Het seksuele geweld door de media

Dus, de wannabe massamoordenaar en etnisch zuiveraar maakt zich zorgen over ‘de Nederlandse vrouwen’ die in bescherming genomen moeten worden tegen ‘woeste, aanrandende en verkrachtende Arabieren, vluchtelingen en moslims.’
Daarom ‘grenzen dicht!’ brult heel domrechts Nederland hem dan vervolgens na.
Den Lijder bedoelt vast niet met ‘Nederlandse vrouwen’ Khadija Arib die in de race is voor het voorzitterschap van de Tweede Kamer en alle andere vrouwen in Nederland wier wieg of die van hun ouders dan wel grootouders in Turkije, Somalië of Marokko heeft gestaan.
Evenmin zal hij mevrouw Abresch uit Steenbergen op het oog hebben die wat zijn brullende aanhang betreft verkracht mocht worden vanwege de empathie die zij aan de dag legde jegens vluchtelingen als zo’n beetje de enige in dat godvergeten oord.
En de krant die ooit over het joodsche vraagstuk schreef heeft het over ‘onze vrouwen’ alsof vrouwen of mensen überhaupt iemands bezit kunnen zijn.
Terwijl volgens weer een andere PVV-gek alle vrouwen op de NSB2.0 zouden moeten stemmen tenzij ze ‘het fijn vinden om verkracht te worden.’
Het zegt iets over de grenzeloze minachting die de nazi’s en hun lijfblad werkelijk koesteren ten aanzien van álle vrouwen en mensen in het algemeen.

Trouwens waarom moet ik vandaag toch denken aan PVV-nazi Eric Lucassen die een veroordeelde zeden-delinquent is?
Of die andere PVV-drol met zijn volle zak?
Laat ik er ook even op wijzen dat haatgnoom Jan Roos van het drekblog GeenStijl (voorheen de racistische hufteromroep POWNed) die zich in deze eveneens zeer nadrukkelijk laat horen over wat hij graag wil wat er in Keulen gebeurd is, ook zo’n geweldig moreel voorbeeld is:

Ook het programma ‘EenVandaag’ doet natuurlijk druk mee met de hetze tegen vluchtelingen.
‘Er werd volop over gediscussieerd, de grote vraag is natuurlijk ‘zijn het asielzoekers’ zo ging het gisteren op de Nederlandse televisie met op de achtergrond levensgroot een schreeuwerige kop uit ‘Bild.’
Nee, er werd niet ‘gediscussieerd’ en het was niet ‘de grote vraag’ want voor rioolrechts stond namelijk al vast wie, wat en hoe: vluchtelingen en mensen die asiel hebben aangevraagd vergrijpen zich massaal aan vrouwen.
Niet dat daarvoor enig bewijs bestaat maar dat mag hem de perverse pret niet drukken wat de ratten in het riool betreft waarbij ook NOS-verlaggever Jeroen Wollaars, van wie we eerder niet mochten weten dat een PEGIDA-nazi een wapenhandelaar is, een duit in het zakje doet:

2016-01-06 WOL afkomst relevant

Misschien dat de Nederlandse media waaronder de NOS en Jeroen Wollaars die Pressekodex waar mevrouw Krueger het aan het adres van Wollaars over heeft, eens kunnen bestuderen:

2016-01-06 Pressekodex

En er is geen ‘debat’ zoals de wat mij betreft wederom tegen zijn grenzen van integriteit aanlopende Wollaars beweert. Er is sprake van een gore, laffe hetze waarbij vrouwen en hun seksualiteit dankbaar misbruikt worden om ‘de ander’ door de stront te halen. Dat is werkelijk alles.
Dat geldt ook voor Trouw dat kennelijk al weer helemaal over de afgang met betrekking tot de bij elkaar gelogen ‘shariawijken’ en ‘jihadbelts’ van Perdiep Ramesar heen is en gisteren opende met de kop:

2016-01-05 Trouw over Keulen

Er was op dat moment nog helemaal niets bekend over wat er nou eigenlijk precies gebeurd was en door wie wat gedaan is maar ook hier was dat geen beletsel voor de lafbekken op de redactie van Trouw om alvast maar heel tendentieus naar vluchtelingen te wijzen.

Ook het vod van Philippe Remarque legt eerst een link met vluchtelingen om vervolgens in dit stuk (van vanmorgen 08.14 u) haast spijtig op te merken dat er nog geen daders gepakt zijn.
In een rechtstaat lijkt me dat vrij normaal en ik weet: in Nederland is dat anders.
Hier worden gezinnen op basis van een telefoontje en wat vermoedens reeds uit elkaar gerukt en mensen de cel in getrapt, getraumatiseerd en voor hun leven de vernieling in gewerkt. In Duitsland gaat een en ander gelukkig wat zorgvuldiger.

Maar bij al het gezwets in de media over de vermeende (er staat strafrechtelijk gezien namelijk nog helemaal niets vast en dus zijn de aanrandingen en verkrachtingen ook alles behalve feiten) gang van zaken heb ik niets gevonden over het naar mijn idee toch wel heel schokkende gegeven dat bijna de helft van de vrouwen in Nederland te maken heeft met huiselijk- & seksueel geweld volgens dit rapport.
En dat is in tegenstelling tot al het gezwets van deze week – waarbij natuurlijk ook een rol speelt het feit dat de burgemeester van Keulen voor de opvang van vluchtelingen is en daarom zelfs bijna vermoord werd – een onontkoombaar feit.
Feiten die blijven bestaan, problemen die niet opgelost worden omdat de media het te druk hebben met het gebruiken van vrouwen voor hun hetze tegen ‘de ander.’
Eigenlijk ook een vorm van seksueel geweld maar dan begaan door de media en de Twitter-plaag van Wilders cs: vrouwen en seksueel geweld misbruiken voor je eigen gore, bruine hetze tegen de ‘ander’ waar er ‘minder, minder, minder’ van ‘geregeld’ moeten worden.
Misschien kunnen de media en de politici die nu zo hypocriet suggereren begaan te zijn met het lot van vrouwen in Keulen het vanaf nu dáár eens over hebben: over die 45% die alleen al in Nederland met geweld te maken krijgt. En dat eens proberen zonder het woord ‘vluchteling’, ‘asielzoeker’ of ‘moslim’ erin te noemen.
Als ze dat niet kunnen, laat ze dan in vredesnaam hun bek houden. Dat geldt ook voor de minister van schedelmeetzaken die inmiddels als een vlieg op een hoop stront is afgekomen op het onfrisse spektakel om zijn duit in het bruine hetze-zakje te doen.

1 gedachte over “Het seksuele geweld door de media”

  1. Pingback: SS-verheerlijker Flip Dewinter: wapenbezit moet mogen | Krapuul

Reacties zijn gesloten.