ik bij wijze van spreken vanaf blz. 170 mijn eigen gang gegaan na nog enkele jaren vreselijk uitgebuit te zijn geworden, wat mij ook nog mijn huwelijk kostte, eind 70-er begin 80-er jaren. Mij zullen ze niet meer kunnen uitbuiten als ik dat zelf niet toelaat werd vanaf dan mijn lijfspreuk. En zo geschiedde.

  Maar nu, hoe verder? Want de gemiddelde linkse stemmer, en daar reken ik in deze context ook de gemiddelde PVV-er onder, om nog maar weer eens mild te oordelen over de ignorantie en ressentimenten die daar heersen onder het bewind van de eigenaar van die eenmanspartij de neonazionisten fürher die zijn eigen haatzaai agenda heeft, heeft Marx zeker niet gelezen. En werd door Martin Bosma ervan overtuigd met de leugen dat in het vorige leven van hun fürher hij als Adolf Hitler links was. En dat het toch maar beter is om op de P-véé véé-D te stemmen. Terwijl Marx toch duidelijk maakt dat dit hoogverraad aan je eigen klasse is. Wie of wat gaat deze politiek gedepraveerden het systeem van leugens dat na de oorlog in hun harsens is gehersenspoeld uitleggen.

  Voorzover ik David Harvey tot hier in het Engels, wat zeker niet mijn moerstaal is, heb gevolgd doet hij een dappere poging. Het zou -ondertiteld- verplichte kost moeten zijn voor op z’n minst geheel links, en al helemaal voor misleid links Nederland, vóór zij ter stembureau gaan om een volksvertegenwoordiger te kiezen. En die volksvertegenwoordigers zouden het moeten kunnen opdreunen met z’n alle 150-tigen voor zij een Kabinet formeren. Om over de [volksvertegenwoordigers voorzover aanwezig in] vakbonden, pensioenfondsen, zorgverzekeraars, woningcorporaties en zo meer nog maar te zwijgen. Of over de veronderstelde communautariteit en verantwoorde ondernemerschap waar het CDA het altijd over heeft. Maar pas op voor die raddraaiers heb ik geleerd, ze zijn geen haar minder misleidend dan ‘onze’ Blonde Dolly, de misleider voor onze Joods-Christen übermenschen, althans voor zover het merendeel van hen zich dat voelt. En zoals we weten sinds Marx is gevoel in de politiek de overheersende motivatie om zich er mee bezig te houden. En dan is mijn cirkeltje weer gesloten. Voorzover dit ‘gevoel’ hen aangereikt wordt, dus. Dus dit bewust gecreëerde vacuüm in de opinievorming van de bevolking moet gevuld worden. Want ware vrijheid en democratie begint bij Marx. 🙂

 3. Hier post ik nog maar eens een keer de onafhankelijkheidsverklaring van onze grote blonde lijder. We kunnen in dit epistel lezen wat voor enge man dit is en wat hij met ons prachtige land voor heeft. Ik zie tot mijn verbijstering dat hij in de peiling van de politieke barometer (redelijk betrouwbaar) nog steeds op 27 zetels staat. Zijn de mensen dan nog steeds blind. Ik vind het heel eng worden in dit land.
  Een bejaarde jongere van 63 jaar oud. Hieronder nogmaals de link, heb ik trouwens vaker gepost. Maar het kan niet genoeg onder de aandacht gebracht worden.

  http://www.rug.nl/dnpp/politiekePartijen/PvV/verklaring.pdf

 4. Dehnus Schreef:

  . PRecies wat de VVD wil dat Henk en Ingrid moeten doen,

  Inderdaad, er zit een VVD luchtje aan, PVV kon inderdaad wel eens hun B-merk voor de massa zijn.

 5. rodesjaan Schreef:

  Zijn de mensen dan nog steeds blind.

  Het gaat om de haat, niet zozeer blindheid.
  Mensen hebben zich aan de blinde, irrationele Haat overgelaten en worden daardoor beheerst en aangevoerd door Zijn Blonde Heiligheid.

 6. Huib, dank! Weer mooi stuk. Het verbaast mij ook steeds weer dat mensen niet meer zelf nadenken en instituten die voor hun belangen op kunnen komen, zoals vakbonden, als lage lonen arbeider ook afkraken. Hoe bestaat het dat de hersenspoeling zo ver is gevorderd, dat je zelf gaat pleiten dat je geen rechten meer hebt. Dat het veel beter is dat je maar overgeleverd bent aan een al dan niet dubieuze werkgever. Wat nu in me opkomt is dat toch wel het gevolg van de matra: links is slecht.

