Het net rond Trump trekt zich samen

Het net rond Donald Trump begint nauwer te worden. Special Counsel Robert Mueller kondigde eerder al aan dat ook de zakelijke en financiële affaires van Trump onder de loep zouden worden genomen, en heeft nu ook een zogenaamde Grand Jury ingesteld in verband met het onderzoek naar samenspannen met de Russen (eerder werd er al een grand jury ingesteld met betrekking tot het onderzoek naar Michael Flynn). Dit is een uit burgers samengesteld panel dat personen kan dagvaarden en stukken kan opeisen. Wat dat betreft zit de Amerikaanse rechtspraak echt heel anders in elkaar dan die van ons, veel meer volgens het idee van ‘voor het volk en door het volk’.  Of je daar (altijd) blij mee moet zijn is een tweede.

Robert S. Mueller III (foto: Wikipedia)

Het Witte Huis slaat intussen terug en probeert te achterhalen waar al die lekken die Trump in een steeds kwader daglicht stellen toch steeds vandaan komen. Zoals laatst het geval was met de uitgelekte transcripties van de volstrekt belachelijke gesprekken die hij had met de president van Mexico en de premier van Australië.

Nog ernstiger was de bewering van een Witte-Huismedewerker dat Donald Trump zelf meegewerkt zou hebben aan de valse verklaring van Donald Trump jr. over de vergadering die hij had met de Russische advocate Veselnitskaya en Jared Kushner. Dit zou wederom een geval van belemmering van de rechtsgang zijn.

Intussen lijkt in elk geval een deel van de Republikeinen ook ongerust te raken over de capriolen van Trump, getuige een aantal maatregelen die het Congres recent heeft genomen:

De Republikeinen in het Huis van Afgevaardigden stelden een amendement voor dat de mogelijkheid van een president om op eigen gezag vijandelijkheden tegen terroristische groepen in het Midden-Oosten  te starten – dat kort na de aanslagen van elf september 2001 werd ingevoerd tijdens de regering George W. Bush – zou intrekken, en dat amendement haalde het ook.

Er is een speciale wet aangenomen, met overweldigende meerderheid nog wel, dat de president niet zelfstandig sancties tegen Rusland kan intrekken, iets waarvoor men dus duidelijk beducht was, en Trump heeft zeer tegen zijn zin verdere sancties moeten ondertekenen, waarna hij een denigrerende tweet over het congres de wereld instuurde. Een werkelijk ongekende belediging van de volksvertegenwoordiging in elke ook maar enigszins normaal functionerende democratie.

Bovendien zag men blijkbaar ook al de bui hangen dat Trump tijdens het reces van het congres een nieuwe minister van justitie zou willen benoemen buiten de senaat om (dat kan als de senaat met reces is) die Robert Mueller wèl zou willen ontslaan, in tegenstelling tot de in deze kwestie waarnemend vice-minister van justitie Rod Rosenstein. Daarom heeft men dan ook een speciale regeling goedgekeurd die Trump verbiedt nieuwe regeringsfunctionarissen aan te stellen gedurende het reces.

Meer en meer lijken diverse regeringsorganen, zowel op federaal als op staatsniveau (en stadsniveau) zich te onttrekken aan het presidentieel gezag. Tientallen staten kondigden destijds bijvoorbeeld aan dat zij zich wèl aan het klimaatakkoord van Parijs zouden houden, en eerder al verklaarden steden zich tot zogenaamde Sanctuary Cities, waar men het uitgestippelde beleid van opjagen en arresteren van illegale vluchtelingen niet uit zou voeren.

Deze toestand is al met al niet ongevaarlijk, met een 70-jarige kleuter die niet tegen zijn verlies kan in het Witte Huis. De man moet koste wat kost altijd en overal winnen en heeft daarbij niet het minste besef van integriteit, eerlijkheid of fatsoen, en ontbeert elk besef van de verantwoordelijkheid om het Amerikaanse volk ten dienste te staan. En ondanks zijn verkiezingsbelofte dat hij zoveel zou winnen dat men er moe van zou worden heeft hij nederlaag op nederlaag geleden, met de mislukte travelban, de muur bij de Mexicaanse grens waarvoor de Amerikanen toch echt zelf gaan betalen als-ie er al ooit komt, en vooral de volstrekt mislukte terugtrekking van Obamacare als gênante dieptepunten.

De grootte van dit gevaar zal vooral afhangen van de bereidheid van degenen direct om hem heen in het Witte Huis mee te gaan in zijn gekte, en die bereidheid zal weer afhangen van de mate waarin Trump hun leven kan verzieken als hij dat zou willen.

1 gedachte over “Het net rond Trump trekt zich samen”

  1. Pingback: Trump dreigt Noord-Korea met oorlog | Krapuul

Reacties zijn gesloten.