  Dat hebben de VVD, de PVV en het CDA heel goed gedaan. Ze maken de weg vrij voor weer uitbuiting van werknemers. En Henk & Ingrid? Die laten zich als makke schapen naar de slachtbank leiden. (al dan niet voor een rituele slacht).

  Maar ik verbaas me steeds meer over de domheidsgraad die er in Nederland heerst. Het is tenenkrommend erg. Als dom zijn pijn zou doen, zouden de pijnstillers niet aan te slepen zijn.

 7. Weer een uitstekend stuk Huib! Ach, Henk en Ingrid kunnen CAO niet eens spellen, weten die veel.

 8. Als ik hier dan de reacties zie, voor een deel ook van Krapuul redacteuren, onder het stuk van mederedacteur Huib Riethof, ook onder pseudoniem, [waarom is dat toch?] dan vinden zij zich nogal met kop en schouders boven de anderen uitsteken. Hier is een mooie gelegenheid om met jullie ’taalknobbels’ een kleine bijdrage te leveren tegen waar jullie zo heftig en beledigend tegen tekeer gaan. Doe eens wat vertaal werk zodat de strijd tegen de door jullie zo geroemde domheid gecontinueerd kan worden waar die strijd ergens in het nabije verleden is gestopt. Gestopt hoofdzakelijk door jullie debiele arrogante denkwijze dat domheid altijd een kwestie van gebrek aan intelligentie is. Dus mensen, handen uit de mouwen, en laat dan eens wat intelligentie van jou/jullie zien. Kan ik spoedig een ondertitelde college van David Harvey op youtube tegemoet zien? Ja? dan kun je je hier aanmelden: http://davidharvey.org/2011/10/help-make-the-capital-lectures-more-accessible/ Maar misschien wordt er wel eerst gevraagt om jouw intelligentie te bewijzen. Moet je dan ook niet raar van opkijken. Dus als je durft, doen!

 9. Sjuul van Dissel Schreef:

  ls ik hier dan de reacties zie, voor een deel ook van Krapuul redacteuren, onder het stuk van mederedacteur Huib Riethof, ook onder pseudoniem, [waarom is dat toch?

  Dit is de zoveelste keer dat je zeurt over pseudo’s. Als jij dat niet doet moet je zelf weten, maar gun een ander die vrijheid. Voor velen zal er echt wel een reden voor zijn.
  Er zijn redacteuren, onder wie ikzelf die per internet zijn bedreigd en lijfelijk op straat zijn aangevallen, zoals Skywise. Ook ik ooit, omdat ik kennelijk solo bij de brug voor de Oosterstraat te Leeuwarden, de verkeerde (te linkse) streetperformance had volgens een groepje skins dat vervolgens pas geleerde sportschooltrappen botvierde op mijn kin. Gelukkig wist ik te ontsnappen naar café Silbermann doordat mijn conditie beter was dan die van `hunnie‘, ja, de x-treemrechtse Neo-Hunnen!
  Heb ik je al eerder laten weten dat mijn PC ook nog gehackt werd door Ziï? (ultrazio’s)

  Na dergelijke ervaringen zorg je ervoor dat je maatregelen neemt om niet meteee wèèr een `sitting duck’ te worden.Zg. door bruinrechtse elementen verondersteld ` links’ mag dan misschien soms naïef zijn, maar onnozel zijn we niet!

 10. @8 Sjuul je zit voor de zoveelste keer te zeiken. Ik heb geloof ik nog weinig (of niets- ben ik even kwijt) van jouw hand hier gezien. Dus geef het goede voorbeeld. Lever eens wat aan en laat zien jij vindt dat het moet. Want alleen maar roepen dat iets niet goed is en dan verder niets doen is wel zoooooo makkelijk!

 11. Ik geloof dat ik Sjuul de afgelopen paar dagen minstens 3 keer een laatste waarschuwing heb gegeven wegens wangedrag. Dit keer valt het wel mee zou je op het eerste gezicht denken, maar ik constateer ik off topic gewauwel, ons toespreken in de gebiedende wijs, oneigenlijk gebruik van het woord “jullie” en ad hominems. Dit tel ik op bij de het op volstrekt onaanvaardbare wijze herhaald over de grens gaan van een paar dagen geleden inclusief laatste waarschuwingen. Ik constateer dat Sjuul zich kennelijk niet op de hoogte heeft gesteld van onze huisregels en kennelijk dringen laatste waarschuwingen ook niet tot hem door. Ergo Sjuul naar het spamfilter. Ik blijf niet aan de gang. God weet wat hij hier morgen weer wil komen kalken. Er zitten soms dingen bij die ik kan komen uitleggen bij de politie als ik pech heb. Hartstikke leuk hoor die vrijheid van meningsuiting maar nu even niet.

 12. #8 Maar meneer Sjuul van Dissel! Ik *heet* gewoon Huib Riethof vanaf mijn geboorte op 1 april (geen grap) 1941 te Amsterdam!!!! Even googelen, en je kan zien dat ik echt wel evenveel te zeggen heb over Karl Marx als de heer Harvey. Ik heb tot mijn pensioen gewerkt vanuit Brussel in een behoorlijk aantal projecten in Europese steden, die, met meer of minder succes, nieuwe wegen verkenden om bewoners van allerlei slag te emanciperen.
  Mijn opinies over de actualiteit van Karl Marx kunt u nalezen in het theoretisch orgaan van de PSP anno 1973/74. Mijn voorstellen voor een socialisme direct verbonden met zelfbeheer zijn verwerkt in het PSP-Analyse- en Beleidsplan van 1973. Dat wel is aangenomen, maar nooit is uitgevoerd.
  Over Schiphol weet ik het een en ander omdat ik in 1975 als wethouder de gemeente Amsterdam vertegenwoordigde in de Raad van Commissarissen. Over de vakbeweging weet ik het een en ander, omdat ik er jarenlang kaderscholing heb gegeven.
  Dus Sjuul, vertel ons eerst maar eens in uw eigen woorden, waarom wij niks zouden mogen beweren, voordat we uw David Harvey uit het hoofd kennen.

 13. #3 Rode Sjaan – de “Onafhankelijkheidsverklaring” van wilders in 2005 is inderdaad een “roadmap to Thatcherism”. Ik haalde het stuk, dat waarschijnlijk geschreven is door GW’s toenmalige fractie-assistent Martin Bosma in mijn artikel ook al aan.

 14. #8 #14 Dissel/Heuvel Ik schreef #15 zonder te weten wat VdHeuvel intussen in #14 zei.
  Ik stel voor, dat als Dissel iets zinnigs zegt over de vraag waarom wij hier niks mogen beweren zonder David Harvey over Karl Marx te kennen, zulks toch wel te publiceren, opdat wij ons verder kunnen vermaken .
  😀

 15. Maar ik heb nu even geen tijd, want er is nieuws over Ino van den Besselaar van de kant van de FNV (1.200.000 leden). Ik wil het onderste uit de kan halen ook al krijg ik het enigste PVV-lid op de neus! 😀

 16. @Huib er stond weer een lang off topic verhaal in het spamfilter ik heb er dit voor je uitgeknipt:

  @Huib wil je dan ook zo goed zijn wat linkjes bij je uitnodiging vanuit Brussel, de PSP anno ’72-’74, ‘je’ vakbondskaderschool, or whatever toeterend vanuit je ivoren toren, plaatsen? O ja en waarvoor Marx? Om je ouwe harsens op te frissen jongen, maar dan moet je natuurlijk wel eerst in je schoenen gaan lopen ipv ernaast, want die lange tenen van je daar ga ik niet voor oppassen. Schoenen met stalen neuzen dus. Arbeiders werkschoenen weet je wel.

  Omdat je daar om vroeg @Huib

 17. Huib Schreef:

  Ik haalde het stuk, dat waarschijnlijk geschreven is door GW’s toenmalige fractie-assistent Martin Bosma in mijn artikel ook al aan.

  In die periode schreef Bart Jan Spruyt ook teksten voor Wilders, dus die kan het ook geweest zijn.

 18. @22: Nee hoor, kijk maar:
  In 2004 gaf Spruyt steun aan Geert Wilders die een conservatieve politieke partij begon. Spruyt gaf aan, naar analogie van de Republikeinse Partij in Amerika, een soortgelijke beweging op te willen bouwen in Nederland. Van januari 2006 tot augustus 2006 was Spruyt ook aangesloten bij de Groep Wilders, waar hij in dienst was van de stichting Geert Wilders. Hij werkte mee aan het verkiezingsprogramma en aan de inhoudelijke training van de kandidaten voor de kieslijst van Wilders’ Partij voor de Vrijheid, de naam waaronder de Groep Wilders de verkiezingen voor de Tweede Kamer inging. Op 17 augustus 2006 verliet hij de partij, volgens een vraaggesprek op die datum in het Reformatorisch Dagblad omdat er te veel verdeeldheid aan de rechterflank van de politiek zou zijn.
  (http://nl.wikipedia.org/wiki/Bart_Jan_Spruyt#Groep_Wilders.2FPVV)

 19. Je hebt gelijk, Joke. Ik heb me ’n jaar vergist. Maar de tekst is eerder Bosma-stijl dan Spruyt-stijl. Ik zal het Spruyt zelf eens vragen op twitter 🙂

 20. Sjuul van Dissel Schreef:

  Als ik hier dan de reacties zie, voor een deel ook van Krapuul redacteuren, onder het stuk van mederedacteur Huib Riethof, ook onder pseudoniem, [waarom is dat toch?] dan vinden zij zich nogal met kop en schouders boven de anderen uitsteken. Hier is een mooie gelegenheid om met jullie ‘taalknobbels’ een kleine bijdrage te leveren tegen waar jullie zo heftig en beledigend tegen tekeer gaan. Doe eens wat vertaal werk zodat de strijd tegen de door jullie zo geroemde domheid gecontinueerd kan worden waar die strijd ergens in het nabije verleden is gestopt. Gestopt hoofdzakelijk door jullie debiele arrogante denkwijze dat domheid altijd een kwestie van gebrek aan intelligentie is. Dus mensen, handen uit de mouwen, en laat dan eens wat intelligentie van jou/jullie zien. Kan ik spoedig een ondertitelde college van David Harvey op youtube tegemoet zien? Ja? dan kun je je hier aanmelden: http://davidharvey.org/2011/10/help-make-the-capital-lectures-more-accessible/ Maar misschien wordt er wel eerst gevraagt om jouw intelligentie te bewijzen. Moet je dan ook niet raar van opkijken. Dus als je durft, doen!

  Kijk wel link(s) uit , kon al een keer niet met een hele ploeg mee naar een volgend project vanwege mijn Moslim Nederlander zijn , er is wel een gezin afhankelijk van mijn loontje , dus werk ik onder een pseudoniem , Moslim … Links … Radicaal… ben ik liever niet onder mijn eigen naam op het web te vinden …

 21. Wat een smerige site het woord krapuul waardig.Ik heb hier een dag rond gekeken,ik ben schoolgaand en 16 jaar,heb van enkele reacties afdrukken gemaakt voor op school.We hebben het er breed over gehad in de groep met de docent.Uitslag is: er wordt me aangeraden niet meer naar deze racisten club te kijken.Dat doe ik dan ook.Allemaal een dikke kus van een Wilders fan.Dat ben ik geworden door die haat reacties en leugens en verdraaiingen hier.Groetjes van mij en de groep of klas zoals je wil,en hou het netjes in het vervolg.Dat zegt een meisje van 16 jaar,aan mensen waarvan zij dacht iets te leren in het leven.Jullie moeten zich op zijn minst schamen.

 22. @26, leugens helpen niemand, jou ook.
  Dat ga je zeker op den duur ontdekken.
  Dus houd mee op.
  Kusje van mijn moeder terug.

 23. anneliesje Schreef:

  Wat een smerige site het woord krapuul waardig.Ik heb hier een dag rond gekeken,ik ben schoolgaand en blabla, bral, bral

  Slechte school als ze je niks hebben verteld over meningsuiting voor iedereen. En dat ze je niet geleerd hebben wat ad hominem reageren is wat je hier doet: https://krapuul.nl/shrtnws/61208/leon-de-jong-pvv-buitenlanders-zijn-luie-varkens/ Maar jij zit niet meer op school, daar ben je te dom en te lui voor, je bent gewoon een rotte faschotrolle die wat omstinkt in mijn mooie Nederland op onze vrije uitlaatklep, de enige die er nog is in NL.

 24. anneliesje Schreef:

  Wat een smerige site het woord krapuul waardig.Ik heb hier een dag rond gekeken,ik ben (…)
  Allemaal een dikke kus van een Wilders fan.Dat ben ik geworden door die haat reacties en leugens en verdraaiingen hier.
  (…)

  Wahaha, en jij denkt dat dat de eerste keer is dat wij dat soort onwaarschijnlijke flauwekul hier lezen en ook geloven?

 25. anneliesje Schreef:

  Jullie moeten zich op zijn minst schamen

  Ten overvloede: Reacties in de gebiedende wijs worden niet op prijs gesteld. Verder on topic blijven, want REGELS!! Zoniet? Doortrollen? Dan Exit ➡

Reacties zijn gesloten.